Två pusselbitar på grön botten som passar ihop.

”Det administrativa en utmaning”

Oscar Jensen, idrottslärare på Västra hamnens skola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Karolina Komstedt.

– Du tog lärarexamen förra året och har varit verksam i skolans värld i ett år. Hur tycker du att ditt år har varit som nyexaminerad lärare?

– Det första året har varit mycket lärorikt då man blir inslängd i en värld som man tror att man är förberedd på efter avslutade studier. Jag glömmer aldrig min första dag när man satt i matsalen för uppstarten av en ny termin. Efteråt så kände jag mig så dumförklarad då jag inte fattade någonting. Så mycket som man inte blev förberedd på genom sin utbildning på högskolan. Där hade jag faktiskt önskat att utbildningen hade förberett en lite mer på allt administrativa utmaningar som man kan förväntas möta i sitt yrke. Vilket faktiskt är det som tar upp ganska mycket av min arbetstid. Det absolut roligaste har varit att bygga relationer med alla eleverna, och när de har förtroende för mig som lärare och verkligen öppnar upp sig om allt mellan himmel och jord.

– Vad har din/dina största utmaningar varit för dig detta år som du har arbetat som lärare?

– Min absolut största utmaning har varit att undervisa i årskurs 4. Detta då jag är utbildad gymnasielärare. Jag fick helt plötsligt sätt mig in i en annan läroplan än den jag är van vid. Där var det inte så mycket fokus på själva idrottslektionen utan mer på förhållningssätt, regler, relationsbygge och så vidare. Bedömningen var också lite knepig i början, men där fick jag jättemycket hjälp av mina närmaste kollegor. Vi satte oss ner och gick igenom varje elev och hade sambedömning vilket underlättade när det sedan kom till betygsättning. Givetvis har allt administrativt arbete varit utmattande i början, och det kan jag fortfarande känna en viss oro för ibland. Men det är bara till att fråga sig fram och ta hjälp av sina kollegor och sin skolledning så löser det sig.

– Har du några tips på hur nyexaminerade lärare kan förbereda sig på innan de ska ut i arbetslivet?

– Ja, mina tips är att inte stressa sönder dig! Det du inte hinner med ena dagen får du helt enkelt ta en annan dag när du har tid. Din undervisning och eventuellt mentorskap måste vara prio 1. Ta inte på dig uppgifter som egentligen inte ingår i dina arbetsuppgifter. Fråga och ta hjälp av andra. Tro på dig själv! Du har faktiskt gått en lång utbildning och oavsett vad vårdnadshavare till dina elever tycker och säger så är det du som vet bäst. Det är mina bästa tips.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag skulle vilja skicka vidare tre frågor till Nicole Lindborg som jobbar på Gottorpskolan i Malmö, med motiveringen att det är en nära vän till mig och hon undervisar i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Något som jag hade tyckt vara intressant att få ta del av. Mina frågor:

– Vad känner du är dina största utmaningar som undervisande lärare i svenska och svenska som andraspråk?
– Om du hade haft obegränsade resurser i ditt ämne, ekonomisk budget och så vidare, vad hade du velat göra för att utveckla din undervisning och ditt ämne?
– Varför ska man välja att plugga till just svenskalärare och svenska som andraspråkslärare?