Jenny Andersen i hav av scilla.

Kreativitet och återvinning i slöjden på Sveaskolan

I slöjden på Sveaskolan har kreativiteten inga gränser. Slöjdläraren Jenny Andersen vill att eleverna ska våga ta ut svängarna och släppa sina kreativa låsningar. Under åtta lektioner har eleverna i klass nio arbetat med ”Project Runway Recycle”. De har skapat kreationer av återvinningsmaterial. Kreationer som väcker tankar.

– Det är vi själva som sätter gränser för vår kreativitet. Genom slöjdämnet vill jag förmedla att det inte finns några gränser. Allt är möjligt, säger Jenny Andersen, lärare i slöjd på Sveaskolan.

På teatern finns inga gränser

Jenny lånade konceptet till slöjdprojektet ”Project Runway Recycle” från den välkända TV-serien ”Project Runway”. Elevernas uppgift var att skapa en kreation. Likt de tävlande i serien fick eleverna begränsad tid på sig; åtta lektioner. De fick också ramar för materialet. Allt material skulle vara återbruksmaterial. Kreationerna skulle dessutom förmedla ett budskap, en känsla eller stämning.

Tillsammans med Sveaskolans niondeklassare inledde Jenny projektet med ett besök på Malmö Opera. Operan erbjuder skolor gratis studiebesök. Eleverna guidades bakom kulisserna och fick undersöka teaterns magiska värld.

– Teatern är en gränslös plats, här kan människor till och med flyga. För många av eleverna var det en ny erfarenhet att vara på operan, säger Jenny, som själv har arbetat med kostym på flera olika teatrar i Sverige.

Kvinna går catwalk i fantasifull kreation.
Skapat av Siri, Carl och Victoria P.

Släppa låsningar

– Tillbaka på skolan diskuterade vi återbruksmaterial och hur vi påverkar miljön genom att köpa nytt. Dessutom har vi pratat mycket om vad kläder gör med oss. Om de sociala funktioner som plagg har. Och hur vi dömer varandra på grund av kläder.

Jenny berättar att eleverna ofta är tankemässigt låsta i sitt skapande. Därför var en av projektets instruktioner att kreationerna inte skulle se ut som något som går att köpa i en butik.

– Det fick elevernas låsningar att släppa. I uppgiften ingick också att skapa en ansiktsmask eller huvudbonad. Detta för att ta fokus från modellen och istället framhäva kreationen, säger Jenny.

Kvinna går catwalk i fantasifull kreation.
Skapat av Johan, Simon och Emma.

Grupparbete

Eleverna delades in i grupper om tre. De började diskutera och skissa. Sedan fortsatte arbetet med att förverkliga skisserna.

– Det var spännande att se hur idéerna växte och förändrades. De jobbade tillsammans, säger Jenny.

Elevernas material- och teknikval varierade stort. Kreationerna är skapade av bland annat papier-maché, hönsnät, plastsäckar, cykelslangar, tidningspapper och pantburkar.

Våga misslyckas!

Grupperna mötte olika typer av svårigheter. Några elever insåg att det var svårt att borra i kapsyler. Det löstes genom att banka ut kapsylerna. En annan grupp färgade ett par byxor och en tröja med samma svarta färg. Men tröjan, som var gul från början, blev grå. Medan byxorna blev becksvarta.

– De var tvungna att göra något av allt, ingenting skulle lämnas. Jag vill att de ska våga misslyckas. Att fortsätta och hitta en annan väg istället för att ge upp, säger Jenny och fortsätter:

– I Project Runway Recyle fanns inga färdiga svar. Eleverna behövde inte förhålla sig till rätt och fel. I slöjden och i många andra typer av kreativt arbete finns möjligheten att ta ut svängarna.

Man går catwalk.
Skapat av Isaac, Victoria L. H. och Måns.

Avslutningsshow

En torsdag mitt i terminen förvandlades skolans Mediatek. Lamporna kläddes med tyll och glödlamporna bytte färg. Längs golvet lades en lång bordsduk ut och transformerades till runway.

– Projektet avslutades med en show där eleverna visade upp kreationerna för hela skolan, säger Jenny.

Under visningen hade eleverna färg under fötterna. Efter sig lämnade de fotspår i olika färger. Fotspår likt de spår vi lämnar efter oss på jorden.

– Till showen hade varje grupp dessutom fått uppdraget att välja ut en låt och en bild. Bilden och musiken skulle vara i kontrast, förtydliga eller förhöja kreationen, säger Jenny och fortsätter:

– Inför den första showen var eleverna rejält nervösa. Men de blev mer självsäkra för varje visning. En del av eleverna har en oanad teatralisk ådra, de gick in för visningen. De möttes av applåder och busvisslingar.

Gruppernas budskap varierade stort. En grupp hade gestaltat en anarkist som gick nedför runwayen till Ebba Grön. En annan hade skapat en ny Batman. Andra förmedlade tankar kring tryckfriheten och uppmanade till ökad återvinning.

Bedömning

Jenny berättar att eleverna har skrivit individuell loggbok efter varje lektion. I loggen har de beskrivit processen med så många slöjdrelaterade ord som möjligt. Hon vill att eleverna ska ha klart för sig vad de gör och lär sig.

Under projektet har Jenny främst bedömt elevernas driv och förmågan att ta ut svängarna. Denna gång har inte hantverket varit det viktigaste.

– Väldigt få elever var passiva. Det har funnits ett driv, kanske för att kreationerna skulle visas upp. Project Runway Recycle har varit väldigt roligt även för mig. Eleverna som går i sjuan börjar redan nu fråga vad de ska få göra för roligt projekt i nian, avslutar Jenny.

Text och foto på Jenny Andersen: Sara Arildsson
Foto: Patrik Agerkrans, Sveaskolan.