Tecknade hjärtan och gubbar.

Kärleksvecka på Oxievångsskolan

I början av sommaren ställdes frågor som ”Har du rätt att välja vem du vill älska?” och ”Är kärleken fri?” på Oxievångsskolan i Malmö. Frågeställningarna ingick i en temavecka i projektet ”Det handlar om kärlek”.

Två kvinnor står framför träd.
Aila Delleskog och Sabina Olsson, lärare på Oxievångsskolan.

”Det handlar om kärlek” kom till för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Tanken är att eleverna ska bli stärkta i sina kunskaper om barns rättigheter. De ska också få kontakt med aktörer från myndigheter och frivilligorganisationer som de kan vända sig till om något händer, som t.ex. vid kränkningar.

– Några av eleverna blev väldigt berörda på ett personligt plan, säger Sabina Olsson, musiklärare på Oxievångsskolan.

– Under temaveckan fick eleverna bl.a. göra värderingsövningar och delta i aktiviteter i ”kärleksrummet”, säger Aila Delleskog, lärare i SO på Oxievångsskolan.

Tecknade hjärtan och gubbar.

Veckan planerades och genomfördes av en bred samverkansgrupp med aktörer från Rädda BarnenMalmö stad, Polisen, Ungdomsmottagningen och frivilligorganisationer (Fryshuset, ATIM kvinno- och tjejjour, Habitat Q, m. fl.). Oxievångsskolan fanns desstuom med redan i planeringsstadiet inför temaveckan.

– Det var väl förberett, säger Aila.

Värderingsövningar 

– Alla elever på skolan fick möjligheten att göra värderingsövningar i halvklass tillsammans med representanter från projektet. Övningarna berörde inställningar till t.ex. transsexualitet, manligt och kvinnligt, säger Aila.

– För att eleverna inte skulle känna sig hämmade närvarande inte lärarna vid värderingsövningarna. Enligt vad jag har hört så var det ett öppet klimat, säger Sabina.

Tecknade hjärtan och gubbar.

Kärleksrummet

På skolan inrättades även ett ”kärleksrum”. Under lektionstid fick alla elever på skolan besöka kärleksrummet och delta i olika aktiviteter.

– Det fanns till exempel frågekort, tipspromenad, snällbarometer och eleverna kunde få i uppgift att göra goda gärningar. Ungdomsmottagningens hörna var populär, säger Aila och Sabina.

I kärleksrummet fanns också en pysselhörna.

– Det fanns elever som tyckte att pysselhörnan var jättetöntig. Men efter en minut satt de ändå där och pysslade. Det var många positiva saker som hände i pysselhörnan. Det fanns en vuxen på plats. Eleverna kunde öppna sig, utan att behöva möta någons blick och med kompisarna bredvid sig. Det öppnade upp till samtal och de lyckades nå fram till några av dem som inte pratar så mycket annars, berättar Sabina.

Veckan avslutades med en fest. Elever som läser musikprofil uppträdde och hade själva valt ut olika kärlekslåtar.

– Åhörarna satt på golvet och lyssnade och det var en väldigt trevlig stämning, säger Aila.   

Det behövs mer 

Aila och Sabina berättar att veckan fick blandad respons av eleverna. Några av eleverna fick en mycket fin och emotionell kontakt med personerna som samverkade i projektet. 

– Det var mycket som kom fram. En del elever känner sig inte sedda. Eleverna är svältfödda på arbete som detta. Det behövs mer, säger Sabina.

Tecknade hjärtan och gubbar.

Nationellt projekt 

– Vi fick ett färdigt paket presenterat för oss. Innan temaveckan startade på skolan besöktes klasserna av representanter från projektet. Tillsammans med vår kurator och skolsyster hade vi också flera förberedande träffar med projektet, säger Aila och Sabina.

Temaveckan har genomförts på många andra skolor och projektet finns över hela landet.

Läs mer på Rädda Barnens webbplats: Det handlar om kärlek 

Text och foto: Sara Arildsson
Foto på konstverk som skapades under temaveckan: Rädda barnen

”Det Handlar om Kärlek startade som ett lokalt projekt i Norrköping 2008 av Rädda Barnen och Länsstyrelsen i Östergötland. Sedan dess har projektet vuxit och blivit nationellt.” Citatet är från Rädda Barnens webbplats.