PIM ökar på datortätheten…igen!

Flera cirklar i gult och blått och ordet PIM bildar en kvadrat.För andra året i rad belönar Malmö stad skolpersonal, som blivit PIM-klara, med bärbara datorer. I år var det 1200 personer som klarat av att färdigställa uppgift tre. Detta betyder att nästan 4000 datorer kommer att ha delats ut på skolorna under ett drygt år. Förhoppningen är att dessa datorer kommer att skapa möjligheter för pedagogerna att upptäcka nya sätt att arbeta på och hjälpa till att förenkla i de dagliga uppgifterna.

Under hösten har aktiviteten varit hög på PIM-sidorna bland Malmös pedagoger och november månad har varit allt annat än lugn för stadens PIM-examinatorer. Den första halvan av månaden var det ca 100 personer per vecka som blev klara med PIM. Månadens tredje vecka såg 200 personer bli klara, och den sista veckan var det hela 400 av Malmös PIMare som fick sin tredje stjärna.

Resultatet av denna PIM-intensiva månad är att Malmö stad för första gången har över 60 procent PIM-klar personal. Av de som inte är klara så har nästan 1100 personer inte varit inloggade under de senaste två åren, vilket med all sannolikhet delvis kan förklaras med att en del inte arbetar kvar i Malmö stad.

Statistiken visar att Kirseberg, Oxie och Rosengård är de förvaltningar som i dagsläget har över 70 procent PIM-klar personal. Med fortsatt ambition att arbeta mot Malmös mål att all pedagogisk personal ska bli klar, så blir det kanske fler förvaltningar som tar sig över 70 procentsgränsen under 2012.