Petra Hammenskog sätter tillbaka böcker i hyllorna i Kungshögsskolans bibliotek.
Petra Hammenskog menar att samarbetet med Oxiebiblioteket bidrar till att sänka tröskeln för eleverna att söka sig till folkbiblioteket efter skoltid men också senare i livet. Foto: Matilda Lundahl

Bibliotekssamarbete ökar läslust och sänker trösklar

I Oxie samarbetar alla skolbiblioteken med Oxiebiblioteket på olika sätt. Enligt skolbibliotekarie Petra Hammenskog på Kungshögsskolan hjälper samarbetet att sänka tröskeln för eleverna i övergången till folkbiblioteket. Tillsammans har de alla ett gemensamt syfte:
— Vi vill alla att eleverna ska fortsätta läsa, säger hon.

Jobbet som skolbibliotekarie kan stundtals upplevas som ensamt. Därför är samarbetet bibliotekarier emellan oerhört viktigt. Det menar Petra Hammenskog, skolbibliotekarie på Kungshögsskolan. I Oxie har man tagit fasta på detta och skolbibliotekarierna är vana vid ett tätt samarbete inom flera områden.
— Samarbetet ger en enorm trygghet och glädje. Det skapar dessutom en jämlikhet för alla elever – de ska ha tillgång till samma utbud trots att de går på olika skolor, säger hon.
Det likvärdiga utbudet är något som blir väldigt tydligt i skolbibliotekens samarbete kring Skapande skola. Kungshögsskolan, Oxievångsskolan och Tingdammsskolan har valt att göra sina ansökningar tillsammans och gemensamt lagt upp en plan för vilka författarbesök eleverna ska ha, att alla ska få tillgång till dans och teater och så vidare.
— På det sättet vet vi att alla får ett helt utbud med olika delar av kultur. Vi hjälps åt och vet hur alla jobbar. Även om inte eleverna märker det alla gånger så skapar det en trygghet bland oss bibliotekarier. Det är en trygg bas. Det är dessutom bra rent ekonomiskt för Skapande skola-budgeten.

Läs mer: Skolbiblioteksutveckling genom nätverkande

Har startat en bokcirkel

Skolbiblioteken på Kungshögsskolan, Oxievångsskolan och Tingdammsskolan samarbetar sedan en tid tillbaka även med folkbiblioteket.
— Folkbiblioteken kan ibland ha svårt att nå ut till unga, svårast att nå är högstadieelever. Därför tyckte vi alla att det var en bra idé om vi kunde samverka.
Bibliotekarierna har haft mejlkontakt och möten för att spåna idéer på olika typer av samarbeten. Senast i ledet är en bokcirkel för elever i sjätte klass vilket var ett initiativ från folkbibliotekets barnbibliotekarie Susanna Al Hmaidi.

Petra Hammenskog i skolbiblioteket på Kungshögsskolan.
Petra Hammenskog, skolbibliotekarie på Kungshögsskolan. Foto: Matilda Lundahl

Olika budget och organisationer

Bokcirkeln sker på elevernas fritid och de fick frivilligt anmäla sig till att delta. Skolbibliotekarierna informerade om bokcirkeln under skoltid och initiativet blev populärt bland eleverna. 20 anmälde sig och bokcirkeln fick delas upp i två grupper för att de inte skulle vara för stora. Än så länge har bokcirkeln haft två träffar.
— Eleverna får tre bokmärken de ska placera i boken när de läser; ett med plustecken för något de tycker är bra, ett med minustecken för något de inte tycker är bra och ett frågetecken om de undrar över något. De som är med är superengagerade och det blir jättebra diskussioner. Eleverna här är väldigt läsande, säger Petra Hammenskog.
Hon berättar att Oxiebiblioteket skickar information om Sommarboken och andra lovaktiviteter som skolbibliotekarierna sedan informerar eleverna om. Petra Hammenskog betonar även hur viktiga elevernas mentorer på skolan är kring samarbetet. När det gäller bokcirkeln var det mentorerna som tog emot anmälningarna från eleverna och det var dom som informerade vårdnadshavarna.
Vilka vinster ser du med att samarbeta med folkbiblioteket på dessa sätt?
— Det är vinster för både Oxiebiblioteket och för oss. Ett samarbete kan hjälpa eleven att känna trygghet i övergången från skolbibliotek till folkbibliotek, men också att eleven ska vilja gå till Oxiebiblioteket efter skoltid. Folkbiblioteket har en annan budget och organisation än vad vi har på skolorna. Vi skolor kan låna böcker av varandra men på folkbiblioteken har man tillgång till ett mycket större utbud med böcker från alla Malmös folkbibliotek.

Läs mer: Vill främja läsning med tävling 

Hon lyfter sommarboken som ytterligare exempel på bra samarbete mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken. Det finns en vandringspokal på skolorna i Oxie som hamnar på den skola med flest anmälda läsande elever till sommarboken. Efter två år med sommarboken har Oxiebiblioteket registrerat en ökning med 100 fler elever som är med än när det drog igång.
— Många tappar läsningen på sommaren men vi vill ju att eleverna ska fortsätta läsa så detta är ett bra samarbete för oss alla. Att vara en god läsare är viktigt för all kunskapsinhämtning och möjliggör bättre måluppfyllelse för våra elever.

Text och foto: Matilda Lundahl