Pedagog hjälper tre flickor som spelar på ipad.

iPad som läromedel på Kungshögsskolan

Precis när man har kört ut från Malmö i riktning mot Ystad ser vi Oxie Kunghögar från bronsåldern. Här svänger vi av motorvägen och hamnar i Oxie kyrkby med Malmö kommuns äldsta kyrka från 1100-talet. Ett stenkast därifrån ligger Kungshögskolan och där hamnar vi i en helt annan tidsålder. Här har alla elever en egen dator – och i klass 4A har alla elever en egen iPad som läromedel.

Gräsklädda kullar.
Foto: CC wikimedia.com

– I början frågade barnen när de skulle få använda sina iPads ”fritt” och göra vad de ville, berättar Daniel Petersson, klasslärare i 4 A på Kungshöggskolan i Malmö.

– Men då förklarade jag att det kommer bli väldigt sällsynt eftersom vi måste kunna motivera och knyta vår iPad-användning till de mål i läroplanen som de ska nå.

iPad Projektklass

De iPads som finns i klassuppsättning hos klass 4 A är ett projekt på initiativ från skolan rektor Monica Hultberg. Som klasslärare i klassen måste Daniel dokumentera och utvärdera användningen av iPads. Två och ett halvt år återstår av projektet för att se vilka effekter iPads kan ha för elevernas lärande. När han hinner skriver han ner sina tankar och erfarenheter i en blogg: http://ipadsiundervisningen.wordpress.com/

iPads bidrar till mer dynamik

Daniel Petersson
Daniel Petersson, Kungshögsskolan

Så här långt är det är omöjligt för Daniel att se om det har någon betydelse för elevernas resultat. Däremot upplever han skolarbetet som mer dynamisk och varierande än tidigare. Han ser också att de barn som har särskilda behov har en otrolig nytta av sina iPads. I övriga klasser finns 2-3 iPads för de elever som har särskilda behov.

iPads skapar energi och välvilja

Daniel upplever att barnen tycker det är roligt och stimulerande att arbeta med iPads och att det i sin tur skapar en otrolig energi och välvilja till skolarbetet.

Daniel uppskattar att eleverna idag använder iPads ungefär halva skoltiden och den andra halvan åt mer traditionella läromedel. Han ser ännu fler möjligheter med iPaden men tycker ändå att det ska finnas plats för andra läromedel och verktyg.

Dator eller iPad?

Daniel har erfarenhet av både en ’dator till varje elev’ och ’en iPad till varje elev’. Han tycker att startsträckan för iPads är kortare och att den är snabbare att jobba med. Daniel gillar också det sätt som den kombinerar det visuella med det taktila. Datorn är otympligare att ta fram och långsammare att arbeta med men är fortfarande ett bättre skrivverktyg. Sedan är det så klart smidigt att bära iväg iPaden för att fotografera och filma och sedan redigera och publicera direkt från iPaden.

Puppet Pals till vad nytta?

Två barn spelar på ipad.

Idag ska eleverna i klass 4A för första gången prova gratisappen Puppet Pals . Under förmiddagen har Daniel haft en mycket kort och snabb genomgång av hur appen fungerar. Men framförallt har klassen funderat över hur de kan använda appen i skolarbetet. Slutsatsen blev att appen kan användas i alla ämnen. Några användningsområden som kom upp var matteberättelser, redovisa experiment och att dramatisera konversationer på engelska.

Praktisera berättandet

Daniel berättar att han vill använda PuppetPals till hur man strukturerar och bygger upp en berättelse. De ska i uppgift få att skriva ett manus med en inledande konflikt och en upplösning i slutet. Sedan ska de få praktisera sitt manus i Puppet Pals. Men idag när eleverna ska få prova PuppetPals för första gången får de göra sina berättelser hur de vill. Enda kravet är att det ska arbeta två-och-två eller tre.

Tydliga regler

Fem elever med varsin ipad i famnen.
En grupp åt gången bildar kö för att under lugna former lägga tillbaka sina ipads vid skoldagens slut.

Innan eleverna ska sätta igång med sina iPads låter Daniel eleverna redogöra för vilka rutiner och förhållningssätt som gäller.

– Det låter tråkigt att tjata om regler. Men det behövs när det är 24 elever som samtidigt ska hantera varsin iPad. Det ska inte behöva bli så att en iPad åker i golvet när paddorna ska in i datorvagnen för att det är trängsel och stök, säger Daniel.

Utforskar och provar appar

Daniel utforskar och provar appar innan han använder dem. Målsättningen är att använda appar som inte kostar något. Han tycker inte heller om ”fylleriappar”.

