Elever snickrar med hammare och spik.

Låt alla sinnen vara med

Naturen möter alla behov. Här finns utrymme för alla. Särvux i Malmö har en kurs som helt är förlagd utomhus. Majoriteten av de 25 tisdagarna spenderas i Käglinge naturområde där eleverna får uppleva årstiderna under ett helt läsår. Inget hastas fram utan allt får ta den tid det tar.

Kvinna bläddrar i bok samtidigt som fyra elever tittar i boken.

Detta är Särvux

På Komvux Södervärn finns Malmös Särvux. Här finns alla nivåer från grundskolans träningsskola till gymnasiesärskolans nationella program. Kraven är att eleverna har en dokumenterad utvecklingsstörning och att de har fyllt 20 år. Ewa Fridolf och Liz Åkesson ansvarar för grundläggande särvux motsvarande träningsskola. Utbudet är nio kurser som ges vid ett tillfälle i veckan under två terminer, men alla kurserna ges inte samtidigt.

Populärast vid ansökningen inför hösterminen är datorkursen, naturkursen och det nya tillskottet Mat och hälsa. Av Särvux totalt 80 elever är 25 av dem på det som motsvarar träningsskola. Elever på träningsskolenivå förväntas inte klara av att läsa, vilket gör att bilder är viktiga i sättet man kommunicerar på. Bildstöd från Widgit används flitigt, bl a när eleverna får sina listor över vad som ska packas med till nästa lektion.

Många av eleverna har dessutom tilläggshandikapp, som autism och syn- och hörselnedsättning. Något man inte får glömma bort är att eleverna har många års livserfarenhet, vilket är en av skillnaderna jämfört med den obligatoriska särskolan.

På riktigt

Eftersom de flesta eleverna tillbringar större delen av sin tid på Daglig verksamhet och de gruppboende de bor på är kontakten med de verksamheterna viktig för att underlätta möjligheterna att eleverna få träna sina färdigheter även utanför skolan. Lär de sig att hantera pengar i skolan är det bra om de får fortsätta att träna med riktiga pengar även utanför skolan och efter det att kursen är slutförd.

Fem personer sitter och står runt eld i snö.

Liz Åkesson berättar att eleverna själva lyfter “att vara i verkligheten” som viktigt i sina utvärderingar. Att det man lär sig är meningsfullt, vilket också återspeglas i vilka kurser som är populära. Eleverna tillåts växa när det finns en verklighetsanknytning. Arbetet med nätverk som knyter ihop skola, boende och arbete finns med hela tiden och i år fanns det en besöksdag kopplad till kursen Natur. Då fick personer från Daglig verksamhet och elevernas gruppboenden möjlighet att vara med och se man gör på kursen.

Naturen – en resurs

En plats där eleverna får möjlighet att lära sig och sedan använda sina kunskaper är Käglinge naturområde. Malmö Naturskolas Grodans hus fungerar som bas, vilket bl a ger tillgång till redskap, utrustning och toalett. Både Ewa och Liz är överens om att det är ett toppenställe och med områdets varierade miljö uppfyller det läroplanens krav på varierande naturområden. Käglinge har dammar, ängar och skog.
Fem personer i skyddskläder mot bin tittar på bin.– Dessutom är det orört och det känns som om man är långt från stan, säger Liz Åkesson, och det är ett trevligt ställe att uppleva årstiderna på.
Beteshagar och får skapar närheten till landet och när det behöver kompletteras med andra naturmiljöer finns alltid Sea-U vid havet och Torups rekreationsområde. I Torup är biodlingen något som alltid är spännande att ta del av.

Den stora fördelen med att vara i naturen är att den möter alla behov. Alla sinnen tränas och är delaktiga, vilket är viktigt eftersom eleverna har olika sätt att lära sig på. Det är helt enkelt enklare att individanpassa inlärningen om man är utomhus.

Någon av Josef Vilhelmsson och Kajsa Högfeldt från Malmö Naturskola är med vid två tillfällen per termin och då blir det aktiviteter som att bygga vindskydd och fågelholkar och att lära sig att fälla träd och hugga ved. Mycket av arbetet handlar om att eleverna ska får ta ansvar och genom att vara på samma ställe varje vecka skapas en trygghet där de känner igen sig och vågar gå före.

Text: Tobias Sonestedt
Bilder: Liz Åkesson, Ewa Fridolf och Kajsa Högfeldt