Barn med förbundna ögon spelar med boll.

Idrottslektioner med goalball på Kulladalsskolan

På Kulladalsskolan får alla elever pröva på hur det känns att idrotta med en funktionsnedsättning. Genom goalball och enligt med vad som står i kapitel 2 i Lgr 11, får eleverna träna sig i att leva sig in i andras situation, respektera människors egenvärde samt ta avstånd från kränkningar.

– Det var lite läskigt för jag hörde inte när bollen kom, men nu vet jag hur det känns att inte se, säger en elev när hon efter ett träningspass i goalball får reflektera över upplevelsen.

Ewa Fornman och Mikael Thern arbetar som idrottslärare på Kulladaskolan. Tillsammans med skolans biträdande rektor Monica Lennebo, Stefan Ganhe, assisterande sportchef på FIFH (Föreningen Idrott För Handikappade) och Fatmir Seremeti, idrottskonsulent på FIFH, har de planerat veckans intensivutbildning i teori och praktik vad gäller funktionsnedsättning.

Mikael Thern, Stefan Gahne och Ewa Fornman.
Mikael Thern, idrottslärare på Kulladalsskolan, Stefan Gahne, assisterande sportchef på FIFH och Ewa Fornman, idrottslärare på Kulladalsskolan.

Spel på lika villkor

Goalball är en bollsport för synskadade. För att alla ska spela på lika villkor bär alla spelare ögonbindel, oavsett grad av synskada. I bollen som rullas över golvet finns pinglor som låter för att spelarna ska kunna höra när bollen närmar sig. Stefan och Fatmir som är synskadade spelar goalball i landslaget.

Alla klasser på skolan får prova på att spela goalball med ögonbindel under Stefan och Fatmirs ledning. Veckan sammanfaller med Malmö Open, The Parasport Games 2015 och EM i goalball, klass C för herrar, som i år arrangeras i Kulladalsskolans sporthall.

Idrottslärare och barn i gymnastiksal.

Både Ewa och Mikael är glada över möjligheten för eleverna att få ”prova på”.

– Det här är något som vi har pratat om att göra ganska länge. Som idrottslärare är det hela tiden viktigt att veta på vad man behöver tänka på vad gäller elever med funktionsnedsättning, säger Mikael.

Inga hinder

Stefan är noga med att poängtera att man bör prata om funktionsnedsättning och inte hinder.

– Hinder är ett ord som står för något som hindrar. Som elev med en funktionsnedsättning är det viktigt att nedsättningen inte utgör hinder utan öppnar upp för inkludering och möjligheter, säger han.

Inför varje provträning med en ny klass inleder Stefan och Fatmir med att instruera eleverna i hur spelet går till. Instruktionerna är tydliga.

– Tre spelare på varje sida av planen, alla ska ha ögonbindel och bollen måste rulla på golvet så att man hör att den låter.

Tydliga instruktionerIdrottslärare i gymnastiksal.

Eleverna får också tydliga direktiv vad som gäller som publik och medan man väntar på sin tur.

– Lyssna hela tiden på domaren, det är han som håller koll på vilka mål som görs. Följ med i matchen men skratta inte och bua inte. Det är viktigt att publiken är tyst för att spelarna ska kunna höra bollen komma, berättar Stefan för eleverna.

Arenamodellen

Stefan och Fatmir arbetar utifrån något som de kallar för arenamodellen. Stefan förklarar att livet för de flesta utgår från tre arenor, hemmet och familjen, sysselsättning (arbete) och fritidssysselsättning. För en person med funktionsnedsättning fungerar ofta den första arenan bra men när det kommer till arena två och tre är det inte alltid lika enkelt. Det som genomsyrar arenamodellen är att ett engagemang i en handikappsport ökar möjligheterna till ett socialt liv.

– Kontakten med en sport kan på så sätt bli en samhällsinsats, det blir en språngbräda för sociala kontakter och ökat självförtroende, menar han.

Föreläsning om begrepp

För att eleverna ska vara så förberedda som möjligt när det är dags att provspela får alla elever lyssna på en föreläsning om vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning.

– En viktig aspekt i vår föreläsning handlar om hur olika uttryck används i vardagen. CP t.ex. är ett begrepp som elever ofta använder i negativt syfte, men få har egentligen kunskap om vad det står för, säger Stefan.

– Det är också viktigt att veta att en funktionsnedsättning kan vara medfött likväl som det kan uppstå genom en olycka, att det plötsligt kan hända vem som helst.

Barn ligger på golvet i gymnastiksal.Föräldrakväll

Fatmir som använder ledhund föreläser med ledhunden med på plats. Eleverna får bland annat lära sig att hundens sele är hundens uniform. När den är på, arbetar hunden och då ska man aldrig klappa.

– För att involvera föräldrar har vi också bjudit in till en föräldrakväll där föräldrarna får information och får pröva på goalball utifrån samma förutsättningar som eleverna, berättar Ewa. Ur ett föräldrasamverkansperspektiv är det här både roligt och spännande.

– Att ta bort ett sinne som synen gör ju att funktionsnedsättningen blir så påtaglig. Vilka sinnen måste man förstärka när man inte ser? Det blir så tydligt när eleverna får på sig ögonbindel. Då blir det alldeles knäpptyst i gruppen, fortsätter hon.

Andra sinnen blir starkareBarn med förbundna ögon spelar boll.

Enligt idrottslärarna och Stefan är det flera elever som uttrycker just ovan nämnda. När de inte kan se upplever många att både hörsel och känsel blir starkare.

– För att skapa förståelse för något som är annorlunda än en själv måste människor fysiskt mötas. De måste prata, umgås och få pröva. Möten öppnar upp för både normalisering och inkludering. Det bidrar verkligen den här veckan till, avslutar Ewa.

Vill ni veta mer om goalball och FIFH gå in på www.fifh.com eller kontakta stefan.gahne@fifh.com

Text och foto Marina Walker