Ett träd har flätat sig runt ett annat, större träds stamm.

Naturguidning i skolan

Ulrika Armano är yrkeslärare på Hotell och turismprogrammet vid Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium i Malmö. Under hösten 2011 hade hon en kurs med naturguidning som ett av kursmomenten. Pedagog Malmö har träffat Ulrika för att få veta mer om hennes yrkesroll och arbetssätt.

Ulrika Armano.
Ulrika Armano, yrkeslärare på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium.

Vilken är din yrkesbakgrund?
– Jag gick hotell- och management linjen. Sedan läste jag i Florida och i Australien. Jag stannade därefter kvar i Australien för att jobba på guldkusten. Efter det jobbade jag på privata yachter i medelhavet och Karibien. Det var ett hårt, fysiskt jobb och många arbetstimmar. Jag började längta hem efter de många åren borta och tog jobb på Ystad saltsjöbad. Efter en kort tids jobb i London kom jag tillbaka till Sverige.

Hur hamnade du på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium?
– Min mamma påminde mig om att jag ville bli lärare som barn. Jag läste ett och ett halvt år till yrkeslärare och gjorde min praktik på Frans Suell gymnasiet. Sedan fick jag ett vikariat och nu har jag jobbat här i två år.

Hur ser du på din lärarroll?
– Det viktigaste i lärarrollen är att entusiasmera! Jag berättar ofta historier från mitt eget liv. Jag försöker göra det på ett humoristiskt sätt och bjuda på mig själv. Har man sen väl fått eleverna att skratta så jobbar de automatiskt.

– Jag försöker också göra mycket praktiskt med eleverna. Ett exempel är från eleverna på Hotell- och turismprogrammet, de läste om konferenser och evenemang. I slutet av terminen fick de arrangera en julfest för de andra på skolan. Då knöts teori och praktik ihop och det blev meningsfullt lärande för eleverna.

Vad är naturguidning och hur går det till?
– Jag kontaktade TRANSFER som tillfrågade Josef Vilhelmsson och Josefine Gustafsson från Malmö Naturskola, Centrum för Pedagogisk Inspiration, om de kunde berätta och visa hurFaktaruta om vad Transfer är. det är att jobba med naturguidning, eller naturvägledning som de också kallar det.

– Vi möttes upp en morgon, tillsammans med eleverna som läser introduktionskursen för Hotell- och turismprogrammet. Sedan gick vi till Sankt Pauli mellersta kyrkogård och gjorde en trädvandring. Ungdomarna blev väldigt entusiastiska, berättade om egna erfarenheter och ställde frågor.

– Därefter gick vi tillbaka till klassrummet. Där visade Josef och Josefine bilder från olika situationer i deras arbetsliv vid Malmö Naturskola. Tillsammans pratade vi också om elevernas yrkesdrömmar.

Murgröna växer på stam.
Bild från trädvandring på Sankt Pauli mellersta kyrkogård.

Varför narturguidning som kursmoment?
– Vi behövde praktiska kursmoment som också kunde vara användbara senare på nationella programmet.  Tidigare har eleverna gjort en uppskattad resa till Ven och Landskrona. Det var slutmomentet på kursen där eleverna fick guida varandra.

– Nästa termin kommer de få guida andra ”på riktigt”.

– Eleverna som går yrkesintroduktion (1 år) till Hotell- och turismprogrammet har ibland inte mer än ett betyg från grundskolan. Här handlar det om att skapa en trygghet och få dem att känna ”oj, jag kunde det här också!”. Det hände till exempel när vi var ute i naturen under naturguidningskursen. Då var det elever som växte och fick visa kunskaper som kanske ingen bekräftat förut.

Om görandet och formativ bedömning?
– Jag tror att om jag får använda mina teoretiska kunskaper kombinerat med praktik så faller allt lättare på plats. Dessutom har jag märkt att eleverna reagerar positivt på formativ bedömning.

– Efter eleverna ordnat julfesten skrev jag en rapport med feedback och exempel på hur eleverna kunde bli bättre. Detta tog eleverna till sig direkt.

Har du några negativa erfarenheter av läraryrket?
– Man vill för mycket på en gång som ny lärare. Jag låg på 170 övertidstimmar före jul och det kändes inte bra. Jag vill att eleverna ska få den praktiska biten och det tar mycket planeringstid. Det gäller att inse att man inte är någon övermänniska och istället försöka balansera det hela. Det har varit den största svårigheten för mig.

– Båda mina föräldrar har varit lärare men jag visste ändå inte att det skulle vara så mycket administrativt arbete. Jag önskar att jag kunde vara mer med eleverna hellre än att fokusera så mycket på deras frånvaro.

Positiva erfarenheter av läraryrket?
– Jag har fantastiska kollegor på skolan! Nu har vi också fått en ny chef, Johan Aspelin, tidigare biträdande rektor på mediegymnasiet. Han är bra och har varit lärare själv. Vi kan ha pedagogiska samtal och han jobbar för en samsyn. Det är skönt att känna att man har stöd hos honom. Jag känner mig peppad inför den nya terminen.

Framtiden, visioner?
– Hotell- och turismprogrammet har haft fokus på hotell. Jag skulle vilja fokusera mer på turism. Sedan vill jag gärna skapa mer internationella utbyten. Jag har mycket kontakter med till exempel hotell i USA och skulle kunna få in elever på praktik där.

 

Text & foto: Josefine Gustafsson, Malmö Naturskola, Centrum för Pedagogisk Inspiration