Kvinna kramar om pojke.

Fäladsskolan besöker Torup och bokskogen

Sommar, bokskog, sol, vatten, växter och en skogslekplats. Det är några av ingredienserna när elever från Fäladsskolan leker, busar och upptäcker Torups grönska tillsammans med Malmö Naturskola. 

Tre personer håller varandra i handen medan de går bortåt.
På väg in i Torups bokskog.

Det är en solig, varm och somrig måndagsmorgon när Fäladsskolans elever besöker Torup och Malmö Naturskola. Josef Vilhelmsson och Kajsa Högfeldt från Malmö Naturskola tar emot alla elever och elevassistenter vid Torups gamla skola, där naturskolan har lokaler och en inspirationsträdgård.

Fäladsskolan

Fäladsskolan i Malmö har elever som läser enligt grundsärskolans kursplan med inriktning träningsskola. Skolans alla elever har en diagnos inom Autismspektrat.

Kvinna kramar om pojke.
Krampaus på upptäcksfärden i skogen.

Tillsammans beger de sig ut i skogen. De tittar på olika växter som Josef och Kajsa berättar om. Josef visar bland annat en växt med stora blad som är sträva att ta på (och som man dessutom kan använda som en skojig hatt).

Vatten och ljud 

Några av eleverna stannar till vid ett vattendrag. De leker och kastar små stenar i vattnet. Eleverna upptäcker att ljudet när stenarna landar i vattnet skiljer sig åt beroende på stenens storlek. Och på hur hårt man kastar. Vissa stenar plumsar högt, medan andra knappt gör ett ljud när de bryter vattenytan.

Pojke håller hand medan han tar sig igenom naturhinderbana.
Skogslekplatsen.

Skogen är full av lukter, ljud och olika ytor som går att ta på och upptäcka.

Eleverna har alla någon form av autismdiagnos, vilket i sig inte betyder att de fungerar likadant, snarare tvärt om. Men en sak de kan ha gemensamt är svårigheten att ta in och tolka information. Men jag uppfattar det som att allt är lite enklare i skogen, trots att det är så många intryck.

Tre personer sitter på en bänk, två av dem tittar ner i en läsplatta.
Samtal vid lägerelden.

Skogslekplats och lägereld

Några av eleverna låter sig utmanas vid skogslekplatsen och klättrar djärvt över hinder. Och det kan vara skönt att få hålla en vuxen i handen när utmaningen blir stor.

Väl tillbaka vid den gamla skolan i Torup tänder Josef och Kajsa en lägereld. Och så avrundar vi den sköna förmiddagen med att grilla korv.

Text och foto: Sara Arildsson