Texten Uppdrag demokrati på rosa botten.

Levande historia på S:t Petri gymnasium

Eva Henriksson Garatea är lärare i bland annat historia på S:t Petri gymnasium i Malmö. Hon är en av många pedagoger som brinner för Forum för levande historias projekt och material. Här berättar hon om några av projekten och om ”Uppdrag: Demokrati”.

Eva Henriksson Garatea, lärare på S:t Petri gymnasium i Malmö.– Jag har arbetat med flera Forum för levande historia-projekt. Det är ett spännande och roligt sätt att jobba. Ett av projekten som jag arbetat med var ”På denna plats”, 2010-2011 säger Eva.

Vad hände i Malmö under 1930–40-talen?
Eva valdes ut till pilotprojektet ”På denna plats”, tillsammans med lärare i Östersund, Örebro och Vellinge. ”På denna plats” fokuserar på lokalhistoria. Tanken är att händelser och berättelser knyts till platser som kan berätta glömda historier för de som är unga idag.

– När vi testade projektet undervisade jag en klass i Historia C. I projektet hade jag även ett nära samarbete med Malmö museer och Stadsarkivet i Malmö, säger Eva och fortsätter:
– Alla elever var först med på genomgångar av stadsarkivet, biblioteket och museet. Sedan delades de in i två grupper som skulle arbeta med skarpa projekt. Den ena gruppen skulle främst arbeta med stadsarkivet och den andra med museet.

Forskning på riktigt
Eva berättar att eleverna skulle följa personer som kommit till Malmö, t.ex. med Vita bussarna. Men det viktigaste var platsens betydelse.
– Eleverna uppskattade mest av allt att det kändes som riktig forskning, inte som ett skolarbete. Två elever utnämndes till och med till månadens forskare på stadsarkivet, säger Eva.

De elever som samarbetade med stadsarkivet sammanställde sedan material i en mapp. Mappen innehöll allt som behövdes för att andra elever skulle kunna ta del av deras arbete. Dessutom skrev de en rapport och höll en muntlig redovisning.
– Det andra gruppen arrangerade en stadsvandring. De tillverkade även en guide och skrev en rapport, säger Eva.

Åskådarrollen
Eva har flera gånger suttit med i rådgivande grupper och fått titta igenom Forum för levande historias material medan det tas fram.
– Det är spännande att se det växa fram. Jag använder själv materialet på så många olika sätt och tar in det jag har lärt mig från Forum för levande historia, exempelvis diskuterar vi ofta både skuldrollen och åskådarrollen.

– Jag brukar även låta eleverna gå in på Forum för levande historias webbplats själva. Där finns t.ex. spel, säger Eva.

Kopplat till kunskapskrav och historieanvändning
Hon berättar också att Forum för levande historias material är kopplat till kunskapskraven och tar upp historieanvändningen. Det är dessutom förberett för att kunna bedömas. Allt material finns tillgängligt på deras webbplats.
– De tillhandahåller även lärarhandledning till projekten. Det känns också betryggande att andra redan har testat projekten. Styrkan är att du inte behöver använda alla delar i ett projekt, du kan plocka de bitar som passar dig. Det är som ett smörgåsbord.

Eva tipsar även om danska Folkedrab,  men säger att en del elever kan tycka att det är svårt med danskan.

Uppdrag: Demokrati
Forum för levande historias senaste projekt heter Uppdrag: DemokratiTexten Uppdrag demokrati på rosa botten. och vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och gymnasieskolan.
– Projektet innehåller workshops för klassrummet. Jag har använt en del av materialet och det är väldigt intressant. Eleverna får bl.a. diskutera om mänskliga rättigheter, säger Eva.

Lärarfortbildning 29 mars
Den 29 mars anordnas två fortbildningshalvdagar i Uppdrag: Demokratis workshopmetodik. Den ena för samhälls- och historielärare på gymnasiet och den andra för SO-lärare i år 9.
Program och anmälan för SO-lärare. 
Program och anmälan för gymnasielärare.

– Jag hoppas att många lärare kommer att anmäla sig. Det är gratis fortbildning. Utbytet med andra pedagoger är alltid intressant, man lär sig så mycket i samspel med andra, säger Eva.

Konferens i Malmö om Uppdrag: Demokrati
Den 30 mars anordnas en kostnadsfri konferens i Malmö om Uppdrag: Demokrati. Syftet med konferensen är att presentera vad Forum för levande historia och Malmö stad kan erbjuda och hur vi tillsammans kan inspirera varandra. Sista anmälningsdag är 12 mars.
Information om konferensen, inbjudan och programmet.

Text och foto: Sara Arildsson