Skärmbild från google dokument.

Malmölärare inspireras av Google Docs i praktiken

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

Hur kan man praktiskt använda Google Docs i skolarbetet med sina elever? Pernilla Weman, lärare i svenska och engelska på Pauli Gymnasium visade och berättade hur hon och hennes elever  jobbar i Google Docs och hur hon i verktyget jobbar med formativ bedömning.

De tretton Malmöpedagoger som hade kommit till CPI fick också en genomgång för hur man kan strukturera arbetet i Google Docs. Tre kursdeltagare berättar här vad det har tagit till sig från eftermiddagen:

Aila DelleskoogAila Delleskoog,
lärare på Oxievångsskolan i Oxie.

– Jag vet att andra lärare använder Google Docs och nu vill jag själv veta hur det fungerar. Jag har spanat in Google Docs innan men har inte direkt använt det. Jag vill även bli bättre på att jobba med formativ bedömning.

– Det jag har tagit till mig idag med Google Docs är att jag så noga kan följa mina högstadieelever i deras skrivande. Att jag faktiskt kan se och följa de små stegen i deras arbeten och även kommentera det. Just det är väldigt viktig. Ibland tror eleverna att de skriver dåligt fast de inte gör det, och då kan jag ge dem den där extra uppmuntran för att de ska komma vidare. Jag tycker Google Docs stämmer väl överens med mina syften för hur jag vill arbeta.

Karin Lundgren.

Karin Lundgren,
lärare på Dammfriskolan, Vä Innerstaden

– Jag är här för att jag när nyfiken för egen skull men också för att jag tror att man kan göra något tillsammans med barnen när de skriver på datorn.

– Jag har nu elever i år 2. De har skrivit på datorer i ettan inom projektet ’Att skriva sig till läsning’ , ett arbetssätt av den norske forskaren och pedagogen ArneTrageton. Hittills har barnen skrivit i par men nu känner jag att de är mogna att skriva på datorn en och en. Google Docs skulle underlätta väldigt. Det skulle annars bli jättejobbigt att springa runt med ett USB-minne för att samla in deras texter. Ofta sitter de både i klassrummet och i mediateket och jobbar.

– Jag tycker det är fantastiskt att man kan kombinera Google Docs med formativ bedömning. Det jag framför allt har tagit till mig är att flera personer kan skriva i ett dokument samtidigt och att jag som lärare kan gå in och ge kommentarer. Sedan tycker jag historiefunktionen är fantastisk. Både jag och barnen kan se vad som hänt sedan förra gången.

Karl Schmidt.

Karl Schmidt,
it-ansvarig Djupadals rektorsområde, Vä Innerstaden

– Jag kom hit för att lära mig lite mer om Google Docs. Alla undervisande lärare hos oss har en dator men det är inte så många av våra lärare som använder Google Docs. Men om jag kan visa fördelarna med Google Docs kanske de blir intresserade. Då kan jag också underlätta för dem att komma igång.

– Här på kursen har jag insett att Google Docs kan betydligt mer än vad jag trodde. Till exempel att man som pedagog kan gå in och kommentera i elevens text och att flera kan skriva samtidigt i samma textdokument. Något som skulle underlätta för lärarna väldigt mycket är att eleverna i Google Docs kan dela sina dokument med läraren, de behöver inte skicka dem i mejl.

Pernilla Weman kommer ytterligare två gånger till Centrum för Pedagogisk Inspiration under vårterminen. Du kan anmäla dig här:

17 oktober: fullt

14 november: http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1125

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö