Barn håller fram babblare mot kameran.

Språkutveckling i lek och skapande

– När vi planerar verksamheten har vi alltid fokus på barnens intresse. Det gäller att utgå från aktiviteter och temaområden som inkluderar, lyfter deras fantasi och stimulerar deras lust att skapa, säger Elena Beck och Linda Hansson, förskollärare respektive barnskötare på avdelning Grodan på Rostorps förskola.

I sitt arbete använder Linda, Elena och kollegan Åsa Mossberg (ej med på intervju) materialet Babblarna för att arbeta med inkludering utifrån barnens intresse. Genom lek, musik och sagor bearbetar de materialet. Till sin hjälp har de kroppen och dess olika sinnen för att närma sig ett lärande.

– Babblarna är ett pedagogiskt material med böcker, skivor och spel där sex figurer i olika färger och ljudlockande namn står i fokus. Syftet är att stimulera språk, motorik och lust att lära, berättar de.

Elena Beck och Linda Hansson.
Linda Hansson och Elena Beck

Konkret material

Åtta nya barn i en rullande inskolning fick Elena och Linda att tänka en extra vända kring frågor om inkludering och hur nya barns intresse tas tillvara på. För dem och barnen på Grodan är Babblarna ett konkret utgångsmaterial för att arbeta med flera av förskolans utvecklingsmål. Många små barn som inte har ett språk än kan lätt anamma figurerna och färgerna kopplade till dem.

– Materialet är något att utgå från. Alla barn, oavsett hur långt de har kommit i sin språkutveckling, kan uttala de sex figurernas namn som börjar på B eller D. Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Doddo och Diddi har alla olika former, de är mjuka och är kopplade till varsin färg. Det underlättar för att arbeta vidare med t ex färger, former och beskrivande ord, säger de.

Skapande

Materialet må vara utgångspunkt för Linda och Elenas arbete med barnen, men de betonar att det är lärprocessen och vad som växer fram ur det som är spännande. Barnens egna tolkningar av karaktärerna återspeglas i deras lek och skapande. Bland annat har de tillverkat egna Babblare med hjälp av återbruks- och naturmateriel som t ex toarullar, sugrör, glasspinnar, kastanjer, äggkartonger, löv och pinnar.

– Varje gång barnen skapar öppnar det upp för observationer om vilket material som väcker intresse, främjar leken, deras lust att skapa och på vilket sätt. Ett böjbart material som sugröret visade sig t ex stå för stor flexibilitet, berättar de.

Babblarna-bok hålls upp framför gitarr.

Variation och sammanhang

Det är viktigt för Elena och Linda att bjuda på variation, samt erbjuda en verksamhet som hjälper barnen att skapa sammanhang och utvecklar språket. Genom att låta barnen få testa olika färger och material menar Linda och Elena att de får syn på barnens lärprocess.

– Barnen är ingången för en utvecklad pedagogisk verksamhet. De är genom barnen, deras fantasi och idéer som vi lär- och utvecklar oss själva som pedagoger, säger de.

En betydelsefull del i den dagliga verksamheten är samlingen. Ibland sker det flera samlingar per dag på Grodan. Planerade som spontana samlingar, initierad av barnen i form av drop-in. Samlingen utgår ofta från musik och sång och stimulerar det spontana samtalet.

– Vi har minst två planerade samlingar varje dag. Lika ofta kommer barn med gitarren och vill att vi ska samlas för att sjunga och spela i leken. Att sjunga gör att fler sluter upp, berättar Linda och Elena.

Bejaka varandra

Linda och Elena planerar all verksamhet tillsammans, men är noga med att ge varandra frihet i att pröva nya pedagogiska grepp. Precis som i arbetet med barnen är det viktigt för dem att bejaka olikheter men att ha gemensam syn på lärande där språket står i centrum.

– Vi bollar alla idéer med varandra och diskuterar oss fram till hur varje vecka ska läggas upp. All planering utgår från vad vi ser i barnen och vad de uttrycker att de vill göra eller testa. Det är viktigt att barnen har inflytande över sin vardag och går hit med lätta steg, säger de.

Text och foto: Marina Walker
Foto i verksamheten: Rostorps förskola