Tomas och Lars framför bil med öppen huv.

Redo för arbetslivet

Högre krav, på både utbildningens innehåll och för att komma in på utbildningen, har gett resultat. Genom ett riktat arbete för att höja teorins betydelse på MTU-utbildningen (Motorbranschens Tekniska Utbildning för personbil- och lastbilsmekaniker, och bilplåtslagare) på Agnesfrids gymnasium, får många elever arbete, antingen redan under utbildningen eller direkt därpå.

– Det är väldigt viktigt att eleverna förstår att karaktärsämnenas teori och praktik går hand i hand för att klara av arbetet som bil- och lastbilsmekaniker eller bilplåtslagare, säger Lars Svensson, förstelärare, och Tomas Nilsson, lärare i personbilsteknik.

Teori och praktik

För några år sedan slog motorbranschen larm om att Agnesfridsskolans elever kom ut i arbetslivet utan att vara anställningsbara. Det satte igång ett förändringsarbete där kursplaner, läromedel, intagningskrav och teoridelen sattes under lupp. Teorin har sedan dess tydligt framhållits, intagningspoängen höjdes och praktiktiden flyttades från årskurs två till en prövotid i årskurs ett.

– “Prova på”praktiken i år 1 är av stor betydelse för att eleverna på ett tidigt stadie ska få en känsla för vad det innebär att vara bil-och lastbilsmekaniker eller bilplåtslagare, säger Tomas och Lars.

Tillsammans ansvarar Lars och Tomas för både de praktiska och teoretiska delarna i personbilsteknik. Undervisningen sker på plats i verkstaden tre dagar i veckan.

– I verkstaden arbetar vi verklighetsnära. Från och med årskurs två har vi inga stationer med lösa delar från bilen som motorn på en kärra. Vi arbetar med bilens delar direkt på bilarna, berättar de.

Händer mekar med motor.

Återkommande moment

En dag i verkstaden börjar alltid med en teoridel. Lars och Tomas använder både inlästa läromedel och läromedel i pappersform. Den ena utesluter inte det andra och möter elevers olika behov. De bygger stor del av sin undervisning på dialog med eleverna kring olika moment som bromsar, verktyg, motor och mätteknik, samt hur de lär på bästa sätt.

– Att arbeta som bilmekaniker är ett tekniskt kunnande yrke. Det är viktigt att eleverna kan koppla ihop det praktiska arbetet med förståelse för teoretiska delar, säger Lars.

Arbetet kräver också goda språkkunskaper. Det i sig gör att undervisningen behöver ha stort fokus på ord och begrepp som är kopplade till bilens system och huvudkomponenter.  

– Vi repeterar ofta, om och om igen tills att eleverna kommer ihåg namn på till exempel motorns alla delar. Momenten återkommer löpande genom hela utbildningen. Varje liten teoridel är en del av en kedja och det behövs träning även i det som man kan, berättar Tomas och Lars.  

I och med många teoretiska detaljer och tekniska begrepp i text är instruerande texter extra viktiga att kunna hantera. Texter bearbetar Tomas, Lars och eleverna med hjälp av bilder, högläsning och samtal.

– Vi tänker mycket på hur vi ställer frågor och att eleverna har förståelse för de begrepp som ingår i frågan, säger Tomas.

I verkstaden 

En gemensam teoridel fortsätter i ett individuellt arbete i verkstaden. På plats blandas uppdragen.

– Vi har inte verktyg till alla att göra samma sak. Bilen blir basen för arbetet men var och en arbetar med olika delar, säger Lars.

Tomas och Lars samplanerar till stor del sin undervisning. Oavsett vilken årskurs de undervisar vet de vad den andra gör. Ofta möts de i verkstaden med olika årskurser och drar nytta av varandra och att eleverna har kommit olika långt.

– Är årskurs ett och tre på plats i verkstaden samtidigt samarbetar ofta eleverna. Det stärker självkänslan som är så viktig för att känna sammanhang, säger Tomas.

Skriva loggbok

För att eleverna ska få in rutiner för att reflektera över sitt lärande i verkstaden skriver de loggbok, en digital logg i Google Drive. Skrivandet utgår från återkommande begrepp som varför, vad och hur, samt utifrån från tre nivåer om hur det i praktiken fungerar. Har eleven tittat på, medverkat eller arbetat självständigt under handledning?

– Loggboken är ett levande dokument som synliggör elevernas medverkan men också vilken stöttning och utmaningar de till exempel får på sin praktik. En del elever som inte säger så mycket i verkstaden kan verkligen glimra i loggboken, säger Tomas och Lars.

Text och foto: Marina Walker
Bild: Colourbox