Barnkör klädda i orange tröjor.

Förskoleklasskör skapar möten

250 barnröster på en och samma gång var tydliga i sitt budskap; vänner är viktigt! Inför fullsatt publik och under ledning av Annika Josefsson från Barnkulturenheten, uppträdde förskoleklasskören 2015 den 15 december på Malmö Live. Sångerna sprungna ur berättelser från förskoleklassens vardag och arbete var tonsatta och tolkade av välkända malmömusiker som Jens Ulvsand, Gitte Pålsson och Mikael Wiehe.

– De sånger man lärde sig som barn kommer man fortfarande ihåg, det är bara att gå till sig själv, säger Birgitta Olsson och Carina Johansson, förskollärare för eleverna på Videdalskolan som deltog. Förhoppningsvis om sångerna får leva vidare och blir officiella, kommer våra elever kunna sjunga konsertens sånger även när de sitter på ålderdomshemmet.

Två kvinnor ler mot kamera.
Carina Johansson och Birgitta Olsson , förskollärare på Videdalsskolan.

Integration och möte

Konserten är en samproduktion genom Skapande skola, Barnkulturenheten och Pedagogisk Inspiration Malmö. Förskoleklasser från fyra skolor, från öster till väster i Malmö, två klasser från respektive Värner Rydénskolan, Lindeborgsskolan, och Videdalskolan samt tre klasser från Klagshamnsskolan uppträdde med nio sånger. En sång för varje klass.  Bakom stoff till sångerna ligger höstterminens temaarbete och elevers tankar och funderingar.

Bekey Pettersson.
Bekey Pettersson, kultursamordnare på Pedagogisk Inspiration Malmö.

– Konserten handlar om integration. Det är viktigt att barn från olika delar av Malmö får mötas under gemensamma former tidigt i livet. Den handlar också om språkutveckling och är identitetsstärkande. Barn som sjunger tillsammans utvecklas, säger Bekey Pettersson, kultursamordnare på Pedagogisk Inspiration Malmö och initiativtagare till konserten.

Sånger utifrån terminens tema

På skolorna har klasserna arbetat med uppdraget att skapa historier i bild och text utifrån olika teman för terminen. På Videdalsskolan innebar det för två förskoleklasser både berättelser om Pippi Långstrump och vad som är viktigt när man börjar förskoleklass.

– I klassen jag arbetar i har vi pratat om förhållningssätt, gemensamma regler, vad man gör på raster, hur man tar hand om varandra och vad vänskap innebär, berättar Carina.

I Birgittas klass valde barnen att fira Pippi Långstrump som lagom till höstens arbete firade 70-års jubileum.

– De flesta barn vet vem Pippi är. Hon är lätt att skapa samtal kring, hon är stark, står upp de svaga och accepterar inte orättvisorsäger Birgitta.

Birgitta och klassen läste flera Pippiböcker och såg filmatiseringar. För att bearbeta litteratur och filmer skapades en samarbetstavla där eleverna gemensamt illustrerade händelser ur berättelserna.

– Ett avsnitt som barnen fastnade för och som skapade reaktioner, är när Pippi står upp för Ville som karaktären Benke är taskig mot. Just den scenen blev faktiskt grunden för klassens sång, berättar Birgitta.

Barnens egna ord

Carina och Birgitta betonar att det är barnens egna ord som ligger till grund för sångerna. Ord som vuxit fram genom många samtal och diskussioner.

– Det var viktigt att allas ord var nedskrivna så att barnen kände att det var något som de gjorde gemensamt, säger de.

Sångerna fick klasserna i handen i mitten på terminen. Nio sånger allt som allt har därefter repeterats intensivt, både sånger och rörelser, under veckorna fram till konserten. Repetitioner skedde alltid i helklass med hjälp av sångtexter och musiken på CD.

– Vi pratade från början mycket om svåra ord och begrepp och sångernas innehåll för att få grepp om sångtexterna. Och så har vi sjungit och sjungit, säger de.

Repetition och konsert

Även om det ligger mycket träning bakom för att förstå sånger och budskap upplever Carina och Birgitta att eleverna lärde sig texterna utan problem. När det var dags för första gemensamma repetitionen på Videdalsskolan, och Jens drog första ackordet, sjöng alla fyra skolornas 250 elever med direkt.

– Sexåringars hjärnor är som svampar. De suger åt sig nya ord och lär sig snabbt, säger Carina. Jens var faktiskt mållös, han trodde nog inte att de skulle lära sig så fort.

Andra repetitionen skedde på Klagshamnsskolan någon vecka innan konserten för att stämma av att sånger och Annika Josefssons koreografi satt som de skulle.

– Inför konserten pratade vi mycket med eleverna om att det är bra att lite pirr i magen inför en föreställning samt att de skulle förberedda på att ett stort publikhav, säger Birgitta.

Annika Josefsson framför barnkör.
Annika Josefsson, Barnkulturenheten, repeterar med elever och personal inför konserten.

Ny konsert

Till våren är det dags igen för en ny konsert. Fyra skolor från norr till innerstaden står redo att påbörja arbete med sina sånger. Bulltoftaskolan, Rörsjöskolan, Stenkulaskolan och Dammfri skolan kommer den 17 maj, samma tid och på samma plats framföra vårens sånger.

– Det är min förhoppning att delaktighet i kören bygger broar för ytterligare möten mellan elever i Malmö stad. Det är viktigt att prata om elever som Malmös elever oavsett vilken skola de går på. Kören blir startskottet för naturliga besök på varandras skolor, avslutar Bekey.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Text och foto: Marina Walker
Film: Chris Munsey