Kvinna luktar på lök.

Bilder bygger broar mellan språk

”Det var en utflykt till en bondgård. Det var en gång som vi åkte till den bondgården. Det var en solig dag. Den dagen var mycket viktig för mig för min farfar var också en bonde och jag kommer ihåg alla gamla saker som vi gjort tillsammans med min farfar.”

Flicka hoppar ut ur traktors förarhytt.

Livet är en berättelse. En del berättar sin egen eller någon annans livsberättelse i form av att skriva en roman, andra genom att göra film. Elever som går IVIK, nuvarande SPR Språkintroduktion, på Frans Suell Jörgen Kocks gymnasium har arbetat med berättelser i digital form. En digital berättelse är en kort personlig film som består av en inläst text och bilder som sammanställs i ett enkelt filmredigeringsprogram.

Se och uppleva naturområden

Arbetet med berättelserna är en del i projektet Natur för alla som initierats av NaturskolanCentrum för Pedagogisk Inspiration. Projektet är en fortbildningssatsning för lärare inom svenska för invandrare med syftet att skapa film och annat internetbaserat fortbildningsmaterial som inspirerar till att arbeta aktivt med och i naturen. Målet är att nya svenskar på ett naturligt sätt ska få se och uppleva naturområden som finns utanför den egna stadsdelen.

Projektet tog sitt avstamp i en introducerande förmiddag. Tyngdpunkten under förmiddagen var lagd på att inspirera till arbete med bilder. Under terminen som följde erbjöds lärarna ta del av workshops i digitalt berättande och bildberättande.

Kvinna tar bild med digitalkamera.
Elever som fotograferar.

En av de lärare som deltagit i en workshop är Nena Bratt som jobbar med IVIK (nuvarande SPR, Språkintroduktion) på Frans Suell Jörgen Kock gymnasium. Tillsammans med sina elever har hon besökt en lantgård i Hjärup. Bilder, som eleverna tagit med kamera eller sin egen mobil, och upplevelser från besöket har sedan legat till grund för elevernas texter och berättelser på ca 150-200 ord.

Om man är nästan vuxen och ska lära sig ett nytt språk så har man en stor fördel, jämfört med yngre barn, eftersom man redan har ett språk att lära på. När jag själv läste franska i Paris för många år sedan kunde jag tänka på svenska om alla de där nya orden, begreppen och språkreglerna som fanns på det nya språket.

Man sträcker ner hand i spann.
Bilderna blir ett språk som bygger broar.

Bygga språkbroar

Bekanta miljöer och företeelser väcker minnen och blir ett stöd när man ska sätt nya ord på föremål, händelser och känslor. Att använda bilder ger ytterligare möjligheter. Bilderna blir ett språk som bygger broar mellan det gamla och det nya språket oavsett om det handlar om frukter, grönsaker eller en traktor. Eller om att känna samhörighet med en annan människa, t ex en skånsk bonde, som pratar ett helt annat språk och ser rätt annorlunda ut. Lärare som jobbar med svenskundervisning för invandrare bygger sådana språkbroar.

Kommunikation om verkliga händelser

I arbetet med de digitala berättelserna utvecklar eleverna sitt tal- och skriftspråk. De får bilder att hänga upp de nya begreppen på och bekräftelse genom att deras egna upplevelser och erfarenheter visas för andra i en ny form. De studiebesök och naturupplevelser som ligger till grund för arbetet ger det nya språket en autenticitet genom att det ger möjligheter till kommunikation om verkliga händelser.

Projektet Natur för alla avslutades med en heldagskonferens på Centrum för Pedagogisk Inspiration men lever vidare genom de webbresurser som producerats under projektets gång. Här kan du läsa mer om Natur för alla.

Centrum för Pedagogisk Inspiration och Malmö Naturskola gör fortlöpande liknande satsningar. Om du är intresserad så håll utkik efter det nystartade projektet ”Tillgång till naturen” som vi kommer att berätta mer om här framöver.

Citatet i ingressen är hämtat från Adel Yasins berättelse om besöket på bondgården. Här hittar du Adels och hans klasskamraters berättelser.

Text och foto: Ina Alm