Flicka spelar flöjt i bakgrunden kvinna som spelar tvärflöjt.

El Sistema – en kulturskola för alla

Vi står i korridoren mitt i “efter skolan”-virrvarret, jag och en grupp barn på Kroksbäckskolan, och väntar på att El Sistema ska sätta igång.

Min fråga till dem känns helt överflödig… “Det är jättekul!” säger de. Och engagemanget från både elever och pedagoger går inte att stå emot, jag blir snabbt en del i deras lektion och sjunger, hoppar och klappar tillsammans med gruppen.

De 15-20 eleverna börjar lektionen med en sånglek där de verkligen visar mig att de menar allvar med att det är kul. Vi tränar ett par sånger som de ska sjunga för föräldrarna på onsdag. Så delar pedagogerna in dem i tre grupper, de som spelar fiol, blockflöjt och de som dirigerar. En av pedagogerna leder “orkestern” med sitt pianospel och efterhand byter alla plats med varandra och en ny grupp blir dirigenter. Barnen spelar korta små stycken där deras toner heter ekorre och apa, E och A. Det är smått fantastiskt att de här första enkla musikkunskaperna faktiskt blir musik tillsammans.

El Sistema – en filosofi

I Malmö är El Sistema, som ursprungligen startades för 30 år sen i ett garage i Venezuela av José Antonio Abreu, en del av kulturskolans verksamhet sedan höstterminen 2013. Magnus Ekwall är processledare och det finns sex El Sistema-pedagoger som arbetar med elever i fritidsåldern på Holmaskolan och Kroksbäckskolan. Sammanlagt deltar 120 elever. Magnus vill beskriva El Sistema som en filosofi där den klassiska musiken, orkestern och instrumenten är verktyg för delaktighet.

Eleverna har lektion tre gånger i veckan då de lär sig spela tvärflöjt eller fiol men de hinner annat också. De lär sig musikteori och har mycket sång och rytmik. “I en orkester är man en del av ett socialt sammanhang som i ett fotbollslag. Eleverna integreras och utvecklas. Det är helt enkelt en bra sysselsättning där barnen bor, en kulturskola för alla elever”, säger Magnus.

Vänstay – föräldrarna är med

El Sistema innebär ett stort engagemang. Varje vecka är elevernas föräldrar inbjudna till Vänstay. Vänstay(kommer av wednesday -det äger rum på onsdagar) är ett tillfälle och en mötesplats för elevernas familjer då de träffas, pratar, fikar och lyssnar på barnen som spelar och sjunger. El Sistemapedagogerna Elin Rippe, Lucia Goenaga och Sara Tufvesson tycker att det bästa med El Sistema är att de kommer närmare barnen, Malmö kulturskola har inte så många elever här. De tycker att de hinner mer jämfört med vanlig kulturskola och barnen träffar fler vuxna i sin närhet.

El Sistema – en bro av musik

Citat från el sistema om att bygga malmö med sång och musik.El Sistema bygger en bro mellan musikerna i symfoniorkestern inne i stadens konserthus och eleverna på Kroksbäckskolan. I veckan som gick fick musikerna för första gången spela i tennishallen ett stenkast från skolan. “Det är jättespännande för dem att komma hit och spela hos oss”, säger El Sistema-pedagogen Elin. “De spelar oftast i sitt konserthus eller så besöker de andra konserthus i andra städer. Nu ska de få komma hit till oss!” Barnens förväntan ger en stämning som nästan går att ta på.

Det känns som en tanke att jag veckan innan jag besöker Kroksbäckskolan och El Sistema hör på nyheterna att äldre som spelat musik under sin uppväxt har bättre kognition det vill säga förmåga att uppfatta händelser och bättre koordinations- och tankeförmåga än de som aldrig spelat. Hjärnan är robustare och minnet bättre.

Läs mer här om forskning kring hjärnan och tidig musikträning

Text: Ina Alm
Bilder: Ina Alm och Johanna Ericsson