Pratbubblor kommer från tecknade människors munnar.

Leda på lika villkor

På Husieskolan arbetas det aktivt med BFL (bedömning för lärande). Lärare och skolledare deltar i arbetet på samma villkor.
– Ledarskap ska gå hela vägen – uppifrån och ner. Om elever förväntas vara delaktiga i sitt lärande ska också lärare och skolledare vara det. Vi är förebilder, säger Gunilla Ödhall, biträdande rektor på Husieskolan.

Tillsammans med tre andra skolor är Husieskolan med i det första BFL-projektet, som genomförs tillsammans med Pedagogisk inspiration. BFL, som står för bedömning för lärande, är ett förhållningssätt till elevens kunskap och lärande.

Gunilla Ödhall och Åsa Rantzow.
Gunilla Ödhall, biträdande rektor och Åsa Rantzow, rektor på Husieskolan.

På Husieskolan träffas lärare och skolledare en gång i månaden i samtalsgrupper som leds av förestelärarna och en pedagog. Att skolledarna skulle vara med i samtalsgrupperna var en självklarhet.
– Att leda något och inte delta själv är svårt. Det här är en strategi som ska gå från skolledare till elev, säger Gunilla Ödhall.
– Vi tar oss an detta tillsammans. Vi kan inte mer än resten av personalen, säger Åsa Rantzow, rektor på Husieskolan.
Hon har jobbat på skolan sen i maj förra året, och upplevde att arbetet med BFL ”skavde” lite hos personalen.
– Alla var inte jättepositiva, men nu har det börjat landa. Det märks bland annat när jag har medarbetarsamtal och inte minst i klassrummen. Det syns också på oss skolledare att vi tycker det här är viktigt och roligt, säger Åsa Rantzow.
– Vi är båda lärare i botten, efter att vi har haft en samtalsgrupp är man så sugen på att undervisa igen! Jag känner mig upplyft och inspirerad, säger Gunilla Ödhall.

Skapar förutsättningar

Skolledarna jobbar mycket med att visa sitt engagemang för arbetet med BFL. Samtalsledarna stöttas, bland annat har de fått nedsatt undervisningstid och skolledarna är noga med att de ska känna att de får mandat och tillit från ledningen.
För den enskilde läraren innebär arbetet med BFL att elevens kunskaper ska synliggöras hela tiden. Elevens undervisning ska anpassas efter riktad feedback.
– Det tar tid att introducera en ny form och att vänja sig att jobba på det viset i klassrummet. Men som skolledare har man mandat att ta pedagogiska beslut. Sen kan det ta tid att få med sig alla i utvecklingen, säger Gunilla Ödhall.
BFL lyfts också i andra sammanhang än i klassrummet. Till exempel används olika tekniker på ledningsmöten.

Två år kvar

Ett år har gått av det treåriga projektet med BFL och det är dags att ta nästa steg. I framtiden ska lärarna besöka varandra i undervisningen. Även att arbeta med BFL på fritidshemmet är en prioriterad fråga för framtiden.
– Vår roll som skolledare, förutom att entusiasmera och leda utvecklingen, är att knyta ihop säcken och peka på att saker och ting hänger ihop, säger Åsa Rantzow.
Text och foto: Johanna Ravhed
Illustration: Colourbox