Ali Tofani, idrottslärare på Möllevångsskolan

”Se, lyssna och bekräfta”

Ali Tofani, idrottslärare på Möllevångsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Nadja Kornhill.

– Vad kan man göra för att få fler elever att delta i idrottsundervisningen?

– Tycker först och främst att man tar reda på de bakomliggande orsakerna till varför elever inte deltar! Skulle kunna vara ”skämsfaktorn” eller simkunskaperna, men oavsett vad anledningen må vara bör en god ledare se till så att miljön i och omkring idrottshallen är schysst och tillåtande. Det ska vara ok att göra misstag för att därefter lära sig av det. Ett formativt förhållningssätt skall tillämpas där alla elever känner att de kan delta på sina egna premisser. Lektionerna skall vara inkluderande och varierande.

När det gäller simningen så är det bra om man har en genomgående nedskriven plan på hur man jobbar med den. Vad händer efter den obligatoriska simundervisningen i årskurs 2? Jag tycker att vi har en bra handlingsplan som vi utformat på Möllevångsskolan som vi förmedlat till eleverna. Jag kan absolut ha viss förståelse för elever som blir svårmotiverade när de vet med sig att betyget ändå kommer bli F oavsett på grund av att man inte når målen i simningen. Men det är viktigt att eleverna får det förklarat för sig vad som händer om de inte deltar på lektionerna. Skulle man klara av simning i årskurs 9 exempelvis då finns inget underlag till bedömning förutom just simning. Ett bra argument är också att man faktiskt tar upp att det förekommer många drunkningstillbud runt om i landet, och hur viktig simträningen faktiskt är.

– Vad skulle du säga till de som funderar på att bli idrottslärare?

– Skaffa riktigt bra hörselskydd från dag ett. Skämt åsido jag har världens bästa jobb anser jag. Det är spännande och roligt och ena dagen är verkligen inte den andra lik. Men det är också viktigt att ge en nyanserad och korrekt bild till en blivande kollega eller en student som jag handleder. Likt andra yrken har vi våra utmaningar, men det positiva är att vi jobbar hårt med dem. Generellt är vi starka kollegialt, och vi är duktiga på att lyfta goda exempel i hela grundskoleförvaltningen. Hjälp finns alltid att få om man är beredd på att be om den…

– Vilka tips kan du ge för att skapa goda relationer till eleverna?

– Jag tror innerligt på att eleverna har svårare att ta till sig information av vuxna som de inte har en god relation till. För mig är en god grund inom det relationella ledarskapet förmågan att se, lyssna och bekräfta eleverna. Följer jag dessa regler kommer jag att lyckas. Sen är det viktigt att komma ihåg att vissa relationer kommer att kräva mer tid än andra, och det är helt ok. Här kommer vår uthållighet väl till pass.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill nominera Tanja Cavdarovska, administrativ chef på Gullviksskolan. Tanja är en engagerad, driven och kunnig ledare som är bra på att se helhetsperspektiv. Hennes empatiska förmåga är genuin, och hon bryr sig verkligen om att människor i hennes närhet ska ha det så bra som möjligt! Mina frågor:

– Var eller hos vem hittar du din inspiration till ditt viktiga arbete?
– Var befinner du dig yrkesmässigt om fem år?
– Vilka är dina viktigaste tips till en blivande pedagog i den svenska skolan?