Kvinna står i trappa uppe på Mobilias tak.

Här får finskan ta plats

Som Malmös enda finskspråkiga förskoleavdelning slog Lankarulla upp sina dörrar i mars i samband med att Spinneriets förskola startades.
— Det är alltid roligt när saker är utöver det vanliga, säger Anne Tomelius, förskolechef.

Det finska inslaget är påtagligt på Spinneriets förskola. På väggarna hänger det finsk textildesign och inne på avdelningen Lankarulla hänger finska flaggor. Lankarulla betyder för övrigt Trådrullen på svenska och är en av de fyra avdelningar som finns på Spinneriets förskola som öppnades i mars.
— Jag blev kontaktad eftersom kvalitetsavdelningen visste att jag skulle starta Spinneriet. De frågade om jag ville ha en finsk avdelning och det ville jag gärna, säger Anne Tomelius.

Finskt förvaltningsområde

Sedan dess har det rullat på. Nu är det arton barn som går på Lankarulla och alla har de finska som sitt modersmål. Anledningen till att avdelningen startades är att Malmö ingår i finskt förvaltningsområde och det innebär att kommunen tar ett ansvar för att skydda det finska språket. Man får också statsbidrag för detta. Bland annat ska kommunen erbjuda äldreomsorg på finska, förskoleverksamhet på finska och man stödjer också olika finska kulturaktiviteter.Barn tittar i odling.
För Anne Tomelius var en av utmaningarna inför starten att hitta finsktalande pedagoger. Man till och med satte ut annons i Finland för att se om någon var intresserad av att flytta till Malmö (men därifrån kom inga svar).
— Det var förvånansvärt lätt att få förskollärare och barnskötare till de andra avdelningarna. Men det strömmade ju inte direkt in ansökningar till den finsktalande tjänsten. Men till sist så fick jag de personerna jag ville ha, berättar hon.
I dagsläget finns det tre pedagoger som helt eller delvis pratar finska.
— Man pratar både finska och svenska på Lankarulla. Det här är en integrerad verksamhet – det är viktigt att påpeka, säger Anne Tomelius.

Samarbete mellan avdelningar

Tarja Kautto, som är barnskötare på förskolan, berättar att man ibland öppnar upp mellan avdelningarna och då kan det bli att man till exempel har en samling först på svenska och att man sen sjunger finska sånger.Barn åker rutschkana.
Det finns också barn med finsk anknytning på andra förskolor som har valt att gå kvar på den förskolan man har börjat på. För dem finns det ett ambulerande stöd – en finsktalade förskollärare som åker runt till skolorna och träffar barnen.
— Att gå på Lankarulla är ett erbjudande. Men om man inte vill det så har man rätt till stöd på detta viset, säger Anne Tomelius.

Utmaningar

Hon beskriver det ambulerande stödet som en utmaning – dels för pedagogen men också för henne som skolledare.
— Det är en stor utmaning i att det är en person som ska besöka så pass många förskolor. Sen så är det också en verksamhet som ligger långt ifrån mig som ledare – så förhoppningsvis kommer jag att vara med ut på skolorna mer den närmaste tiden.
Den ambulerande pedagogen har sin bas på Spinneriet och deltar i bland annat APT och vissa andra delar av verksamheten.
— Det är klart att det är en utmaning att leda en verksamhet som är på distans. Det har jag aldrig gjort förut, säger Anne Tomelius.
En annan utmaning har varit att få barn till den finska avdelningen. Man har haft ett antal öppna hus där föräldrar och barn har varit på besök och nu har det börjat rulla på.
— Det har byggts på efterhand. Vi har plats till tjugo barn och nu är vi uppe i arton, säger Anne Tomelius.
Text och foto: Johanna Ravhed
Här kan du läsa om pedagogernas arbete på Lankarulla.