Kvinna håller läsplatta i handen och antecknar samtidigt i block.

Den digitala studieverkstaden – att stötta på distans

Komvux Malmös studieverkstad har tagit steget ut i det digitala. Med hjälp av Google Meet kan eleverna numera få stöd i sina studier, med tips och verktyg direkt via datorn.
– Vi behöver kunna möta elevernas behov av stöttning även när de inte är på plats rent fysiskt, säger biträdande rektor Linda Axmarker.

Den fysiska studieverkstaden på Komvux Malmö har funnits sedan verksamheten flyttade in på Kungsgatan 44, och nog fanns tankarna på att göra den digital tidigare. Men i och med regeringens rekommendation om att all undervisning på gymnasieskolor och vuxenutbildningar skulle bedrivas på distans fick tanken att snabbt övergå till handling.
– Vi satte oss ner tillsammans och en och en halv vecka senare var den klar och redo att användas av eleverna, säger Linda Axmarker.

Blond kvinna med glasögon och kornblå tröja.
Linda Axmarker, biträdande rektor på Komvux Malmö.

I studieverkstaden, som alla elever kommer åt via sina elevsidor, får de bland annat olika tips på hur man studerar hemma och de kan också boka tider med specialpedagog och speciallärare för digitala möten via Meet eller telefon.
– Inom kort hoppas vi också kunna erbjuda olika workshops som baseras på vad lärarna fångar upp i sina digitala klassrum att det finns ett behov av. Till exempel att lära sig mer studieteknik eller om assisterande teknik, säger Linda Axmarker.

Länk till digitala studieverkstaden (OBS: endast öppen för dig med ett skola.malmo.se-konto)

Både fysisk och digital

Den digitala studieverkstaden är sprungen ur den fysiska. Den har under det senaste året varit under uppbyggnad för att bättre möta elevernas behov av hur en studieverkstad behöver se ut. Möbler har köpts in och miljöer har byggts upp efter att en elevenkät har gjorts. Bland annat finns det numera flera olika typer av miljöer för eleverna att komma till och det finns också sedan några månader tillbaka en speciallärare som bemannar verkstaden större delen av dagen. Tidigare var det mer sporadiskt när det fanns personal på plats.

Specialpedagogerna och specialläraren har också aktivt sökt upp de elever som de träffat via den fysiska studieverkstaden och håller numera kontakt med dem digitalt.
– Det blir en trygghet för eleverna att det är samma person som finns på plats i den fysiska verkstaden och den tryggheten vill vi också flytta över till den digitala studieverkstaden. Den fysiska och den digitala verkstaden ska ju komplettera varandra och också komplettera ordinarie undervisning, säger Linda Axmarker.

LÄS MER: Att stötta på distans

Samverka med lärare

I gruppen som har jobbat fram den digitala studieverkstaden har det funnits specialpedagoger, speciallärare och en IT-pedagog. Alla har bidragit med sin kompetens för att snabbt kunna bygga upp verkstaden.
– Det var häftigt att se att vi hade den kompetensen som vi behövde i vår egen arbetsgrupp. Alla kavlade upp ärmarna och jobbade hårt. För mig som rektor så handlade det om att klargöra roller och delegera. Allas bidrag gjorde att vi kunde få upp verkstaden så snabbt, säger Linda Axmarker.

Nästa steg i arbetet kommer att bli att samverka med lärarna i deras digitala klassrum. Dels för att eleverna ska hitta till den digitala verkstaden, men också att specialpedagoger och lärare ska kunna fånga upp vilka behov av stöttning som finns. Genom att göra det kommer studieverkstaden sedan att kunna sätta ihop grupper av elever som har behov av samma stöd för att på det viset kunna få tiden att räcka till ännu mer.

Nå nya elevgrupper

Att det var just coronaviruset som gjorde att den digitala verkstaden blev verklighet innebär inte att verkstaden kommer att försvinna efter att pandemin är över och skoldagen återgår till det normala.

– Den digitala verkstaden kommer att ha öppet. På Komvux har vi till exempel flera elever som läser via distans som är hjälpta av detta. Att ha ett digitalt stöd gör att vi kan nå nya elevgrupper och att det blir en bättre helhet eleverna, säger Linda Axmarker.

Text: Johanna Ravhed

Foto: Privat och Colourbox