Gå direkt till innehållet
Två barn jobbar tillsammans på ipad.

Programmering inne som ute för barnen på Trollsländans förskoleavdelning

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

På Gubbabackens förskola, avdelning Trollsländan, lär barn tillsammans om och med programmering. Genom robotar och iPads som pedagogiska verktyg utvecklar barnen samarbetsförmåga, nyfikenhet, logiskt tänkande, siffror, bokstäver, färg och form. Och glädje över att lära.

– Vi vill att barnen får möta och förstår tekniken, men vi vill också att de förstår att det är människor bakom tekniken som ger kommandon och gör val, säger Birgitta Hofvander, barnskötare på Trollsländans avdelning.

– Jag bygger robotar, berättar en pojke och visar hur han, i appen Robot Lab, skapar robotar, som med hjälp av honom löser olika uppdrag.

IKT-projekt

Trollsländans avdelning är en fristående lägenhetsavdelning som tillhör Gubbabackens förskola. Här arbetar Birgitta Hofvander, barnskötare och Rita Backman förskollärare med tre kollegor (Hajnal Fazakas, Linda Ennen och Jenny Mattsson) och 29 barn i åldern 4-6. Programmering ingår som en del i ett IKT-projekt på avdelningen som har pågått sedan september 2015. Ett projekt som går hand i hand med förskolans övergripande tema, matematik i estetiska uttryckssätt.

– Programmering ger oss möjligheter att arbeta med estetiska uttryckssätt, matematik och samtidigt få in tekniken, säger Birgitta och Rita. Förskolans många rum gör att vi kan ha flera aktiviteter igång samtidigt. Därför har vi samlat på oss olika saker som har med programmering att göra i olika rum som barnen har döpt efter aktivitet.

Rita och Birgitta.
Rita Backman och Birgitta Hofvander

Programmering med iPads

På förskolan är det full digital aktivitet. I ett rum är några barn uppslukade av programmering med iPads. Genom appen Bee-Bot navigerar barnen sin bikaraktär genom att räkna ut hur många steg och vilka håll biet ska gå för att orientera sig rätt på väg till målet, blomman.

– Barnen programmerar också i appen Blue-Bot, berättar Birgitta. Genom att koppla iPaden till en tv-skärm via bluetooth blir programmeringen en gemensam aktivitet. Flera barn kan delta samtidigt.

– För att lättare kunna ge barnen utmaningar och dela upp oss, möblerar vi ofta om rummen, helt utifrån barnens önskemål. Tanken är att vi ska fånga alla barn med programmering men det gör vi inte. De olika rummen med olika aktiviteter blir en hjälp, fortsätter Rita.

Barn sitter med ipad där det finns ett korsord.

Olika infallsvinklar

All programmering utgår från barnens intresse. Att bygga med LEGO eller Clics byggklossar ligger programmering nära till hands och är en port till vidare begrepp och språkutveckling.  Eller att bygga egna robotar i olika material och skriva robotsagor i appen Puppet Pals.

– Vi försöker hitta olika infallsvinklar till programmering. Leken t ex kan kopplas till förmågor som barnen behöver för att programmera. Begreppet programmering är inte lätt att förstå. Det är viktigt att barnen får sätta ord på sina egna handlingar, t ex, jag ger/följer instruktioner.

För Birgitta och Rita är programmering ett verktyg för att utveckla och variera pedagogiskt arbete med barn. De upplever att det gynnar och utvecklar barns nyfikenhet, stärker deras samarbetsförmåga och olika sätt att lära. Det vidgar även deras egen syn på vad lärande innebär.

– Förskolans iPads ligger framme hela dagarna för barnen att använda fritt när de önskar. Många barn väljer att programmera och ta sig an uppdrag tillsammans. Genom att programmera ihop löser de problem, de tränar sig på att lyssna på varandra, turtagning och ta ställning till vems förslag de ska följa, berättar de.

Programmeringsrum

I ett rum, det som barnen kallar för Bee-Botrummet, finns Bee-Botkaraktären som robotar. Principen är densamma som i appen. Genom att styra roboten programmerar barnen sig fram via tre banor på golvet med olika svårighetsgrader.

Händer håller i bluebot.

– I Bee-Botrummet flödar kreativitet. Barnen räknar och tänker, tränar lägesbeskrivning, och de programmerar med hela kroppen. De har tillverkat kläder till Bee Botarna och skapat egna banor, säger Rita och Birgitta.

Varje dag kombineras programmering med utevistelse.  Ute på gården eller i närområdet arbetar barnen ofta med iPads. Med iPaden filmar och fotograferar de t ex insekter, gör baklängesfilmer och får små uppdrag genom QR-koder på träd.

– Tyvärr räcker inte internet så långt, vilket är önskvärt för att utveckla arbetet. Men då programmerar vi med pilar på marken istället, berättar Rita.

Barn jobbar med bluebot.

Lära tillsammans

Både Birgitta och Rita är rörande överrens om att programmering är något som de aktivt kommer att fortsätta arbeta med. De betonar att det är viktigt att kontinuerligt dokumentera för att fånga barnens tankar och läroprocess, för att systematiskt kvalitetsäkra arbetet och följa upp.

– Det är viktigt att stanna upp och vänta på nya instruktioner, därför gör vi inget utan att följa en planering. Mycket av det vi redan gör på förskolan är egentligen programmering. Programmering tar tid och det handlar om att våga utan att ha förkunskaper. Vi har inte svar på allt. Vi lär oss tillsammans med barnen och det är jättespännande, säger de.

Text och foto: Marina Walker

Kommentera

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade med *

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och användarvillkor gäller.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar grundskoleförvaltningen i Malmö stad följande information om behandlingen av dina personuppgifter som sker när du väljer att kommentera artikel eller videoinslag på Pedagog Malmö. Läs mer här!