En äldre kvinna och en yngre man står bredvid varandra utomhus. I bakgrunden syns grönska.
Lena Palmberg-Avdic och Ahmed Younus. Foto: Julia Holst

Nya insikter för nygamla lärare

På yrkesintroduktion för utländska lärare träffades den seniora handledaren Lena Palmberg-Avdic och engelskaläraren Ahmed Younus. En utbildning som gav många nya insikter, både för handledaren och deltagaren. – Det är min övertygelse att vår grundskola behöver ha en mångkulturell prägel som speglar samhället vi lever i, säger Lena Palmberg-Avdic.

Under vårterminen 2023 spenderade Ahmed Younus två dagar i veckan på Bulltoftaskolan i Malmö. Genom praktiken fick han en inblick i den svenska skolan. Samtidigt fortsatte han att läsa svenska och deltog i utbildningsdagar med Lena Palmberg-Avdic och hennes kollega Margaretha Hamilton, ofta i samband med loven.
– Det var en helt ny erfarenhet för mig, så i början visste jag ju inte riktigt om det var något för mig. Men efter att jag träffat Lena och Margaretha så kände jag att det var rätt. Jag var lite orolig för hur det skulle gå med svenskan men eftersom Lena och Margaretha anpassade allt och tog allting stegvis så fungerade det väldigt bra, säger Ahmed Younus.

– Jag tror verkligen att det är en bra kombination att både få svenskundervisningen och att faktiskt komma ut på en svensk skola. Den här gruppen av utländska lärarna har väldigt mycket erfarenhet, professionalitet och en enorm kapacitet, men det kan vara en stor skillnad på den svenska skolan och hemlandets skola. Vissa av våra deltagare kommer från länder där man undervisar stora klasser på 50-60 elever och då blir det ju så klart på ett annat sätt, än här där vi arbetar på ett mer undersökande sätt och har mindre klasser, säger Lena Palmberg-Avdic.

 Läs också: Lärarens första möte med svenska skolan 

Chans att diskutera på utbildningsdagarna

Lena Palmberg-Avdic har arbetat med utbildningen de tre senaste åren, som är ett samarbetsprojekt mellan grundskoleförvaltningen, arbetsförmedlingen och Kvarnby Folkhögskola. Hon har en bakgrund som SO- och svensklärare för årskurs 7-9 och även inom SVA. Men hon har också en bakgrund som skolledare och har arbetat många år med att coacha andra lärare.
– När vi ses på utbildningsdagarna så har deltagarna chans att ta upp saker som de upplevt ute på skolorna. Det kan handla om skillnader, fördelar och nackdelar med den svenska skolan. Ja, vi kan se även med kritiska ögon på vad vi i svenska skolan skulle kunna göra annorlunda. Det här med att ifrågasätta kan också vara en ny upplevelse för vissa av våra lärare, säger Lena Palmberg-Avdic.
Under utbildningsdagarna har man fört diskussioner om hur lärarens roll kan se olika ut. Deltagarna även fått testa att hålla fiktiva utvecklingssamtal där de har spelat lärare, elever och vårdnadshavare.
–  Det blir som ett scenariobaserat lärande samtidigt som det bygger på lärande. Sedan har vi även gjort studiebesök, till exempel på specialpedagogiska myndigheten i västra hamnen. Vi pratar mycket om inkludering och elever med speciella behov eller diagnoser, för det är något de kommer stöta på från första dagen ute i skolorna, säger Lena Palmberg-Avdic.
På utbildningsdagarna backar man också bandet och ger de utländska lärarna den svenska skolans historia om hur skolplikt växte fram. Man undervisar även om till exempel betygsättning, värdegrundsfrågor och läroplanen.
– Jag har fått mycket kunskap om det svenska skolsystemet. Det är stor skillnad kring hur man arbetar med läroplanen i Sverige och i mitt hemland. Här har läraren mycket friare händer i undervisningen. När jag till exempel undervisade i engelska i Irak så hade jag väldig gärna använt mig av film och musik, men det finns inte utrymme eller tillåtelse i läroplanen att göra det, säger Ahmed Younus.

Kontaktlärare agerar inkörsport till svenska skolan

För Ahmed Younus har praktiken på Bulltoftaskolan varit viktig. På skolan har han inte haft någon uttalad handledare utan istället en kontaktlärare som agerat inkörsport till den svenska skolan. Under terminen har Lena Palmberg-Avdic kommit ut på flera besök på Bulltoftaskolan för att följa upp hur det går.
– Min kontaktlärare var inte engelskalärare, men det gav mig istället en inblick i hur undervisningen i andra ämnen ser ut. Jag hade en väldigt bra kontaktlärare, hon förklarade verkligen allt för mig, till exempel hur och varför de bemöter elever på vissa sätt. Hon har berättat vilket stöd och vilka lösningar man kan erbjuda eleverna i skolan, säger Ahmed Younus.
Under en av sina praktikdagar fick Ahmed Younus även möjlighet att delta på en lektion i engelska, vilket var en ny upplevelse.
– Under engelskalektionen arbetade klassen inte utifrån någon lärobok utan istället såg klassen en engelsk film. Alla elever åt popcorn på lektionen, det skulle aldrig hända i mitt hemland Irak, säger Ahmed Younus och skrattar lite.
– Det var en väldigt bra lektion, lägger han till.

Målet är en svensk lärarlegitimation

I slutet av utbildningen kommer de seniora handledarna ut till skolorna och gör en yrkeskompetensbedömning tillsammans med kontaktlärarna, vilket i sin tur ger deltagarna en insyn i sina styrkor och svagheter. Studie- och yrkesvägledare från Malmö universitet har även varit i kontakt med de utländska lärarna för erbjuda vägledning kring hur de kan gå vidare och komplettera sina studier.
– Det är ju inte så att man blir legitimerad lärare av det här, men det långsiktiga målet är ju att man fortsätter komplettera och studera det som behövs, för att sedan få en svensk lärarlegitimation. Alla som avslutar utbildningen har också möjlighet att få göra en intervju hos vikariebanken i Malmö stad, säger Lena Palmberg-Avdic.

– Jag vill fortsätta arbeta som engelskalärare men har än så länge bara varit inne och vikarierat på förskolan. Det är både svårt och roligt. Ibland frågar ju barnen mig om vad ett svenskt ord betyder, om jag inte vet det betyder så får jag helt enkelt ta reda på det för att kunna förklara för barnen, säger Ahmed Younus.

– Sedan är ju du otroligt bra på engelska Ahmed, så du skulle ju kunna gå in och vikariera och undervisa engelska i till exempel en högstadieklass. De här lärarna som vi får hit till Malmö är en otrolig resurs, vi måste ta hand om dem på bästa sätt. De är en viktig och nödvändig grupp inom den svenska skolan. De är så engagerade och villiga att fortsätta utvecklas och att dela med sig av sina viktiga erfarenheter, säger Lena Palmberg-Avdic.

– Och Lena har varit en jättebra lärare för mig, hon har guidat mig och inte bara inom yrkesintroduktionen utan även när det handlat om andra frågor i livet. Idag känns hon inte bara som en lärare, utan som en vän som jag kan be om hjälp, säger Ahmed Younus och ler.

– Jag blir så glad av att höra det Ahmed. Jag tror att det är så otroligt viktigt att ha det här klimatet där man vågar fråga. Jag har varit lärare i 44 år och jag upplever att jag genom kontakten med Ahmed och de andra lärarna i gruppen får så mycket ny kunskap och nya tankar. För mig som lärare är det ett väldigt givande projekt, säger Lena Palmberg-Avdic.