Händer slår på trumma med pinne.

Musiken stärker på Gläntans förskola

Hur kan förskolan stärka alla barns lärande, möta olika behov, utgå från intresse och öka deras delaktighet, inflytande samt förmåga att kommunicera och uttrycka sig? Ett svar kan vara genom musik.

Gläntans förskola är en av tolv förskolor i Malmö stad som deltar i pilotprojektet Musiken Stärker. Genom musiken och projektet har förskolans pedagoger hittat nya vägar för att nå fram till och möta förskolans barngrupp på deras nivå.

– Här på förskolan arbetar vi helt individuellt med varje barn. Det gäller hela tiden att leta efter de små framstegen, varje liten reaktion är viktig. Musiken hjälper oss att upptäcka vad barnen reagerar på, säger Eva Åberg, förste förskollärare.

Musik som språk

Gläntans förskola är en specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättningar. Förskolan har tio platser och tar emot barn från hela Malmö i åldern ett till sju år. Här arbetar Eva tillsammans med sex kollegor. Tina Malmgren, förskollärare, är en av dem.

Eva Åberg och Tina Malmgren.
Eva Åberg och Tina Malmgren.

– Eftersom barnen på förskolan inte har ett talande språk är musiken en stor tillgång i vår kommunikation med dem. Vi måste hela tiden tänka på hur vi kan stimulera barnens olika sinnen och ge dem upplevelser, säger hon.

Musik i vardagen

Musiken Stärker är ett pilotprojekt inom förskoleförvaltningen under läsåret 2016/2017, finansierat med stöd av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Projektet har fokus på hur musik kan stärka varje barns lärande, påverka delaktighet och inflytande samt öka deras förmåga att kommunicera och uttrycka sig.

– Med utgångspunkt i frågeställningen om vad som händer när barn möter och utforskar musik i vardagen hjälper projektet pedagoger att planera aktiviteter som möter alla barns olika behov och utgår från individens intresse, berättar Maria Visser Rundqvist, utvecklingspedagog inom förskoleförvaltningen.

Projektet handlar om att använda musiken naturligt och kontinuerligt i vardagen på förskolan. För att få inspiration och kunskap samarbetar varje förskola med en musiker eller dansare. För Gläntans del är besöken av rytmikpedagogen Elin Waileth och musiker-och dansaren Pape Seck av stort vikt.

– Vi lär oss mycket av deras sätt att bemöta barnen. Elin till exempel arbetar fantastiskt med barnens egna ljud och rörelser genom dans och sång. Det har fått oss att tänka på hur viktigt det är att prata med barnen som de pratar med oss och använda oss av ljud, säger Tina.

Musik i allt

Personalens inställning är att musik finns i allt. Det är ett spännande sätt för dem att stärka den egna pedagogrollen och våga arbeta mer med barnen via golvet. Musiken hjälper dem att stimulera barnens olika sinnen, känsloläge samt motoriska utvecklingen.

Händer spelar på trumma.

– Vi behöver arbeta under långa perioder för att se verkan. Barnen på förskolan kan inte gå i takt, vi behöver göra det åt dem. Vi är barnens förlängda arm och vi hjälper dem att uppleva. Musiken ger oss möjlighet att se hur barnen utvecklas, säger Tina.

– Genom att vara en del av projektet får vi inspiration till hur vi mer varierat kan arbeta med musik. Det förtydligar hur viktigt det är att reflektera över, och dokumentera det som sker i mötet mellan musiken och barnen, säger Eva.

Instrumentpaket till förskolan

Genom projektet har förskolan fått ett stort instrumentpaket. Trummor, trianglar, bjällror, maracas, ukuleles och plaströr finns nu över hela förskolan och hjälper barn och pedagoger att skapa ljud.

Händer trummar på trumma.

– Vi har olika musikaktiviteter beroende på varje barns förmåga och det sker oftast individuellt. Plaströr, trummor och bjällror är tacksamma att använda. Vi tränar till exempel rumsuppfattning med hjälp av dem, vilket håll kommer ljudet ifrån, berättar Tina.  

Något som ofta används är en Paletto, en musikplatta med inspelade sånger, kopplade till varsin knapp. Varje knapp har egen färg och material.

– Färg och material hjälper barnen att välja musik. Vi har till exempel ett barn som alltid väljer knappen med fluffigt material, berättar pedagogerna.

Knappar med olika material ovanpå.
En paletto

Om det är sången eller materialet som avgör barnets val vet inte personalen. Men att en reaktion sker, det ser de.

– Musiken har blivit ett språk för oss att möta och bekräfta barnen samt hitta de pedagogiska bitarna i de vårdande stunderna, säger de.

Text och foto: Marina Walker


Se också filmen om Musiken Stärker från tre andra förskolors verksamhet.