Kvinna framför buske.

Skolfam Malmö arbetar för att familjehemsplacerade barn ska klara skolan

Skolfam Malmö är ett projekt för familjehemsplacerade barn i Malmö. Studier visar att familjehemsplacerade barn ofta misslyckas med skolan, något som Skolfam vill ändra på. 

Kvinna framför buske.
Lisa Lundgren, specialpedagog, Skolfam.

I Malmö arbetar Lisa Lundgren, specialpedagog och Marianne Qvist, Leg. psykolog med Skolfam. De ser utbildning som en framgångsfaktor i livet och arbetar för att familjehemsplacerade barn ska klara skolan.

– Bo Vinnerljung är professor i socialt arbete och har studerat familjehemsplacerade barn. Studierna visar att barn som placeras i familjehem lyckas sämre med sin utbildning, trots att barnen har samma begåvning som andra barn. De löper också större risk att drabbas av psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet m.m. Samtidigt vet vi att utbildning är den starkaste skyddsfaktorn. Innan Skolfam är det inte mycket som har gjorts för att komma runt den problematiken, säger Lisa och fortsätter:

– I mars 2012 startade vi upp i skarpt läge i Malmö och nu ingår 22 barn i Skolfam Malmö, vilket är max för ett kvalitativt arbete. Det är ganska jämnt fördelat mellan pojkar och flickor, och barnen befinner sig över nästan hela Malmö.

Bakgrund

– År 2005 startade Skolfam som ett projekt i Helsingborg. Utgångspunkten är att vi inte kan göra så mycket åt barnens bakgrund, men utbildningen kan vi påverka. Utbildning är en framgångsfaktor, säger Lisa.

Barnen som var med i Skolfam Helsingborg gjorde stora framsteg. I princip alla barn förbättrade sina kognitiva och pedagogiska prestationer. ALLA barn som var med i Skolfam Helsingborg och har gått ut nian har haft minst godkänt i alla ämnen.

–  Idag har Skolfam Helsingborg gått från att vara ett projekt till en permanent verksamhet, säger Lisa.

Barnen

Skolfam Malmö riktar sig till barn födda mellan 2000-2005. Barnen förväntas vara långvarigt familjehemsplacerade i Malmö och gå skola i Malmö.

– Vi skickade ut en förfrågan till alla stadsdelsförvaltningar och i slutändan blev det 22 barn inom den givna målgruppen. Det finns betydligt fler familjehemsplacerade barn med Malmöanknytning, men många av dem är placerade utanför Malmö, säger Lisa.

Arbetsgången

Klicka på presentationen för mer information om Skolfams arbetsgång.