Fem kvinnor står vid räcke.

Fokus på punkt och stor bokstav i Learning Study

En grupp pedagoger på Mellanhedsskolan och Dammfriskolan har gått på djupet i hur man bäst förklarar för elever när man ska sätta punkt och stor bokstav i löpande text. Under en utbildning i Learning Study har de förjupat sig i detta lärandeobjekt.

Fakta om learning study.

– Vi har alltid upplevt det som svårt att undervisa i detta moment. Vi har alla haft olika knep att försöka förklara för barnen, t.ex. “När man har berättat klart.” eller “När det är kort andningspaus i läsandet.” Det är ju inte precis så att man tar upp satsdelar med subjekt och predikat med barn på lågstadiet, säger Eva-Marie.

Utbildning i Learning Study

Det började med att Eva-Marie Persson, Agneta Borgström, Ingalill Nilsson, Birgitta Jönsson på Mellanhedsskolan samt Helene Gannfelt på Dammfriskolan fick möjlighet att under en termin delta i en utbildning i Learning Study. Utbildningen arrangerades hos FoU Malmö-Utbildning. Som kursledare anlitades Henrik Hansson från Göteborg.

Första kurstillfället inleddes med en föreläsning om Learning Study. Under eftermiddagen fick grupperna från tre olika skolor i Malmö välja en förmåga eller kunskap som de vill att eleven ska utveckla, ett s.k. lärandeobjekt. Under ytterligare 7 tillfällen träffade de sin handledare som hjälpte till med att avgränsa och fördjupa deras lärandeobjekt.

Lektionsupplägg provas och utvärderas

Figur över learning study.Mellan handledningstillfällena på FoU träffades gruppen två timmar varje måndag. Uppgiften var att planera och utprova ett lektionsupplägg med syftet att på bästa möjliga sätt lära eleverna att sätta punkt och stor bokstav i löpande text.

I Learning Study är hela gruppen med och planerar en lektion. En av lärarna i gruppen provar sedan lektionen i sin klass. Ytterligare en från gruppen är med för att filma och observera vad som händer under lektionen. Gruppen granskar och analyserar filmupptagningen och gör en utvärdering av lektionen. En revidering av lektionsupplägget görs och samma lektion provas av en annan lärare i en annan klass, osv.

Variationsteorin

Inom Learning Study använder man sig av variationsteorin. Det är en vetenskaplig teori som intresserar sig för skillnaden mellan ett intentionellt och ett erfaret lärandeobjekt. Därför görs en förstudie av elevernas kunskaper och förståelse av lärandeobjektet. Efter genomförd lektion får eleverna göra samma test igen. Resultaten jämförs för att se om det finns någon positiv variation i resultaten.

“De kritiska aspekterna”

Med utgångspunkt från för- och eftertest, observationer och filmdokumentation försöker gruppen identifiera vilka “kritiska aspekter” som finns i lärandeobjektet. Vilka förkunskaper saknar eleverna för klara av att sätta ut punkt och stor bokstav i en löpande text? Vet alla vad ett ord är, vad en mening är?

– Vår handledare fick hela tiden påminna oss om de kritiska aspekterna samt variationsteorin för att vi inte skulle hamna på sidospår, berättar Ingalill.

– Vår handledare gav oss “små krokar” för att få oss att tänka och komma fram till mindre och större förändringar som kunde göra vår planering bättre, säger Agneta.

Tydliga lektionsmål

Gruppen berättar att de redan efter första lektionen upptäckte att lektionen var alldeles för lång:

– Dels upptäckte vi att samtal kring sidospår tog alldeles för mycket tid. Numera har vi ett tydligt lektionsmål och är tydliga gentemot barnen att det är detta vi ska fokusera på, förklarar Agneta.

Människor sitter runt ett bord och samtalar.

Kvalitet i stället för kvantitet

Gruppen insåg också att de som lärare fyller en enda lektion med alldeles för mycket innehåll.

– Vi vill ha en röd tråd och skapa sammanhang osv. Men det blir för mycket för barnen att ta in och då lär sig inte barnen det som var tänkt att de skulle lära sig. Vår handledare lärde oss att bara ta med en kritisk aspekt i varje moment. Nu arbetar vi mer grundligt och långsammare.

– Jag har ofta känt mig stressad av allt innehåll i kursplanerna som ska hinnas med. Men genom Learning Study lägger jag numera fokus på rätt saker. Därför blir undervisningen mer effektiv trots känslan av att vi går långsammare fram, säger Helene.

Alla lektioner filmas

Gruppen har redovisat sin studie för kollegorna på skolan, se bildspel längst ner. När erbjudandet om baskurs i Learning Study gick ut förra gången var många tveksamma till att delta just på grund av få sin lektion filmad. Nu finns det ett ökat intresse hos kollegorna för att gå samma baskurs i Learning Study. Birgitta berättar att hon själv var en av dom som inte ville bli filmad:

– Men det var inte så otäckt som jag trodde. Det är ju bara mina kollegor i gruppen som ska titta på filmen – och det är inte fokus på mig som lärare utan på vad eleverna lär sig. Dessutom är ju lektionen planerad i detalj av hela gruppen. Hade lektionen gått åt skogen hade det varit gruppen som hade gjort en alldeles för avancerad – eller för enkel – lektion.

Tänk att vi har planerat en enda lektion i 20 timmar!

Det är uppenbart att det tar tid att genomföra en Learning Study. Men gruppen förklarar att variationsteorin och ’de kritiska aspekterna’ har gjort det ”vanliga” planeringsarbetet mer effektivt.

Agneta påpekar att för- och efterstudier av elevernas förståelse och kunskaper inte heller behöver vara så omfattande. Det kan vara så enkelt som att eleverna får skriva ner något på en lapp eller säga något på väg ut genom dörren för att hon som lärare ska få en uppfattning om målet med lektionen har uppnåtts.

Nytt lärandeobjekt

Gruppen tycker det har varit oerhört värdefullt att träffas och att fördjupa sig i ett enda lärandemål.

– Sammantaget har vi genom åren gått många olika kurser och utbildningar – men det här har absolut varit det bästa! Det har varit roligt, inspirerande, lärorikt och det har varit kollegialt lärande i ett sammanhang. Learning Study ger mig mycket som lärare, det ger våra elever mycket – och det är eleverna vi är till för!

Text & foto & figur:
Charlotte Christoffersen

 

Länkar:

Kunskapsbank för Learning Study och Lesson Study, Göteborgs Universitet

Learning Studies och Lesson studies, Skolverket

Lärare lär lärare lära: Lärarnas tidning

Learning Study ger kollektiv kunskap, Pedagogiska Magasinet

Utveckla lärandet ihop med kollegor, MiVida, Lärarnas Tidning