Barngrupp och pedagoger jobbar ihop.

Hållbart lärande ”mat och klimat” på Malmö Latin

Hur skapas förändring? Det är en fråga som samhällsklassen SA15A på Malmö Latin tampas med på naturkunskapslektionerna. Eleverna arbetar med klimatpåverkan. De tar fram egna förslag på hur skolans matsvinn ska minska, och andelen vegetarisk mat som serveras i skolrestaurangen öka. Några av elevernas förslag kommer till hösten bli verklighet i skolans matbespisning.

Samhällselevernas arbete med mat och hållbarhet är en del av det nationella projektet Vega. Gunilla Håkansson, lärare i naturkunskap, handleder eleverna i klassrummet. Efter en fråga från Miljöförvaltningen om att delta i projektet såg hon genast kopplingen till undervisningen kring klimat. Till hjälp tog hon skolans kökschef Peter Haeggblom som formulerade elevernas uppdrag;
Hur kan matsvinnet minska och andelen vegetarisk mat öka i Malmö Latins restaurang, Choice?

– Varje ny hösttermin ökar matsvinnet i skolrestaurangen en period, det är när de nya ettorna börjar på skolan, säger Gunilla.

Barngrupp och pedagoger jobbar ihop.

På Malmö Latin väljer eleverna mellan minst fyra olika rätter varje dag. För att minska risken för matsvinn har skolan infört regeln, att den som tar om får gå före i kön.

– Det har bidragit till att eleverna slänger mindre mängd mat, säger Gunilla som hoppas på att hennes elever ska hittar många lösningar kring mat och hållbarhet.

Undervisningen

När Pedagog Malmö är på besök är det sista lektionen innan eleverna ska presentera sina lösningar för kökschefen Peter. Det är en förväntansfull men avslappnad stämning i klassrummet. Eleverna diskuterar och förbereder det sista på sina presentationer.  Det gäller att få fram sin idé med tydlighet. I grupper om två eller tre arbetar eleverna med sina förslag. Många hoppas på att just deras förslag ska väljas ut och bli verklighet. Under arbetet går Gunilla runt i klassrummet och svarar på frågor och coachar eleverna.

– Vi gör så här. Nej börja med det istället. Ok, vi testar detta då, diskuterar eleverna fram och tillbaka.

Det uppdragsbaserade projektet är kulmen på en mer vidträckt planering kring hållbar utveckling och klimat som pågår under vårterminen.

– Eleverna får göra något som faktiskt spelar roll samtidigt som de lär sig mer om matkonsumtion och dess miljöpåverkan, säger Gunilla.

För att förbereda eleverna på att lösa uppdraget har de läst och diskuterat om hållbarhet och matkonsumtion. Föreläsare har bjudits från bland annat Fältbiologerna, en organisation för natur och miljöintresserade under 26 år. För att lösa kocken Peters uppdrag har eleverna bara fått tre veckor på sig.

– Jag märker att de uppskattar när det går undan, snabba processer passar eleverna bra, säger Gunilla.

Barngrupp och pedagoger jobbar ihop.

Handlingskompetens

Att arbeta med verkliga utmaningar lockar Gunilla. Hon berättar att när hon senast höll samma kurs, arbetade eleverna med att göra en miljöanalys av hela skolan. Årets uppdrag är en utveckling av det.

– Det är mer greppbart att arbeta med något mer konkret som skolans egen skolrestaurang, säger hon. Dessutom har årets elever kunnat använda förra årets miljöanalys.

Det autentiska sammanhanget stöttar eleverna att utveckla sin handlingskompetens menar Gunilla. Det betyder att de har ett kritiskt förhållningssätt med sig i lärandet. Samtidigt har de kunskap och motivation att förändra det de själva tycker är viktigt.

– På Malmö Latin vill vi att eleverna känner att vi också lever hållbar utveckling, inte bara läser om det i böcker, säger Gunilla.

Modellskola

Malmö Latin har sedan 2012 ingått i ett samarbete med Naturskyddsföreningen och Malmö högskola kring att skapa en modell för en skola för hållbar utveckling; Modellskoleprojektet. Erfarenheter från det samarbetet presenteras på den nationella skolkonferensen, ”Vi gör det tillsammans!”, som hålls den 25 april på Malmö högskola. Temat är lärande för hållbar utveckling i skolan och Gunilla leder ett av passen. Bland annat kommer hon presentera elevernas lösningar kring matsvinn och ökad servering av vegetarisk mat.

Kanske möts blivande elever på Malmö Latin i höst av en rapvideo om matsvinn, poängsystem för vegetariska måltider eller skam-tunna på en scen för matsvinnare.

Text och foto: Erik Lensell