Ulla sitter i röd stor fåtölj.

Fritidspedagog med öga för trygghet och läsning

Ulla Brunndahls tjänst är unik. Som fritidspedagog på ett folkbibliotek är hon så vitt hon vet ensam om sitt uppdrag. Det ställer både krav och öppnar dörrar för en verksamhet där besökande barn och ungdomars språk, läsning och meningsfulla eftermiddagar står i fokus.

– Vi har barn och ungdomar som hänger här från morgon till kväll. Mitt huvuduppdrag är att socialisera med dem och ge stöttning i vad besöket kräver. Det kan t ex vara att slussa dem till rätt bok eller att stötta dem språkligt vad gäller mjuka värden, berättar hon samtidigt som hon hjälper en pojke som kommer in med frågor kring sommarboken.

Ulla har arbetat som fritidspedagog på Rosengårdsbiblioteket sedan 1989. Det är många år och många barn som har passerat under broarna. Uppdraget som fritidspedagog har tett sig olika beroende vilka behov som biblioteket har haft. Men målgruppen har varit densamma, barn och ungdomar i området.

– Jag hyssjar mycket, men mitt motto är att möta varje barn med lugn, de hör ju mig bättre om jag inte höjer rösten. En stor del i mitt arbete handlar om att skapa kontakt och god stämning. Som fritidspedagog på ett bibliotek har jag ju inget omsorgsansvar, men det medmänskliga ansvaret finns där hela tiden, säger hon.

Sagostund

För Ulla är det viktigt att försöka komma ihåg alla barn och ungas namn, samt komma ihåg vems syskon som är vems. Det underlättar i arbetet med att hålla ordning och hjälpa dem med olika saker, som t ex val av böcker. Hon är noga med att betona att hon arbetar som fritidspedagog, men lyfter samarbetet med bibliotekets övriga personal som grunden för att på bästa sätt stimulera barn och ungas läsande. Tillsammans med bibliotekets barnbibliotekarier håller hon t ex sagostunder två gånger i veckan för förskolor i området.

– Fördelar med att gå på sagostund hos oss är att barngruppen får byta miljö och höra en annan sagoröst som är utanför den ordinarie verksamheten.

Inför varje sagostund och val av bok gör Ulla ofta en ordentlig research utifrån förskolornas önskemål. Förskolan vill kanske att Ulla läser en bok med fokus på det tema som de arbetar med.

– Lässtunden ska ge barnen en upplevelse, gärna med en humoristisk touch. Jag scannar ofta bilder och visar på storskärm samtidigt som jag läser högt. Det tycker barnen är mysigt. Om det passar kan vi lätt kan stanna upp i läsningen och prata kring både bilder och begrepp, berättar hon.

Ulla står framför bokhylla.
Ulla Brunndahl på plats i biblioteket

Eftermiddagsverksamhet

Varje eftermiddag har Ulla verksamhet med fokus på språk och läsning. Måndagar och tisdagar finns hon tillgänglig för lästräning i det rum som kallas för Svängrummet. Här finns soffor och kuddar att slå sig ner i för fri läsning eller för läxbehov.

– Det är viktigt att alla får möjlighet att lära sig läsa och utveckla läsandet. Lästräningen varierar från dag till dag. Ena dagen kan det handla om barn som vill träna sin fritidsläsning, nästa dag kan det vara någon vill ha hjälp med att förstå läroboken. Jag och barnen läser ofta högt tillsammans och turas om att läsa varsin sida, berättar hon och fortsätter;

– På onsdagar har jag verkstad med knep och knåp, på torsdagar är det mysstund med pyssel. Sista tiden har vi skapat korsord tillsammans för att stimulera ordförråd och egna idéer. När det finns tid över lägger jag också tid på spelande. Då tränar barnen ord och begrepp samt spelregler och samarbete utan att de vet om det.

En frizon

Ulla berättar att många barn och ungdomar kommer direkt från skolan. En del vill bara ha en stund för att fnissa med kompisar och för ganska många har biblioteket blivit en frizon från trångboddhet och sysslolöshet.

– Varje dag är en ny dag här. Som fritidspedagog på ett fritidshem vet pedagogen vilka som är inskrivna. Hit kommer olika barn varje dag. Det finns en del stammisar, framför allt lågstadiebarn som kommer för att ha någonstans att läsa.

Frizonen och lugn och ro är ständigt närvarande i Ullas planering av verksamhet. Hon berättar att hon gör en grovplanering varje vecka men betonar att den ofta måste modelleras. I omgångar under Ullas år på biblioteket har stök och bråk varit vardagsmat. Sysslolösa och uttråkade ungdomar har uttryckt sitt missnöje genom att vandalisera lokalerna.

– Lugn och ro är centralt för många barn och unga som besöker Rosengårds bibliotek. Det är en mötesplats på gott och ont.

Text och foto: Marina Walker