Konferenshall full av folk sittandes vid bord.

Ett steg närmare varje elevs bästa skola

Arbetet med att skapa varje elevs bästa skola fortsätter i Malmö. Onsdagen den 6 maj träffades samtliga skolledare och chefer i grundskoleförvaltningen i Malmö stad för att fortsätta arbetet med de strategier som ligger till grund för Malmös fortsatta utvecklingsarbete i skolan.

Personer lyssnar på föreläsning.Det är en solig vårdag i maj och stämningen är intensiv i lokalen där Malmös skolledare samlats för att diskutera nästa steg i det strategiska arbetet för att nå högre måluppfyllelse och en likvärdig skola i Malmö. Under det senaste året har skolledarna, tillsammans med elever, föreningar, organisationer och företag runt om i stan arbetat fram strategier för skolutveckling- och dessa strategier ligger nu till grund för det fortsatta kvalitetsutvecklingsarbetet.
Och nu ska tankarna i strategierna bli verklighet ute på skolorna.
Grundskoledirektör Anders Malmquist lyssnar på föreläsning.– Just nu håller vi på att utveckla strategierna och skolledarna behöver stöd i detta och därför träffas vi idag. Här får de möjlighet att titta på varandras strategier och ge feedback till varandra, säger Hans Nilsson, utbildningschef Väster som tillsammans med säger Ingrid Sundström Stokbro och representerar såväl utbildningscheferna som planeringsgruppen för dagen.
Ingrid beskriver ledarforum som ett andningshål där skolledare kan mötas för att lyssna, iaktta, lära, undra och fundera.
Personer skrattar på föreläsning. Vi kan se andningshålet som en modell för kollegialt lärande där vi sätter fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och ser vad strategierna bidrar till, säger hon.
Syftet med arbetet som just nu pågår är att strategierna ska bli en integrerad del av arbetet i Malmös grundskolor och de ska komma alla som arbetar och går i skolan till del. I det här arbetet har skolledarna, rektorerna och deras biträdande rektorer som samlats här i dag en viktig, för att inte säga en avgörande roll.
– Min roll är att utmana och driva och se till att vi hela tiden ligger steget före, säger Johan Ahx, biträdande rektor på Söderkullaskolan.
Strategiarbetet är ett långsiktigt arbete med de övergripande målen att höja måluppfyllelsen bland Malmös elever och skapa en likvärdiga skola. Och all kraftansträngning riktar sig åt ett håll- mot eleverna och mot deras framtid.
Personer lyssnar på föreläsning.Lise-lott Nilsson, rektor på Värner Rydénskolan betonar elev perspektivet:
– Elevernas delaktighet får vi aldrig glömma bort. Det är viktigt att vi synliggör vårt arbete, alltifrån visuellt genom att sätta upp det på skolans väggar, prata om det i våra klasser och på våra klassråd och elevråd. Vi behöver ha en dialog om vad det här strategiarbetet betyder för oss för i slutändan är det ändå eleverna som ska märka skillnaden, säger Lise-lott Nilsson.

Text & foto:
Kajsa Sigvardsson
Kommunikatör
Grundskoleförvaltning

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.