[…] kommer att berätta om dagen då Mediateket flyttade ut på skolgården. En ambition med detta var att verka för att skapa en kulturell mötesplats på skolan där […]