Jag gillar tanken på att använda filmen och skönlitteraturen – inte bara som berättelser, men som dramaturgiska underlag för hur undervisning kan struktureras över tid. Snyggt!