Två elever sjunger i mikrofoner.

Musikaktiviteter på fritidshem skapar självkänsla och kommunikation

Matsalen fylls snabbt på med barn och de organiserar sig under ett myller av röster. Rummet andas förväntningar och rösterna väntar på att få ljuda genom mikrofoner. Sång och danstimme står på schemat på Kulladalsskolans fritidshem och eleverna är laddade.

Musik som begrepp, uttrycksform och som ämne har en tydlig framtoning i Lgr11. Bland annat lyfts vikten av musik för att elever ska utveckla kunskaper som gör det möjligt för dem att delta i musikaliska sammanhang genom eget musicerande och andras.

– Musik ska ha en naturlig plats i fritidshemmets verksamhet, så väl som i skolans verksamhet. Musik finns i alla kulturer och berör människor på olika sätt, säger Jose Ferrer, förskollärare på Kulladalsskolans fritidshem.

Man i keps står framför palmer.
Jose ”Pepe” Ferrer

Musik som kommunikation

Jose Ferrer Vergara, bland barn och personal, allmänt känd som Pepe, arbetar som förskolärare på Kulladalsskolans fritidshem. Tillsammans med fritidspedagogerna Nedal och Irina samt Nadema som är elevassistent, ansvarar han för omsorg och aktiviteter för cirka 60 barn varje eftermiddag. Pepe brinner för musiken och ser den som en kommunikationsväg mellan människor lika viktig som tal och skrift. Han vill genom sitt arbete ge eleverna goda förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.

Barn sjunger och uppträder.

– För att eleverna ska bli vana vid att använda musik naturligt, krävs att de får lov att använda det ofta, om inte kontinuerligt, säger han.

Egna val

Pepe är dock noga med att poängtera att musik ska komma från hjärtat och inte vara något påtvingat. Genom att bedriva musikverksamhet på fritidshemmet ges eleverna möjlighet att välja aktiviteten om de så önskar från gång till gång. Varje torsdag får alla elever i årskurs 1 som vill, uppträda på scen genom sång eller dans. Pepe står till hands med uppmuntran, teknik och organisering. Sånger eller dansnummer väljer eleverna själva. Alla barn sjunger själva med mikrofon i hand.

– Jag är lite nervös men eftersom vi har gjort det så många gånger är det inte lika nervöst längre, berättar Maja i klass 1B.

Tillsammans med kompisen Tanja ska hon uppträda med en låt på engelska. Flickorna förstår inte alla orden, men det gör inget säger de. Det roliga är att bara få stå på scen och våga sjunga.

Eget val och mod

Aktiviteten har pågått sedan höstterminen och har helt utgått från elevernas egna önskemål. Från början var det oftast dans som stod på repetoaren, men efter hand har det utvecklats till en sjungande aktivitet. Tränar gör eleverna under andra eftersmiddagstider, eller på raster under skoldagen. Det finns inga fasta tider för dem att repetera. Aktiviteten bygger på spontanitet och vikten av att våga. Självkänslan som är så viktig för all utveckling ligger som grund.

– En del barn tränar på raster men lika många improviserar när det är dags att gå upp på scen. Syftet med aktiviteten är att våga stå på scen, att våga öppna upp och gå in i en roll, berättar Pepe.

– Förskoleklassen är ofta publik. Det är också en viktig del i aktiviteten. Att få gå upp på scen inför publik. En del elever vågar plötsligt när de går upp på scenen, fortsätter han och berättar om flickan som inte för så längesen kom ny till gruppen och nu står på scen tillsammans med kompisar.

Barn sjunger och uppträder.

Skapa förutsättningar

Pepe ser det som oerhört viktigt att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att kunna uttrycka och låta dem få ta plats sig på olika sätt i skolan och på fritidshemmet, både fysiskt och konstnärligt.

– Skolan och fritidshemmet ska vara arenor för eleverna att våga. I förskoleklassen är många barn nyfikna och orädda för att prova på. Det här ska fortsätta naturligt under hela skoltiden och det är vi pedagoger som måste skapa möjligheter för det, säger han.

Pepe har alltid sjungit mycket med sina elever. Han poängterar hur musik och rörelse kan påverka annan inlärning positivt.

– Musik är så omfattande vad gäller hela ens väsen. Det är också ett komplement till många saker. Det kan t. ex. bidra till att elever utvecklar självförtroende att våga redovisa ämnesstoff inför klassen, eller förståelse för svåra ord och begrepp genom att sjunga dem, säger Pepe.

Barn sjunger och uppträder.

Musik för alla

För att eleverna ska bli bekväma med mikrofonen har Pepe haft minigenomgångar om dess funktion och hur man använder den. Det har gjort att många elever tar uppträdandet på större allvar. Pepe vill också avdramatisera musik som något ouppnåeligt. Han menar att det är något som alla kan använda.

– Några elever har uttryckt önskemål om att få göra egna låtar. Min roll blir att ge dem utrymme och tekniken för att utveckla den delen, avslutar han.

Text och foto: Marina Walker
Foto på Jose: Elena Bech