Tre pedagoger framför en papperslastbil som hänger ner från taket.

Kompassens öppna förskola öppnar upp för möten och samtal

På Kompassens öppna förskola står dörren öppen varje dag för Malmös yngsta och deras föräldrar. Den öppna verksamheten för barn och föräldrar inbjuder till möten, lek och skapande med fokus på familjen. Via föräldragrupper och stödsamtal ges familjer tid för att diskutera samspel, relationer och barns utveckling.

– Varje dag har vi besök av föräldrar med barn i olika åldrar, allt från spädbarn upp till sexåringar, säger Emma-Lina Wall, förskollärare på Kompassens öppna förskola.

Kompassens öppna förskola har öppen verksamhet alla veckodagar mellan 09.00-14.00. Organisatoriskt tillhör Kompassen Förskoleförvaltningen, men Emma är noga med att poängtera att det inte är en förskoleverksamhet som bedrivs.

– Kompassens öppna förskola är i första hand en mötesplats för barn och föräldrar där familjen står i fokus. Vi satsar mycket på att bedriva en familjenära, stöttande och förebyggande verksamhet. Mötesplatsen erbjuder material och möjligheter för lek och skapande, samt tillhandahåller stöd och hjälp genom föräldragrupper och samtal, berättar hon.

Kvinna håller bebis i famnen och pratar med flicka.
– Vi kommer hit så ofta vi kan. Här är en familjär stämning med en härlig blandning av små och stora barn och engagerad personal, säger Samra Galled på besök med sina två barn.

Mötesplats bygger broar

Emma arbetar tillsammans med Majken Husum, förskollärare och Mahasen Al-Zubeidi, brobyggare. Alla tre är rörande överens om att de har ett mångfacetterat och spännande uppdrag. Genomgående är vikten av att använda sig av varandras pedagogiska kompetenser och se kunskap som något kollektivt. Ett tätt samarbete dem emellan  gynnar på olika sätt målgruppen.

– Min roll som brobyggare handlar t. ex. om att bygga broar mellan föräldrar och samhället, både språkligt och kulturellt. Eftersom jag pratar arabiska, fungerar jag som stöd för många arabiska kvinnor som inte kan svenska. Genom att förmedla vilka rättigheter och skyldigheter de har i samhället, hjälper jag dem i kontakten med myndigheter, berättar Mahasen.

Förberedande verksamhet

Ett uppdrag för personalen är att förbereda familjen inför kommande förskoleverksamhet. Ett sätt att göra det är (förutom information) att uppmuntra rutinen av att vistas i grupp genom lek och skapande eller vid måltider.

– Vi sitter alltid och äter tillsammans med barn och föräldrar när det är dags för lunch. Det i sig ger avtryck. Vi hör faktiskt från förskolor som säger att det märks om barnen som börjar där har varit mycket hos oss, berättar Majken.

Under matstunden (föräldrar tar med egen matsäck) får Emma, Majken och Mahasen möjlighet att samtala med både föräldrar och barn kring vardagen. Enligt dem bidrar en gemensam matstund till en inbjudande verksamhet och nya insikter.

– Ett samtal om maten ger så mycket. I samtalet sätter föräldrar ord på det som de gör, språkligt men också utifrån begrepp. De kan känna igen sig i ett samtal och känna styrka i det, säger de.

Gosedjur nerpackade i röd resväska.
Rekvisitaväskan står färdigpackad till varje sångstund.

Sångstund med rekvisita

Kompassen har väldigt få planerade aktiviteter. Istället handlar Emma, Majken och Mahasens arbete oftast om att stanna upp, vara medmänniska och lyssna. Varje dag håller de dock sångstund. Sångstunden sker klockan elva oavsett veckodag.

– De första sångerna på repertoaren är återkommande varje dag. Därefter har vi några alternerande sånger för dagen. Varje sång har dessutom sin egen rekvisita som barnen får turas om att använda. För att barnen ska känna igen sig samt känna trygghet avslutar vi alltid med samma tre sånger, säger de.

Föräldragrupper och stödsamtal

En central del i personalens arbete handlar om att samarbeta med andra instanser inom Malmö stad för goda första år. Varje fredag är en social rådgivare från öppenvården/IOF på plats för att mingla runt och erbjuda relationsbyggande samtal.

– Och BVC Lunden anordnar föräldragrupper i Kompassens lokaler, utifrån egen agenda men i visst samarbete med oss. Föräldragrupperna träffas vid sex tillfällen och mötena utgår från olika teman för varje gång. Vi ansvarar för ett tematillfälle då vi lyfter fram lekens betydelse för barns utveckling och samspel, berättar Majken.

Vägledande samspel

Kompassen erbjuder också egna föräldragrupper i föräldrastöd utifrån vägledande samspel/ICDP. ICDP är ett empatibaserat och förebyggande program som utgår från betydelsen av nära relationer samt alla människor har resurser som kan utvecklas.

– Under åtta träffar pratar vi om relationen och samspel barn/föräldrar emellan utifrån tre dialoger som grund för gott samspel, den emotionella och expressiva dialogen, den meningsskapande dialogen och den reglerade dialogen, förklarar Majken.

– Många föräldrar som kommer hit har stort behov av att prata och att någon lyssnar. Senast idag har jag haft ett långt samtal med en mamma som funderar mycket på hur man sätter positiva gränser för sitt barn, fortsätter Mahasen.

– Mycket av vårt arbete handlar just om det, lyssna, våga stanna kvar och följa upp samtal, avslutar Emma.

Text och foto: Marina Walker


  • Personerna på utvald bild, överst i artikeln, är från vänster till höger: Majken Husum, förskollärare, Mahasen Al-Zubeidi, brobyggare och Emma-Lina Wall, förskollärare.
  • Kompassens öppna förskola har en egen blogg.