Per Andersson rektor framför bokhylla.

Starkare tillsammans efter att ha anställt modersmålslärare på skolan

Bättre schemaläggning, en pedagogisk röd tråd för eleverna och ett starkare kollegium. Det är några av vinsterna som ledningen på Kroksbäcksskolan har sett efter att själva ha anställt modersmålslärare.

– De är våra arbetskollegor på riktigt nu. Tidigare var de här bara då och då men nu är de verkligen en del av oss, säger Per Andersson, rektor.

Med start förra hösten tog 32 grundskolor i Malmö stad över anställningen av modersmålslärare. Tidigare hade de varit anställda på Språkcentralen, alltså centralt placerade och sedan åkt ut till skolorna.

En av skolorna som har tagit över anställningen är Kroksbäcksskolan. Där är i dagsläget tre modersmålslärare anställda.
– Det är flera positiva saker med detta. En av dem är att vi kan schemalägga på ett helt annat sätt som passar bättre för vår verksamhet och framför allt med bra tider för elevernas studiehandledning. Det har varit lite konstigt för modersmålslärarna tidigare. De gjorde all sin tid på skolan, men var ändå inte anställda här utan hade sin chef och kollegor någon annanstans, säger han.

Hamnar i pedagogiskt sammanhang

Att han nu är närmaste chef innebär att han har ansvar för till exempel lönesamtal och utvecklingssamtal. Genom att också kunna styra schemaläggningen kan han se till att modersmålslärarna kan vara en del av det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. Varje måndag samlas lärarna för att lära sig mer om genrepedagogik, en pedagogisk modell som ska genomsyra all verksamhet på skolan. Tidigare har modersmålslärarna inte haft möjlighet att vara med.
– De kommer in i ett pedagogiskt sammanhang. Genrepedagogiken ska ju märkas även i deras arbete. Ett annat exempel på hur det blir bättre för eleverna är arbetet med anpassningar. En elevs anpassningar ska slå igenom i alla ämnen – även modersmålet. Nu när de är här och tar del av samtal på till exempel arbetslagsmöten så blir det mycket lättare, säger Per Andersson.

Läs mer: Rosengårdsskolan ger undervisning i modersmål under skoldagen

Modersmålslärarnas kompetens används på många sätt på skolan. Bland annat har man precis startat en utbildning i transspråkande där deras kompetens tas tillvara. En av lärarna jobbar också mycket med de nyanlända eleverna som börjar på skolan.

Inga förberedelseklasser

På Kroksbäcksskolan finns det ingen förberedelsklass utan eleverna skrivs in direkt i ordinarie klasser. Sedan görs det en kartläggningen av deras kunskapsnivå som i sin tur ligger till grund för hur mycket tid eleven spenderar i klassen. Om det behövs får eleven vara hos ett team som består av specialpedagoger, svenska som andraspråkslärare och modersmålslärare för att sen kunna slussas in i klassen på heltid.
– Det är olika hur mycket tid varje elev behöver. Vi tycker den här modellen fungerar väldigt bra, säger Per Andersson.

Vad har varit utmaningar med att ta över anställningen av modersmålslärarna?
– En viss utmaning har det varit att få till arbetstiderna på ett vettigt sätt. Modersmålsundervisning ligger utanför ordinarie skoltid och om modersmålslärarna ska ha möjlighet att kunna vara med på till exempel fortbildningar och andra möten så behöver man tänka till noga för att få det att funka ihop.

Skulle du rekommendera denna modell – att skolorna tar över anställningarna?
– Absolut – om det är så att lärarna är på skolan hela tiden ändå. Men för de modersmålslärarna som ska gå mellan skolor är det bättre att de är centralt anställda. Om rektorerna på de olika skolorna skulle behöva samordna det så hade det inte funkat. Då är det bättre att det sköts centralt. Men här hos oss funkar det jättebra. De är våra arbetskamrater och en del av skolan och kollegiet på riktigt nu.