Skönlitteratur och filmdramaturgi i undervisningen

Saso Anevski med en filmdramaturgisk kurva som bakgrund

Eftersom hans klass blev årets Unga Filmjury i BUFF blir jag nyfiken på hur denne sanne cineast jobbar till vardags. Saso Anevski är lärare i svenska och engelska i år i år 6-9 på Lindeborgsskolan, Hyllie.

Filmdramaturgi

– All min svenskundervisning genomsyras av filmdramaturgi, säger Saso.

– Filmens sätt att berätta fascinerar mig. En film är uppbyggd på ett ganska enkelt sätt. Genom att ge eleverna grunderna i filmdramaturgi kan de överföra detta till de romaner de läser. De får då en förståelse för hur en berättelse är uppbyggd, fortsätter Saso.

Han gläder sig åt Lp-11 som betonar filmberättande som en viktig del i undervisningen.

– Det gör det mer legitimt att jobba utifrån film som medium, menar Saso.

Läsa romaner i helklass

Saso tycker att det är viktigt att läsa romaner i helklass ibland. Han inleder alltid med att läsa de tjugo första sidorna högt.

– Jag gör mitt bästa genom att läsa med inlevelse. Jag vill smitta av min entusiasm på eleverna. Det är viktigt att ge eleverna stöd när de ska komma in i en bok. Den gemensamma läsningen gör att eleverna nästan alltid fångas upp och får lust att veta hur berättelsen fortsätter, säger Saso.

– Idag är det svårt att få elever intresserade av att läsa. Datorn och rörliga bilder konkurrerar.

Text och tanke

Saso jobbar också med något han kallar text och tanke. När eleverna läser sin bok skriver de ner tre citat som de fastnar för.

– Det skapar också ett engagemang, menar Saso. När hela klassen läser samma bok  jobbar vi med den i flera veckor. Varje vecka delar jag upp klassen i grupper där de får diskutera boken. Detta brukar öppna upp för bra tankeutbyte.

Process-skriva

Saso använder olika knep som ska inspirera eleverna att skriva, läsa och bekanta sig med just boken som form. Han vill också få eleverna att inta en avslappnad hållning till skrivandet.

– Genom att låta dem process-skriva, det vill säga låta dem skriva ner vad som för tillfället upptar deras tankar, utan att tänka på grammatik, stor bokstav och stavning vågar eleverna skriva. Att få dem att våga är stort, säger Saso.

Ibland använder han även ritövningar för att få eleverna att slappna av i sitt skrivande.

Flersinneskoppling

Hans ambition med hela undervisningen är att eleverna ska få en idé om hur allting hänger ihop innan de lämnar högstadiet.

– Jag myntade begreppet flersinneskoppling när jag gick på Lärarhögskolan, säger Saso.

– Med det menar jag att elever lär bäst med alla sinnen. När jag arbetar med barn i sexan brukar jag ofta arbeta med Robinsonader. Vi läser flera böcker, de skriver sina egna sjöresor, skapar egna sjökartor och bokomslag. Dessutom får de se filmen Cast away.

Läsrutiner

Fredagar ägnas åt att läsa valfri bok. Då kräver Saso ingenting mer än att de ska sjunka in i berättelsen de läser. Det är ett sätt att få eleverna att njuta av att umgås med boken.

Vad är du stolt över i din undervisning?

– Jag är bra på att engagera elever. Min styrka ligger i att jag har förmågan att berätta om filmer och böcker jag tycker om. Det gör att eleverna vill läsa dem. Jag skriver också filmtips och boktips inför sommarlovet och dessa använder eleverna flitigt.

– Eftersom filmmediet har format mig som människa tar jag alltid in filmdramaturgi i min undervisning.

– Ett pedagogiskt knep är att använda mycket av sig själv som person. Jag vill det och det har effekt, avslutar Sasko.

Text & Foto
Görel Reimer