Tecknade barn leker.

Lekpatrullen på Mellanhedsskolan erbjuder rastaktiviteter

Det är viktigt med rast. I skolan innebär det en paus för lek och rörelse. Som elev är det dock inte alltid helt lätt att komma på vad en ska göra. På Mellanhedsskolan erbjuds elever organiserade aktiviteter genom en lekpatrull och med material anpassat för uteaktiviteter.

– Tanken med Lekpatrullen är att stärka betydelsen av paus och erbjuda verksamhet på rasterna samt förebygga konflikter, säger Christoffer Hellgren, fritidspedagog och schackpedagog på Mellanhedsskolan och ansvarig för Lekpatrullen.

Enligt Christoffer är det viktigt att erbjuda elever aktiviteter under raster. Han menar att organiserade lekar eller aktiviteter förebygger ensamhet och dolda konflikter. Christoffer ägnar hela förmiddagar till Lekpatrullen, måndag – torsdag. Både förmiddagsrast och alla årskursernas middagsrast inkluderat särskolan omfattas. Till hjälp har han Palle Sunnerup, barnskötare.

Christoffer i varselväst.
Christoffer Hellgren, fritidspedagog och schackpedagog på Mellanhedsskolan.

– Skolor behöver satsa på aktiviteter utifrån de behov som respektive elevgrupp har, säger Christoffer. Vuxna i skolan behöver hjälpa elever att tänka aktiviteter och sätta dem i ett sammanhang. Många elever uttrycker att de har svårt att komma på vad de ska göra och saknar sin iPhone.

Varselväst där det står lekpatrullen.

Gröna västar

För att elever ska veta vem Christoffer och Palle är, samt var på skolgården aktiviteten sker, bär de gröna västar, med Lekpatrullen som tryck på ryggen. Alla vuxna ute på rast har västar på sig med olika färger beroende på uppdrag. Lekpatrullens gröna västar samsas med rastvärdarnas gula och trygghetsteamets orangea. Christoffer poängterar vikten av att det finns många vuxna ute på rasten och att parallellverksamheter fyller olika funktioner.

– Genom vuxnas olika funktioner på rasten kan Lekpatrullen fokusera på att få så många elever som möjligt att delta i aktiviteter, säger han.

Material och rastråd

Christoffer har valt att utforma verksamheten utifrån vad material kan erbjuda och inte utifrån lek. Det är ett medvetet val, både utifrån egen kompetens och elevers önskemål.

– Att använda utomhusmaterial blir en aktivitet i sig som gynnar samarbete. Att aktivera sig tillsammans skapar också gemenskap och stärker kontakten mellan olika årskurser, säger han.

Var tredje vecka träffar Christoffer elever i skolans Lekpatrullsmöte. Ett så kallat rastråd där det diskuteras olika möjligheter till verksamhet samt eventuella inköp.

– Eleverna kommer med förslag och därefter beslutar jag vilka inköp som är möjliga utifrån ekonomi och vad Lekpatrullen kan stå för, berättar han.

En aktivitet i veckanTre barn i rullstol på skolgård.

En aktivitet i veckan är Lekpatrullens koncept. Är det fint väder använder Christoffer och Palle gärna musik i bakgrunden som motivator.

– Musik lockar särskilt särskolans elever till att delta, säger Christoffer.

Aktiviteter som erbjuds är t ex uteschack, tennis, gå på styltor, dragkamp, utepingis, stort plockepinn och utecurling. Lekpatrullen organiserar även bandy- och fotbollsturneringar som sträcker sig över en längre period. Sådana aktiviteter kräver samarbete med övriga pedagoger.

– Spela uteschack är väldigt populärt. Schackbrädet är målat på skolgården, till det har jag köpt in stora schackpjäser i plast som är fyllda med sand för att stå säkert i blåst. Om schack är veckans aktivitet finns schackpjäserna tillgängliga på skolgården under hela förmiddagen. När årskursernas raster korsas, spelar eleverna ofta ihop och äldre elever ta över yngres parti när de går in på lektion, berättar Christoffer.

Årskursöverskridande

Christoffer planerar aktiviteter och tänker material så att så många elever som möjligt kan delta samtidigt. Fokus ligger på att förena årskurser utifrån ett genus perspektiv. Dragkamp är enligt honom en bra aktivitet att ha under en uppstartsvecka. 25-30 elever kan delta samtidigt och det går att göra om och om igen. Det är också en aktivitet som gynnar barn som annars kan lätt dra sig undan.

Barngrupp håller i stort tygstycke.

– Elever tillbringar stor tid på skolgården. Det måste prioriteras som meningsfullt. Man ska kunna aktivera sig med alla, säger Christoffer och berättar om flickorna i årskurs två som gärna spelar schack med pojkarna i årskurs 6.

Betydelsefulla aspekter

Christoffer betonar Lekpatrullen som betydelsefull utifrån flera aspekter. Konflikterna under rasterna har blivit färre, till följd att tillbudsrapporterna har minskat, elever hittar kompisar via gemensamt lekintresse och motoriskt får de träna på olika färdigheter som t ex att gå på styltor. Genom att dokumentera verksamheten i bild kan alla ta del av vad som sker. På en stor tv-skärm i en mottagande korridor svischar bilder förbi, nya för varje vecka.

– Skärmen sitter på en plats där många passerar. Igenkänningsfaktor är viktig. Elever ser sig själv ”in action” och de kan t ex visa sina föräldrar när de kommer för att hämta. Det bidrar till samtalsämnen och känsla av delaktighet, avslutar Christoffer.

Text och foto: Marina Walker
Foto: Christoffer Hellgren
Utvald bild: Colourbox