Barn tittar på bilder på tv.

Göra tekniken tillgänglig på förskolan

IKT i förskolans verksamhet är en självklarhet på Brodda förskola. I ett allt mer digitaliserat samhälle måste förskolans verksamhet spegla samhällsutvecklingen och göra tekniken tillgänglig för barnen, menar Anna Henriksson och Ulrica Segebjer, förskollärare. För att utveckla sina tankar och idéer sökte de under höstterminen pengar till en IKT-satsning. En satsning som har lett till ökade möjligheter att arbeta utifrån barnens intresse och med dokumentation.  

– Det första vi gjorde för pengarna var att boka vikarier till en halvtidstjänst under tre månader. Dels för att lösgöra tid för mig och Ulrica (ej med på intervjun) att planera och pröva men också för att utvärdera och utveckla, berättar Anna och lyfter värdet av tid när något nytt ska implementeras.

Syftet med satsningen är att ge barnen grundläggande kunskaper, en känsla för digital teknik som uttryckssätt i lärandet. Vikarietjänsten gav Anna och Ulrica tid för att sätta tankar och idéer på pränt och testa dem tillsammans med barnen.

– Tillsammans har vi bland annat testat lärplattor, projicering, tv-skärmar, appar och kameror. Redskap som på olika sätt har underlättat för oss att upptäcka vad som intresserar barnen och utveckla verksamheten därefter, berättar Anna.

Anna och Ulrika.
Ulrica Segebjer och Anna Henriksson

Redskap för uttryck

Pedagogerna väljer i första hand att se tekniken som ett redskap för uttryck. De satsar på appar som stimulerar språkutveckling och barnens kreativitet. I en app har barnen lärt sig att lägga in egna bilder och skapa collage.

– Collagen stimulerar till samtal, de utvecklar barnens ord- och begreppsförråd. Det är något som är lätt att visa för föräldrar och alla inblandade kan följa barnens lärprocess. Det blir barnens egen dokumentation.  

Anna och Ulrica arbetar i olika barn- och åldersgrupper på förskolan men planerar verksamheten tillsammans. För samarbete över avdelningarnas gränser och med tydlig förankring i förskolans läroplan.

– Vi vill att barngrupper i olika åldrar arbetar tillsammans. Ibland blir det inte som vi har tänkt oss. Vi kan tänka att vi ska gå på ett håll men barnen går på andra hållet. Då gäller det att fånga upp det som intresserar dem och fundera på hur vi kan utveckla det. Det blir en utmaning för oss som är väldigt rolig och utvecklande, säger Anna.

Barn jobbar med ipad.

QR-sagor

Ett sätt att främja samarbete har varit att låta barngrupperna skapa julsagor tillsammans som går att lyssna på genom QR-koder. Själva storyn står de äldre barnen för medan de yngre barnen har gjort illustrationer. Sagorna har barnen spelat in tillsammans med sina egna röster, ord och ljudeffekter, kopplade till QR-koder.

– Även här går dokumentationen som en röd tråd. Barnen har dokumenterat sitt arbete genom att filma och fotografera varje aktivitet, berättar Anna.

De digitala verktygen finns tillgängliga för barnen att använda när de vill. Anna och Ulrica har medvetet köpt in lärplattor i miniformat för att barnen lättare ska kunna använda dem i olika situationer. Kameror och plattor följer ofta med ut på förskolans gård och utflykter. Bra skydd till plattan är ett måste för användandet vid promenader och lek.

– Barnen, så små som ettåringar, går ofta runt och fotograferar. Ibland stannar någon länge på en plats, vid ett fönster till exempel. Det säger oss något, fotograferandet ger oss en hint om vad som lockar barnen, berättar Anna.

Dokumentation

Pedagogerna dokumenterar verksamheten kontinuerligt. Den ligger till grund för alla reflektioner och analyser som de gör för att utvärdera och utveckla arbetet. Och för att dela med sig till andra kollegor.

– Vi delar all dokumentation med våra kollegor digitalt. Med ord och bilder visar vi vad vi gör, positivt som negativt, säger Anna.

När vårterminen nu är igång går Anna, Ulrica och barnen in i en ny fas. Satsningen är slut men arbetet fortskrider på förskolan.

– Det här är bara början, vi fortsätter vår digitala resa, med höstens lärdomar i bagaget mot nya mål, säger Anna.

Text och foto: Marina Walker
Foto från verksamheten och utvald bild: Ulrica Segebjer och Anna Henriksson


Vill ni följa Anna och Ulricas fortsatta arbete? Följ deras blogg som snart kommer igång på Pedagog Malmö.