Rektorn och fritidshemmet

Fritidshemmens verksamhet står högt på agendan i Malmö stad. Beslut har tagits om att utreda förutsättningarna för att kunna inrätta tjänster som förstefritidspedagoger. Syftet för eventuella tjänster är att lyfta fram särskilt yrkesskickliga fritidspedagoger som stöd för utveckling av verksamheten. Nyligen anordnades två fritidshemsdagar med fokus på verksamheters goda exempel och det kollegiala lärande för fritidshemmens personal och skolledning.

Pedagog Malmö har träffat Marie Ahlqvist Widell, biträdande rektor på Apelgårdsskolan med ansvar för bland annat fritidshemmet. I filmen berättar hon om sina tankar kring vikten av fritidshemmets uppdrag, varande och status.
Tillsammans med medarbetare driver Marie ett kontinuerligt förändringsarbete. Ett arbete som (i dagsläget) enligt henne har resulterat i fördubblat antal elever i eftermiddagsverksamheten, organiserade rastaktiviteter, språkutveckling, ökad måluppfyllelse och förändrade arbetsvillkor för personalen på fritidshemmet.
– Elever presterar bättre i skolan om de erbjuds en god fritidshemsverksamhet. Ett lärande på fritidshemmet innebär att allt som sker har ett syfte och alla aktiviteter generar språkutveckling, säger hon.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.


Foto och film: Chris Munsey
Text och intervju: Marina Walker