Kvinna föreläser.

Flipped Classroom, del II: Katarina Lycken Rüter

När sommaren var på intåg i Malmö och examensveckan var förbi anordnade Pauli gymnasium, St Petri Skola och CPI en fortbildningsdag. Temat var högaktuella ”Flipped Classroom”, en metod som vänder på klassrum och läxor. 

Daniel Barker, matematik och fysiklärare från Norra Real och Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religionskunskap på Östra Real berättade hur de jobbar med Flipped Classroom och höll workshops. De hade så mycket intressant att säga att vi har delat upp deras seminarier i varsin artikel.

Detta är del II, Katarina Lycken Rüters seminarium. Artikeln om Daniel Barkers seminarium hittar du här.

Kvinna föreläser.

Katarina berättar att hon har liknande erfarenheter som Daniel. Hon använder Twitter för input, för att fråga saker och hitta nya kollegor.

– En jul blev jag med Padda och plötsligt kunde jag göra nya saker. Min surfplatta har kamera och browser, sedan har jag köpt till ett presentations- och ett redigeringsprogram. Allt är ihopkopplat, säger Katarina och fortsätter:

– Det var bara att sätta igång och det är väldigt enkelt att publicera filmerna.

Vad Katarina vill med ”Läxfilm”

Katarina kallar sina filmer för ”Läxfilm”. Med hjälp av dem vill hon bl.a. ge eleverna ett sammanhang, peka på särskilda saker som eleverna kan fundera över och analysera i materialet som de sedan ska arbeta med på lektionen.

– Jag vill ge eleverna en uppfattning med vad vi ska jobba med och varför vi gör det. Samt ge dem baskunskaper om sammanhanget. Jag vill ge dem en idé om vilka frågor vi kommer att undersöka.

Istället för att spela in sina händer och en genomgång på papper, som Daniel, gör Katarina olika typer av filmer. Hon försöker att guida eleverna i filmerna med hjälp av muspekaren när det behövs.

Här kan du se en av Katarinas filmer:

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Vad tycker eleverna?

Katarina listar en del av den elevrespons hon fått på Läxfilmerna:

  • Skönt att kunna titta när och var man vill.
  • Bra att kunna se filmerna vid flera tillfällen, repetera och ta om när man inte fattar.
  • Det är ingen som avbryter med frågor, så att man tappar tråden.

En av Katarinas elever hälsar till Malmö och pratar kort om flipfilm.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Katarina berättar att det händer att elever tittar på filmerna tillsammans med sina föräldrar.

–  Flipped Classroom är demokrati, rätt att få hjälp, insyn och öppenhet. Det är ett sätt att öppna vad skola faktiskt är, säger Katarina och fortsätter:

– Men lärandet har även en relationsdimension. Mötet är alltid avgörande också för den som jobbar med flipfilmer. Det handlar om att få mer tid i klassrummet.

Eget material eller andras?

– För mina elever och för mig är det okej att dela andra personers filmer ibland. Så länge eleverna ser att filmen har en funktion i vårt pågående samtal, säger Katarina.

Hon berättar att hon har arbetat med Flipped Classroom i en termin. Och hon flippar inte allt.

– När jag tittar på statistiken kan jag se att många tittar på filmerna, men inte alla. Vissa ser dessutom filmen efter lektionen och innan prov ökar visningarna dramatiskt.

– Resultat som jag kan se, helt säkert, är fördjupade diskussioner och analyser av litteratur. Vi får dessutom mer tid att arbeta praktiskt. Jag får möjlighet att förklara för och utmana enskilda elever, säger Katarina.

Ett annat resultat som Katarina tar upp är att eleverna har börjat använda stilistiska begrepp och diskuterar dispositionsmodeller ”av sig själva” i nya sammanhang. Bland de mer osäkra resultat som hon nämner finns hennes egen upplevelse att fler elever är aktiva och deltar.

”Maxad mixning med post-it-placering”.

– Jag undervisar sällan i ett och samma klassrum och alla klassrum ser olika ut hos oss, säger Katarina.

– Jag har börjat placera ut eleverna i klassrummet genom att lägga ut post-it-lappar med varje elevs namn på borden. Efter varje lektion samlar jag ihop lapparna och lägger ut dem på nytt till nästa lektion. Jag vill att de ska diskutera med varandra, med en kompis som de känner mindre bra. Jag rör om i grytan lite och då händer det saker i klassrummet.

Tidsåtgång

– Eleverna förväntas inte lägga mer tid än tidigare. Jag håller med Daniel om att de filmade genomgångarna bör vara ungefär 10 minuter.

Katarina säger också att du som lärare får räkna med att det tar tid att starta och utveckla Flipped Classroom. Men hon säger också att övning ger färdighet och tillägger att planering verkligen är ett måste.

– Inför kommande läsår hoppas jag framförallt att få fortsätta utvecklas, avslutar Katarina.

Katarinas blogg: www.mrstigerteach.blogspot.se
Katarinas hemsida: www.sites.google.com/site/katarinalyckenrueter
Katarina på Twitter: Klycken

Text och foto: Sara Arildsson