Anders Wahlen, rektor på Videdalsskolan står i dörröppning

Fokus fritidshemsutvekling

Ambitionen var att utveckla fritidshemmens pedagogiska arbete. Men något höll dem tillbaka. Det var först när en PRIO, en kartläggning för att effektivisera arbetet, gjordes som det lossnade.
– Efter det var det jättelätt att samla verksamheten och börja blicka framåt, säger Anders Wahlén, biträdande rektor och administrativ chef på Videdalsskolan.

När Anders Wahlén kom till Videdalsskolan som ny biträdande rektor för snart fyra år sedan började ett arbete kring utvecklingen av det pedagogiska innehållet på fritidshemmet. Tanken var att gå ifrån att planera utifrån vilka aktiviteter man ville göra, till att planera aktiviteterna utifrån vilket pedagogiskt syfte man ville uppnå.
– Vi kom en bit, men det var som om vi inte riktigt kom loss. Vi hade en bra verksamhet – men vi tänkte inte riktigt lika kring det pedagogiska innehållet, berättar Anders Wahlén.

Vändningen kom när skolan genomgick en PRIO, en kartläggning som görs för att utveckla skolans arbete och skapa en mer lärande organisation. Bland annat genomförs intervjuer med all personal.
– Fritidshemmet var inte inkluderat i den process som skolan gick igenom. Men jag tyckte att vi behövde det, så vi fick en skräddarsydd mini-PRIO för bara oss, berättar Anders Wahlén.

Lätt att komma vidare

När resultatet kom var det inget som framkom som ledningen inte redan kände till, men vinsten blev att verksamheten fick en samlad bild av hur det såg ut.
– Efter det var det jättelätt att samla ihop personalen. Det fanns en förståelse för vad vi behövde göra och varför vi behövde göra det. Är man överens är det lätt att hitta hur man ska utveckla verksamheten, säger Anders Wahlén.

Bland annat framkom behovet av att jobba utifrån pedagogiska planeringar och med den pedagogiska verksamheten överlag. Men också många små organisatoriska förändringar.
– Man tänker ju varför vi inte har gjort detta tidigare. Det var så lätt att fixa till, säger Anders Wahlén.

Egen verksamhetsplan

Bland annat har fritidshemmet fått ett eget årshjul som har minskat stressen för personalen som slipper hålla praktiska frågor i huvudet. Fritids har också fått en egen verksamhetsplan med mål som följs upp fyra gånger per år.
– Vi kände att det behövdes ett helhetsgrepp. Skolan har sin åtagandeplan men det är rätt få åtaganden där fritids faller in, säger Anders Wahlén.

Han skrev också fram en tydlig beskrivning av vad som ingår i varje yrkeskategori. Tidigare hade det varit oklarheter om vems ansvar arbetsuppgifter var. Vid samma tidpunkt anställdes dessutom en förste fritidspedagog.
– Det har gjort jättemycket för likvärdigheten på avdelningarna, att ha någon som har ett uttalat mandat att ta lite mer ansvar och hon är ett stort stöd för personalen och mig. Pedagogiskt har det också varit ett jättelyft, säger Anders Wahlén.

Planerar utifrån mål

Arbetet med den pedagogiska verksamheten är i full gång. Nu gör personalen planeringar utifrån vilka mål eller vilket effekt man nå med elevgruppen. Det innebär att man väljer aktiviteter utifrån att de ska uppfylla målet.
– Ta ett sådant tema som till exempel socialt samspel mellan elever. Du kan göra massor av aktiviteter och genom att ha fokus på temat och hur aktiviteterna genomförs så kan du komma närmare målet.

Den viktiga kommunikationen

Det som i mångt och mycket har varit nyckeln för att fritidshemsutvecklingen skulle få fart har varit att skapa förutsättningar för kommunikation. Numera har de fritidspedagoger som har det pedagogiska ansvaret en gemensam förmiddag i veckan för planering och reflektion och samtlig personal har en timme och en kvart i veckan tillsammans.
– Det här är fredade zoner i schemat. Genom att ha den tiden får vi en sammanhållen planering för hela fritidshemmet, säger Anders Wahlén.

Sin egen roll som skolledare ser han på som att vara ett bollplank och en möjliggörare. Att skapa förutsättningarna för att personalen ska kunna nå målen har varit hans fokus.
– Att driva fritidshemsutveckling är jätteroligt. Du har en sådan frihet att verkligen kunna fokusera på de delar som behövs och du kan gå på djupet på ett helt annat sätt än vad du har möjlighet till i skolan, säger han.

Text och foto: Johanna Ravhed