Ibland hittar han appar som han tycker verkar vara fantastiska. Men i klassrummet kan den visa sig vara för omständliga och klumpiga för barnen att använda.

– Ibland är det bara en inkörningsperiod för att komma över några hinder men ibland får man tänka att den inte fungerar ”här och nu” och ta bort den. Men det är ju inte som att köpa ett läromedel för flera tusen kronor, säger Daniel.

Skärmavbild av appen World explorer.
Om Oxie i World Explorer

Appar för SO-undervisningen

När Daniel letar efter appar som klassen kan använda för att utforska världen har han hittat appen World Explorer. Den appen sammanställer faktatext om platser i världen från Wikipedia samt kartor från Google Maps och kan fungera som en geografibok för klassen.

Bildskapande på iPad

Daniel och eleverna har också provat på att ha bildlektion på iPad med hjälp av appen SketchBook. Det är ett roligt sätt att variera bildundervisningen på. Klassen gillar SketchBook eftersom man i den kan tona färger och göra skuggningar.

Blogga från iPad

Daniels förra klass bloggade. Snart ska även 4:an starta en klassblogg och en bokblogg med bokrecensioner. Det är snabbt och enkelt att blogga på iPaden via appen WordPress . Men vissa saker som bilder och länkar kan i början vara enklare att lägga in från datorn via http://wordpress.com

Elever i klassrum spelar wordfeud på ipad.
Wordfeud-kamp

Wordfeud för ordkunskap

Då och då spelar klassen korsordsspelet Wordfeud på sina iPads. Det kan fungera som en ”lugn stund”. Eleverna spelar mot varandra och kan under tiden ha en ”tyst” konversation i Wordfeuds chatt. Klassen har särskilda regler för hur man uttrycker sig i chatten. Nya obekanta ord som dyker upp i spelet försöker Daniel fånga upp och återanvända i andra sammanhang.

Garage Band en favoritapp

En av Daniels favoritappar är Garageband. Den använder han tillsammans med eleverna för att prata om toner och noter. Hur man bygger upp en låt med intron, verser och refränger.

E-bok läses på ipad.
E-bok på iPad

Klassuppsättningar som e-bok

Något som Daniel tycker är fantastisk  med iPad är att klassen nu har tillgång till böcker i ”klassuppsättning” för gemensamma läsupplevelser. Alla titlar som finns hos E-lib kan var och en av eleverna låna som e-bok. Daniel kan även ge eleverna i uppgift att skriva kommentarer till avsnitt i e-boken med hjälp av e-bokläsaren BlueFire Reader.

Twitter
– för moral och etik på nätet

Daniel använder Twitter i klassen för att eleverna ska förstå förhållningssättet på Internet.

– Min förra klass hade jätte svårt att förstå hur deras språk nådde ut till omvärlden. Jag började med att de skulle undvika Facebook, Twitter m.m, men sedan gick de ändå direkt hem och använde dessa medier – och då jag tänkte om, berättar Daniel.

Skärmavbild av twitterflöde.

Twitter – visa goda exempel

Han startade istället ett Twitter-konto för klassen, @klass4_A. Många föräldrar reagerade direkt och undrade vad vi skulle på Twitter att göra. Han förklarade att han ville få eleverna att förstå hur man uttrycker sig på Internet, hur Twitter fungerar, vem som kan Twittra och visa hur andra använder det.

– For oss är Twitter just nu ett sätt att visa föräldarna vad vi gör i klassen. Daniel twittar från i stort sett varje lektion. Så småningom ska även eleverna börja twittra, förklarar Daniel.

Klassen följer också andra Twittrare för att eleverna ska få goda förebilder. Just nu följer klassen t.ex. Jason Timbuktu, @jasontimbuktu, som Daniel tycker är en bra moralisk väktare.

Elever håller upp ipads.
Hela klass 4A ville vara med på bild med sina iPads – och då fick det bli så.

 

Omnämnda appar: 
Puppet Pals, Polished Play LLC. Gratisversion
Puppet Pals HD Director’s Pass, Polised Play LLC, 22 kr
World Explorer (svenska), Audio Guidia, Gratis
WordPress, Automattic Inc, Gratis
Wordfeud, Berteheussen IT, Gratis
SketchBook Express, Autodesk Inc. Gratisversion
GarageBand, iTunes Inc. 38 kr.
Bluefire Reader, Bluefire Productions. Gratis
Twitter, Twitter Inc. Gratis

iPad Studiecirkel: Låna eBok till iPad
iPad Studiecirkel:PuppetPals

Hitta fler appar hos www.skolappar.nu

 

Text: Charlotte Christoffersen
Foto: Charlotte Christoffersen & Daniel Petersson