Pedagoger lägger ut stort papper på marken i skogen.

Språk, natur och pedagogik

I Käglinge naturområde träffas 30 språkintroduktionslärare från Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium för att lära sig mer om hur de kan nyttja uterummet i sin pedagogik. De får inspiration och konkreta tips på övningar av Malmö Naturskola. 

Grupp av människor vandrar i skog och äng.
Utomhuspedagogik i Käglinge naturområde.

Det är helt vindstilla. Fåglarna kvittrar, änderna plaskar och en hare hoppar snabbt förbi de spegelblanka, gröna dammarna i Käglinge naturområde. Det är helt enkelt en underbar dag för utomhuspedagogik.

Inledningsvis delas de 30 lärarna in i två grupper. Erik Lensell och Lina Hällström från Malmö Naturskola guidar sedan varsin grupp in i naturområdet. Solen värmer medan lärarna passerar bland annat vildmorot och vildpalsternacka.

”Från A till Ö”

En bit in i naturområdet möts Eriks grupp av en stor spelplan som är utlagd på marken. På spelplanen finns alfabetets alla bokstäver i varsin ruta. I träden i kring spelplanen hänger lappar som är märkta med bokstäver.

Lapp med uppmaning om att hitta tre nyanser av grönt hänger i träd.
Utmaning: Leta efter tre olika nyanser av grönt.

Lärarna delas in i lag och när de har hittat spelpjäser (t.ex. kvistar, pinnar eller stenar) börjar tärningsspelet. Bokstaven som spelpjäsen landar på ska laget återfinna på en lapp. På lappen finns även en utmaning, t.ex. ”Forma tillsammans bokstaven Ö”.

Efter spelövningen diskuterar gruppen om går det att använda övningen i den pedagogiska praktiken.

– Vi fick arbeta tillsammans. Och det skulle vara väldigt lätt att byta ut frågorna till att istället handla om t.ex. matematik, säger en av lärarna, medan en annan tillägger:

– Dessutom fick vi använda ord som t.ex. taggig, oval, skrovlig och olika nyanser i ett sammanhang, det blev väldigt konkret.

– Det var roligt att lösa problem tillsammans. Och vi skulle kunna variera nivån på språket i frågorna beroende på eleverna.

Två personer med förbundna ögon ledsagas i naturen.
Ledsagning efter ett rep.

Ledsagning

Sedan fortsätter gruppen in i naturområdet. Erik knyter upp ett rep som får löpa mellan träd, över buskar och på ojämn mark. Sedan får pedagogerna parvis hjälpas åt att följa/ledas efter repet. En av dem får hålla i repet med förbundna ögon medan den andra ledsagar framåt.

Det blir en ivrig diskussion som följer övningen:

– Det kändes som att mina sinnesintryck blev mycket starkare. Kommunikationen och språket blev väldigt viktigt. Jag tror att mina elever skulle lära sig mycket från den här övningen.

– Ett förslag kan ju vara att eleverna blundar istället för att få ögonen förbundna. Det kan ju hända att de bär på ett trauma kopplat till ögonbindlar.

Solen värmer mellan trädkronorna och efter en skön fikapaus i skogen vandrar lärarna vidare.

Beskriv och gissa föremålet

Man tar ner handen i tygpåse upphängd i träd.
Vad finns i påsen?

Lina har hängt upp färgglada påsar på grenar längs en stig. I varje påse finns ett föremål. Två personer från gruppen ska sätta i händerna i en påse och känna efter vad den innehåller. Sedan ska hen beskriva, med adjektiv, vad påsen innehåller. De övriga i gruppen ska gissa vad som finns i påsen.

Det första föremålet är: ”mjukt, blått, lätt, formlig och böjligt”.

Det andra påsen innehåller något som är: ”mjukt, smuligt, livgivande och fröigt”.

Precis som tidigare avslutas övningen med en diskussion:

– Svårt, men lärorikt. Det skulle nog behöva vara lite enklare, kanske att de kan få använda mer än bara adjektiv när vi gör övningen i skolan.

– Den här övningen skulle jag lätt kunna genomföra på skolgården till och med, eller i någon park i närheten av skolan.

Avslutningsvis återsamlas de två grupperna. Bo Lindvall, även han från Malmö Naturskola, berättar om Pedagogiska kartor, en interaktiv karta som är en lärresurs och ett stöd i utomhuspedagogik. Bo berättar också att kommunala skolor i Malmö kostnadsfritt kan låna lokaler och utrustning som finns i anknytning till bland annat Käglinge naturområde.

Du kan också läsa mer om utomhuspedagogik i Malmö Naturskolas Temablogg Utomhuspedagogik.

Text och foto: Sara Arildsson