Lars Norlin framför en bokhylla.

Att undervisa i förskolan

Frågan om utbildning i förskolan har blivit högaktuell i och med att begreppet föreslås skrivas in i förskolans läroplan. Å ena sidan – en farhåga om att förskolans särart ska försvinna – å andra sidan – en vilja att förtydliga lärandeuppdraget.

– Det är utbildning vi sysslar med och det ska vi inte vara rädda för att säga, säger Lars Norlin, förskolechef för Bellevue, Erikslust, Gyllebo, Mellanheden och Rönneholms förskola.

Från och med 1 juli 2019 kommer den nya revideringen av förskolans läroplan (Lpfö 18) att gälla. Diskussionen om revideringen har kommit att i mångt och mycket handla om ett enda begrepp – utbildning. Vad betyder det i förskolan? Är det något som förskolan ska göra? Och hur gör man?

– Det är viktigt att vi kommer vidare. Vi kan inte fortsätta med en till revidering utan att komma nånvart. Det behöver sättas ner en fot, säger Lars Norlin.

Redan i dag har förskollärare uppdraget att undervisa –det har funnits i yrkets uppdrag sedan 2011 då den rådande skollagen antogs. Men i läroplanen har begreppet aldrig funnits – förrän nu.

Otydligt uppdrag

Skolinspektionen menar att det finns en osäkerhet bland chefer och förskollärare kring vad begreppet betyder och hur det går till. Den osäkerheten gör också att uppdraget att undervisa blir otydligt.

– Förskolans läroplan är ett dokument med stor frihet och stort utrymme för tolkningar som ger fantastiska möjligheter. Samtidigt finns det ett behov av förtydligande – och det kommer vi att få nu i och med revideringen, säger Lars Norlin.

För honom är det självklart att undervisning är något som sker och bör ske i förskolan. Han beskriver undervisning som att se det kompetenta barnet, att följa hens nyfikenhet och intresse för att sedan kunna göra de pedagogiska tillägg som behövs för att barnet ska kunna ta reda på mer om det som hen är intresserad av. Men också att det finns viss kunskap som pedagogerna har som barnet behöver för att komma vidare.

– Då gör jag som pedagog bedömningen att barnet behöver den här kunskapen. Det är att ta ett pedagogiskt ansvar och ligger i vår pedagogiska profession, säger han.

Leken är central

Å andra sidan finns det forskare och debattörer som är tveksamma till begreppet. De befarar att det kommer att leda till en skolifiering, att förskolans särart med mycket fokus på lek kommer att försvinna och att även synen på kunskap kommer att förändras i förskolan.

– Jag tycker absolut att det bör finnas en vaksamhet. Att till exempel införa ett uttalat kunskapsinnehåll som alla barn ska ta del av tror jag inte alls på. Men vi är den första länken i det livslånga lärandet och vi har också anammat lärarbegreppet. Vi ska inte vara rädda för att säga att det är utbildning vi bedriver, säger Lars Norlin.

Övergripande ansvar

Att vara förskolechef mitt i denna heta diskussion innebär att Lars Norlin och ledningsgruppen måste fortsätta sitt eget arbete med att definiera vad utbildning är för dem, för att sedan arbeta vidare med förskollärare och även mot vårdnadshavare.

– Det är ett känsligt begrepp att diskutera. Vi är inte överens än i vår ledningsgrupp kring vad som läggs in i begreppet. Förhoppningsvis kommer vi dit så att vi kan jobba vidare med personalen och vårdnadshavarna. Ledningen är inte experter – men vi har ett ansvar att peka ut riktningen, säger Lars Norlin.

Han får medhåll av Skolinspektionen som menar att förskolechefens roll är att ha det övergripande ansvaret och också ett ansvar för att ge förskollärare de förutsättningar som pedagogerna behöver för att kunna bedriva undervisning. Lars Norlin menar att han ibland möts av en osäkerhet bland förskollärare kring sin egen kompetens, både när det gäller att undervisa men också kring ämneskunskaper.

– Jag tänker att undervisa gör vi hela tiden. Jag som ledare måste då få personalen att få syn på all undervisning de redan gör. Du kan till exempel undervisa när barnen ska gå ut och i vilken ordning man klär på sig. Alla barn brukar börja med stövlarna och det blir jättesvårt med overallen då. Men det handlar också om att ge personalen den kompetensutveckling som vi tillsammans ser kan behövas, säger han.

Text och foto: Johanna Ravhed

Läs också förste förskollärare Sofie Brandts tankar kring undervisning i förskolan. 

Lästips: Lars Norlin och hans kollegor har utgått från Skolverkets ”Undervisning i förskolan – en kunskapsöversikt”.