Skylt på gul tegelbyggnad.

Prisad fysiklärare i Malmö gör experimentfilmer på YouTube

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Fakta om ngvar Lindqvistpriset.

I januari tilldelades Per Beckman, lärare i matematik, fysik och kemi på Bergaskolan, Ingvar Lindqvists pris 2012 för att ”han med stor entusiasm och pedagogisk finurlighet får elever att intressera sig för naturvetenskap bland annat med hjälp av nya medier som YouTube”.

Pedagog Malmö träffade Per på Bergaskolan, Limhamn-Bunkeflo. I en av skolbyggnaderna som kallas ”NOT-stället” arbetar Per tillsammans med tio kollegor som undervisar elever i år 6-9 i NO– och Teknik – därav namnet. För några år sedan fick de alla ett pris som 2006 års Teknikutbildare. En dag i veckan arbetar Per även i Lund på Nationellt Resurscentrum i Fysik.

Pedagog Malmö vill veta hur Per tänker för att skapa intresse för fysikämnet hos sina elever.

Anknyta till vardag och omvärld

– Att undervisa i fysik på högstadiet, som generellt anses som svårt, är en utmaning, säger Per. Utmaningen ligger i att hitta en ingång så att eleverna kan känna igen sig, anknyta det till teknik och vardag så att de ser vilken roll fysiken har i samhället. Men som lärare måste du ju sälja in ämnet oavsett vilket ämne det är, säger Per.

Man tittar i kamera.
Per Beckman

Ge historia och bakgrund

Per vill också att eleverna ska få historia och bakgrund till de olika fenomen och företeelser som finns inom fysiken.

– Även det är ett sätt att få in fysiken i ett sammanhang, förklarar han.

Formulera en hypotes och en frågeställning

För att skapa nyfikenhet hos eleverna tar Per upp betydelsen av en intressant frågeställning.

– Då har man som lärare större förutsättningar att lyckas, säger Per och fortsätter:

– I det naturvetenskapliga arbetssättet utgår man alltid från en hypotes och formulerar sedan en frågeställning. Gärna från den vardagliga omgivningen. Därefter genomför man ett experiment, drar slutsatser och så får man kanske ett svar – och en ny frågeställning.

– Att bara plocka fram en laboration är det inte mycket mening med, säger Per.

Vardagliga material

Per och hans kollegor vill avdramatisera fysiken. Därför använder de sig oftast av vardagsmaterial både i klassrummet och i experimentfilmerna.

– Ibland kan jag plocka fram material för fysikförsök från 50-talet som är fantastiskt välgjorda och genomtänkta. De väcker mycket nyfikenhet och intresse hos eleverna. Men då använder jag dem på ett sätt som passar 2000-talet, så att själva experimentet passar till dagens kursplan i fysik (Lgr11), säger Per

Filmade experiment på Nationellt Resurscentrum för Fysik:

Avbild av lu.se

En dag i veckan arbetar Per på Nationellt ResursCentrum för Fysik. På deras hemsida publicerar Per och hans kollegor filmer med olika fysikexperiment:

– Syftet med filmerna är att de ska inspirera lärare att själva göra experimenten i klassrummet. Men det har visat sig att även en hel del elever  tittar på filmerna, säger Per.

Filmerna finns här:
http://www2.fysik.org/experiment_och_annat/filmade_experiment/

På hemsidan finns utöver filmer annat material från förskola till gymnasium som t.ex. en frågelåda där elever kan söka svar på frågor eller ställa en fråga.

Arrangerar fortbildning i hela Sverige

Nationellt ResursCentrum för Fysik finns i Lund men har i uppdrag att organisera fortbildning för pedagoger på olika håll i Sverige. Fortbildningen är med vissa undantag kostnadsfri. Här kan du läsa mer om aktuell fortbildning:
http://kva.se/en/Events-List/Event/?eventId=378

Fortbildning – inte bara för fysiklärare!

När Pedagog Malmö undrar om fortbildningen även är till för icke fysiklärare, som t.ex. en lärare i yngre årskurser med Sv-So inriktning som trots det ansvarar för alla ämnen, säger Per att det är just den kategori av lärare som Nationellt Resurscentrum för Fysik vänder sig till.

– Många lärare tycker det är svårt att undervisa i fysik eftersom de inte har särskilt mycket fysik i sin utbildning. Det känns kanske lättare att undervisa i biologi om djur och växter och människogruppen eftersom det ofta kan ligga en själv närmare. I ett tematiskt arbetsområde med barnen kan det vara svårt att få till det där med fysiken. Istället blir kanske någon temadag med fysik, kemi och teknik.

– Du som lärare gör kanske ditt bästa och letar efter  experiment från lärarhandledningar som verkar spännande och roliga. Du gör experimenten med eleverna men känner att du kanske inte kommer vidare till vad det var eleverna skulle lära sig. Försöken i sig själv ska ju gärna leda till något som leder till nya frågeställningar och nya tankar. Det är i detta steg vi på Nationellt Resurcentrum för Fysik vill hjälpa till.

Entusiasm och glädje

– Det finns inte en väg att gå som fungerar på alla elever, men det viktigaste är nog att man som lärare själv tycker det är roligt, att man är entusiastisk och gillar det man gör så tror jag att det smittar av sig. Ju mer man nördar in sig och ser naturvetenskapen ju mer man själv ser naturvetenskap i alla situationer att det finns överallt att det är närvarande och att det är verkligt.

– Till syvende och sist handlar om mötet mellan mötet och eleven. ”- Du säger något intressant, det där ska vi kanske spinna vidare på”.

Se film med Per Beckman från Ingvar Lindqvistdagen den 29 mars 2012, där han presenterar Malmö samt ett experiment om luft.

Artikel i Skånska Dagbladet:
http://www.skanskan.se/article/20120307/PERSONLIGT/703079993/-/en-fysiklarare-som-plotsligt-fick-pris

Kungliga Vetenskapsakademien utdelar varje år Ingvar Lindqvistpris till lärare i den obligatoriska eller gymnasieskolan som gjort stora pedagogiska insatser inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
redaktör, Pedagog Malmö