Tecknade barn håller händerna och står runt en jordglob.

Språksatsning om modersmålstöd och flerspråkighet i Oxie

Lillstjärnans förskola i Oxie skypar femåringarna med jämnåriga kamrater på Rosens förskola i Rosengård. Barn och personal på de båda förskolorna har besökt varandras förskolor och träffas regelbundet på någon av Malmös lekplatser. Vid Lucia bjöd barnen varandra på t.ex. sånger på både arabiska och på svenska. 

Tre kvinnor framför ett pysslat japanskt träd på väggen.
Hanna Hindriksson, förskollärare på Solglimten, Linda Berg, förskolechef, Arnela Vehabovic, förskollärare på Lillstjärnan.

– Eftersom förskolan ska vara fördomsfri ser vi det som oerhört viktigt att aktivt arbeta med att skapa förförståelse för varandras olikheter, säger Linda Berg, förskolechef för Lillstjärnans och Solglimtens förskolor.

Språksatsning

Samarbetet är ett led i den språksatsning som förskolorna i Oxie har gjort för att utveckla modersmålsstödet och arbetet med flerspråkighet samt kulturell identitet. Ett mål som ledningsgruppen för förskolorna bestämde sig för, efter Skolverkets synpunkter på hur förskolor i Malmö stad arbetar med modersmålsstöd. Linda poängtererar dock att språksatsningen inte bara handlar om modersmålsstöd.

– Arbetet med att integrera modersmål handlar lika mycket om förhållningssätt, attityder, förståelse och förkunskaper om förutsättningar i samhället. Både hos pedagoger och föräldrar, säger hon.

Olika språk på väggarna

En massiv satsning har gjorts på förskolorna för att hitta vägar till språkutvecklande arbetsätt. Arnela Vehabovic, förskollärare, arbetar med Lillstjärnans femåringar. Hon ser många fördelar med språksatsningen och ett förtydligat uppdrag. Hennes kollega Hanna Hindriksson, förskollärare på Solglimtens förskola håller med.

Hej står på olika språk.

Både Arnela och Hanna har tänkt till vad gäller inomhusmiljön på respektive förskola för att stimulera barnen till att använda sin flerspråkighet.

– Vi har siffror och bokstäver på olika språk uppsatta på väggarna, i höjd med barnen, berättar de.

– Vi har även tagit hjälp av föräldrar för att göra ordlistor för mat. Underlägg på olika språk har nämligen visat sig vara underlag för samtal barnen emellan under måltiderna, berättar Arnela.

Två små dockor sitter vid bord.

– På Lillstjärnan har vi även våra handdockor som är med på alla samlingar, Mohammed och Lisa, fortsätter hon.

Fortbildning från norr och söder

All personal på båda förskolorna har fått fortbildningsdagar i form av föreläsningar och besök från både söder och norr. Pia Håland Anveden från FoU föreläste bland annat om flerspråkighet och vikten av dialog med föräldrar, medan Annika Welander-Håkansson och Petra Johansson från avdelning Apelsinen (introduktionsavdelning för nyanlända barn) på Drakens förskolan gav personalen praktiska tips och idéer. Från Ammarnäs kom Josefin Öberg på besök och pratade om minoritetskulturen i Sverige och om hur viktigt det är att uppmuntra förskolebarn att prata sitt modersmål. För att ytterligare förkovra sig har båda förskolornas personal arbetat med jämställdhetsfrågor, flerspråkighet, värderingsövningar och fallbeskrivningar genom teater ReAgera.

– Genom olika fallbeskrivningar fick vi som personal gå in och stoppa vid ett felaktigt bemötande och komma fram till hur man kunde göra annorlunda. Det var verkligen en tankeställare och samtidigt roligt att delta och vara så aktiv, säger Ariela.

En röd tråd

På Solglimtens förskola har Hanna och kollegor arbetat aktivt för att få igång en röd tråd vad gäller att involvera barnens kulturer och språk i verksamheten.

– På avdelningen där jag arbetar har vi tagit djur till hjälp för att sätta platser på kartan. Genom frågor om vilka djur som lever i andra länder och vilka djur som lever i de länder som barnen eller barnens föräldrar kommer ifrån har barnen har blivit mer medvetna. De pekar på ofta på kartan och kan relatera till olika platser.

Hanna och Arnella står framför uppsatta flaggor på väggen.

Gemensamt tema

Förskolan har även ett gemensamt tema i hela huset med fokus på barnens språk. Varje avdelning bjuder in till ett land som någon av barnen eller barnens föräldrar kommer ifrån. Först ut var Chile med sagor, sånger och dans.

– Vi har även haft Japanvecka, berättar Hanna. Då åt vi med pinnar, sjöng ” Blinka lilla stjärna ”på japanska, målade körsbärsträd och fick pröva på sumobrottning.

Tecknat japanskt träd på vägg.

– Vi har fått väldigt positiv respons från föräldrar som säger att barnen har berättat om temaveckorna hemma, fortsätter hon.

Föräldramedverkan

Pedagogerna försöker som tidigare nämnt få föräldrarna att delta i språksatsningen. På Solglimten har man t.ex. gjort det genom att bjuda in dem att delta med aktiviteter under temaveckorna. Bland annat så fick förskolan besök av en japansk pappa som visade barnen sin kimono.

På Lillstjärnan har föräldrarna bland annat fått lämna in önskemål på middagsförslag.

För att ytterligare förstärka kulturell identitet och modersmål får varje barn (aktivitet på båda förskolorna) låna hem en ”Jagväska” under en vecka i taget och fylla den med saker som hör till barnets modersmål eller föräldrarnas ursprungsland. På Lillstjärnan sker det här t.ex. varje fredag med de yngsta barnen.

Väska med olika flaggor klistrade på.

– Vi kallar det ”Jordens fredagar”. När väskan visas presenterar barnet sig själv genom att t.ex. sjunga en sång på sitt modersmål. För de allra yngsta barnen är det pedagogen som sätter ord och begrepp på det som ska presenteras som barnen i sin tur upprepar, avslutar Ariela.

Text och foto: Marina Walker