Folder för programmet på SETT.

Malmölärare på SETT 2013

I mitten av april var det många som reste från Malmös skolor till Stockholm för att delta på SETT-dagarna. SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och är en mässa/konferens som vill inspirera, väcka nyfikenhet och dela kunskap kring utvecklingen av det moderna lärandet.

Tobias Lindström i rutig skjorta.
Tobias Lindström

Tobias Lindström, lärare Skoldatateket i Västra innestaden

– Jag deltar på SETT för att inspireras kring ny teknik och iPads i skolan. Det är spännande med ny teknik och hur vi kan använda den i skolan på ett kreativt sätt. Dessutom är det roligt att träffa likasinnade.

– När jag kommer tillbaka till Malmö ska jag hålla en kurs i ”Talsyntes och talande tangentbord för ASL”. Därför har jag deltagit särskilt på de seminarier som handlar om ASL (Att skriva sig till läsning).

–  Joachim Thornströms (IT-samordnare i Ystads kommun och driver sajterna Skolväskan och Skolappar) föreläsning var spot on. Han pratade om hur man kan använda lärplattor i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Han var konkret och hade tips från sin egen undervisning. Jag gillar hans tankesätt ”tänk utanför appen”.

–  Lena Gällhagen var också väldigt inspirerande. Hon pratade om hur surfplattan i kombination med ett formativt arbetssätt sätter eleven och lärandet i centrum.

– Jag känner mig extra inspirerad efter att ha varit på SETT. Det är härligt med pedagogiska verktyg.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Camilla Lindskoug.
Camilla Lindskoug

Camilla Lindskoug, lärare Pauli gymnasium 

– Jag är på SETT för att lyssna på föreläsningar och få inspiration. Men även för att träffa kollegor från hela Sverige. Många av dem har jag haft kontakt med via Twitter men inte träffat tidigare. Det är väldigt fascinerande och roligt att träffas här och få ansikten på dem. Det ger en extra dimension.

– Med mig hem kommer jag att ta Peter Ellwes föreläsning om Gamification, som fick det att börja bubbla i huvudet. Jag har också fått mycket inspiration kring Wikipedia, bland annat från Ylva Pettersson.

– Men framför allt kommer jag att ta med mig idéer och tankar från Christian Lundahls föreläsning. Jag brinner för formativ bedömning. Men det är nyttigt att repetera och påminnas. Christian gav många konkreta tips. I början av terminen var jag väldigt nöjd med mitt upplägg, men jag har delvis glidit tillbaka i mitt gamla sätt att agera. Jag behövde detta, det sätter igång tankarna igen.
Camilla har även bloggat om SETT.

Hanna Stehagen föreläser på SETT.
Hanna Stehagen

Hanna Stehagen föreläste om ”Språkinriktad ämnesundervsning”

På SETT-dagarna föreläste Hanna Stehagen, lärare och språkutvecklare på Pauli gymnasium. Ämnet var ”Språkinriktad ämnesundervisning”. Hon presenterade några lässtrategier samt cirkelmodellen och SIOP  som som kan fungera som ett stöd för läraren i språkinriktad undervisning.  Hon visade även några inspirerande exempel från Pauli gymnasium. Läs mer om Hanna.

Text och foto: Sara Arildsson & Charlotte Christoffersen