Personer i regnkläder i grön skog.

Picknick på ängen

För vissa av deltagarna var utflykten ingen så kallad picknick men det var heller inte poängen, när en gymnasieklass från Hotell- och turismutbildningen fick en guidad tur i Skogholms ängar.

Personer i regnkläder i grön skog.
Annika Kruuse (i grön regncape) berättar om Alträsket som var ett av stoppen på den guidade vandringen

Skogholms ängar är en av de platser som projektet Ut i Malmö lyfter fram, som liksom övriga platser inom projektet har höga biologiska värden och är intressanta ur besökssynpunkt.

Just denna plats är ganska okänd för den genomsnittlige Malmöbon – och t.o.m. för vissa natur- och friluftsfantaster. Inklämd mellan inre och yttre ringvägen med diverse industrier som närmsta grannar, är det kanske inte så konstigt att Skogholms ängar är relativt okänt som natur- och rekreationsområde.

Miljö och rekreation

Men det håller på att ändras då Malmö Stad har utvecklat området ur både miljö- och besöksperspektiv. Det finns skyltar för besökarna samt picknickplatser och stigar för både promenad och ridning. Man har anlagt en ekologisk dagvattenanläggning med diken som fördröjer och renar vattnet och därmed underlättar för den hårt belastade Risebergabäcken.

En av guiderna för dagen, Annika Kruuse, berättar att det är särskilt viktigt med tanke den ökade nederbörd som klimatförändringar för med sig. En av platserna vi passerar är ett träsk med Alträd som är den sista ursprungliga naturmarken vi har kvar i Malmö, och detta lilla område bidrar en hel del till den biologiska mångfalden på Skogholms ängar.

Mitt i naturen

Nederbörden fick vi känna av idag då det bjöds på riktigt höstväder, vilket tydligt påverkade de turismintresserade studenterna. Det märktes att en del av dem inte alls hade denna typ av turism som favorit. Natur- och ekoturism är annars på frammarsch, och just i Malmö har vi mycket av den urbana varianten där vi visar upp våra framsteg inom hållbar stadsutveckling.

En av de andra guiderna, fågelexpert Erik Hirschfeld, berättade att nischen fågelturism är stor i Sverige. Med Eriks hjälp skådade vi Lövsångare, Ringduva och Steglits. Vi försökte även locka till oss Järnsparv med hjälp av en fågellätesapp, men delar av djurlivet var lite inaktivt i det kalla höstvädret. Generellt sett är Skogholms ängar en bra plats för fågelskådning då många arter stannar till för vila och mat inför sin flytt söderut (ända till Afrika i vissa fall).

Vi hörde för övrigt lika många fågelläten som skrik från studenter som hade ”nära kontakt”-upplevelser med sniglar, hästbajs och blöt vegetation.

Matnyttigt

Efter att med viss möda fått med de finklädda deltagarna genom den blöta och leriga terrängen höll vi picknick vid en av dagvattendammarna.

Vår tredje guide, Åsa Abrahamson, passade då på att dela in studenterna i grupper som skulle lösa enkla uppgifter som handlade om att se potentialen i området och på vilket sätt man kan nyttja och guida i området utan att inverka negativt. De trötta och kalla studenterna kom med några förslag och majoriteten av dem handlade om hur man kunde förbättra komforten för framtida besökare.
Lärarna såg en potential i detta område, men nästa gång de besöker med en klass vill de tajma in fint väder … eller ge studenterna skriftliga instruktioner om vad ”kläder efter väder” betyder.

På vägen tillbaka såg vi gott om Havtorn och Nypon längs stigen, men det var ingen som drygade ut sin lunch med naturens egna läckerheter.

Läs mer om platsen och hur man hittar dit.

Text: Jimmy Lindsjö