Två elever turas om att titta i mikroskop.

Marinpedagogisk verksamhet med SEA-U

SEA-U Marint Kunskapscenter i Malmö är det enda i sitt slag i Europa. SEA-U har pedagogisk verksamhet hela året och besöks årligen av tusentals elever. Dessutom bedriver de forskning, nätverkar och arbetar med turism, upplevelser och näringsliv. Allt i linje med havet.

Två elever turas om att titta i mikroskop.
Öresunds flora och fauna under luppen.

– Vårt motto är lärande för hållbar utveckling. Och havet är till för alla att uppleva, säger Michael Palmgren, VD, SEA-U Marint Kunskapscenter.

Sedan starten 2005 verkar SEA-U aktivt för att göra havet tillgängligt för alla, oavsett bakgrund och funktionalitet. På SEA-U arbetar bland annat fritids-, drama- och miljöpedagoger samt en marinbiolog. Den pedagogiska verksamheten vänder sig till barn och unga från förskola till universitet.

Sommarverksamhet

SEA-U har sina lokaler intill Ribersborgsstranden i Malmö och deras sommarverksamhet börjar när skolan slutar och fortsätter till i mitten av augusti.

Hög med snorklar.
All utrustning till aktiviteterna finns att låna av SEA-U.

Denna augustidag visar termometern 27 grader i skuggan. Stranden är minst sagt välbesökt och Michael och alla de andra vid SEA-U har fullt upp. De har gruppaktiviteter: håvning, snorkling och på eftermiddagarna kan besökarna prova på en hinderbana i havet under ledning av SEA-Us pedagoger. Allt är gratis, öppet för alla och SEA-U lånar ut allt besökarna kan behöva för att delta t.ex. våtdräkter, vadarbyxor, snorklar och håvar.

– Idag är grupperna så gott som fullbokade, igår var det lika varmt och då deltog c:a 500 personer i våra aktiviteter, berättar Michael.

Michael och två av hans medarbetare går ut i vattnet tillsammans med en grupp vadarbyxbeklädda barn med håvar och vattenkikare. De stryker håvarna efter havsbotten. Nyfikenheten och entusiasmen när barnen fångar något håvarna går inte att missta sig på, de har massvis med frågor. I deras håvar fastnar bl.a. olika typer av räkor, spigg och små fiskar.

Efter aktiviteten slår sig Michael ned inomhus och berättar mer om SEA-U:

– Förutom vår ordinarie sommarverksamhet anordnar vi tillsammans med Malmö Museer ”Sommarmix”. Veckan efter midsommar hade vi gemensamma aktiviteter för barn och unga med bl.a. pirater, pilbågskytte och vikingaskepp. Och veckan därpå ordnade vi en gemensam lägervecka där vi skapade och undersökte arkeologiska lämningar, berättar Michael.

Elev med våtdräkt och snorkel håller upp krabba.
Det finns gott om djurliv i Öresund.

Unik marinpedagogisk verksamhet

– Vi är den första utomhuspedagogiska verksamheten i regionen som bedriver marinpedagogik. Och det finns ingen liknande marinpedagogisk verksamhet i Europa, så vi är ganska unika, säger Michael.

SEA-U har tagit fram olika pedagogiska program, anpassade efter årskurs och kopplade till läroplanerna. Tyngdpunkten ligger på havsbaserad utomhuspedagogik.

– Varje termin utvecklar vi programmen och våra metoder, säger Michael och fortsätter:

– Dessutom har vi tagit fram en barnbok: ”Vem vill leka med räkan Rut?”.

De pedagogiska programmen innehåller, beroende på elevernas ålder, allt från att på ett lekfullt sätt få kunskap om stranden och havets flora och fauna, till snorkling, teater, musikföreställningar och workshops.

– Vi sätter också ihop skräddarsydda program för grupper med särskilda behov.  Vi har t.ex. drivit projektet Kommunikation människa och hav för ungdomar med särskilda behov.

SEA-U Marint Kunskapscenters projekt Kommunikation människa och hav from Michael Palmgren on Vimeo.

– Vi har 4000-5000 skolelever här varje år. Det är så många som vill komma hit att vi inte riktigt hinner med, 100-200 skolklasser per år får inte plats. Som det är nu besöker klasserna oss en gång. Men vi vill börja arbeta med lite längre pedagogiska program, så klasserna kan besöka oss tre eller fyra gånger och få mer uppföljning. Upplevelsen är så central vid första besöket, och det måste den ju så klart få vara, säger Michael.

Med stöd av Region Skåne och Malmö stad har SEA-U dessutom placerat ut Skånes två första snorkelslingor.

I mitten stort akvarium och framför mikroskop på rad.
Inomhus på SEA-U. Här kan skolklasser arbeta vidare med havet.

Regionalt, nationellt och internationellt
– Vi har ett regionalt uppdrag från Region Skåne att utveckla och etablera SEA-U Marint Kunskapscenter. Vi arbetar också tillsammans med Malmö Högskola, Linköpings unversitet, Malmö stad och Region Skåne för att skapa en nationell plattform för utomhuspedagogik, säger Michael.

– Linköpings universitet har ett nationellt uppdrag, tillsammans med dem verkar vi för att bli den internationella och nationella plattformen för marinpedagogisk utbildning med inriktning på utomhuspedagogik.

Akvariefiskar simmar i stim.
Fiskar som som simmar i ett av SEA-Us akvarier.

Forskning, näringsliv och hälsa
– Inom vår forskningsplattform arbetar vi bland annat med musselodlingar och utveckling av marinpedagogik. Vi är också med och utvecklar områden inom Bluetech mot näringsliv som t.ex. kustfiskare, turism och odlingar av fiskar och musslor, säger Michael.

– Vi arbetar också för något som vi kallar ”Blå hälsa”, d.v.s. aktiv friskvård och hälsa kopplat till havet, avslutar Michael.

SEA-Us webbplats: www.sea-u.se

 

Text: Sara Arildsson
Foto: SEA-U Marint Kunskapscenter och Sara Arildsson