Tre personer står utomhus och tittar i böcker.

Utomhuspedagogik är att använda hela Malmö stad som en enda stor lärobok!

Marie Wilhelmsson är förskolärare med magisterexamen i utomhuspedagogik från Linköpings universitet och har arbetet som utepedagog i Malmö i 10 år. Sedan augusti arbetar hon som utomhuspedagogisk fortbildare för uteförskolor och uteavdelningar i Limhamn-Bunkeflo stadsdel. Bo Lindvall på Malmö Naturskola frågade Marie om hur hon ser på sitt nya arbete och vad utomhuspedagogik är för henne.

Vad tycker du är det mest stimulerande med ditt nya uppdrag?

Det mest stimulerande med mitt uppdrag är att få göra det om jag tycker är allra roligast nämligen att inspirera och utveckla pedagoger i förskolan i utomhuspedagogik. Samtidigt att stärka personal som arbetar ute i deras yrkesroll som utepedagoger. Det är många som har fått ”uppfinna hjulet igen” som pedagoger när de börjat arbeta ute då det inte har funnits någon modell för detta hur de ska utföra sitt pedagogiska arbete utanför förskolans väggar. När jag går runt på uteverksamheterna i Limhamn-Bunkeflo möter jag även många pedagoger som arbetar på traditionella inneavdelningar och får här en möjlighet att inspirera och locka fler att vilja börja bedriva pedagogiskt riktad verksamhet i sin närmiljö. Många vill men vet inte riktigt hur och var de ska börja.

Har du någon erfarenhet sedan tidigare av att arbeta med inspiration?

Jag har ända sedan jag började arbeta som utepedagog hållit föreläsningar, workshop och inspirationstillfällen med både uteverksamheter och traditionella förskolor. Många av dessa inspirationstillfällen har varit på uppdrag av Malmö Naturskola under deras olika inspirations- och fortbildningsdagar. Jag har även under några år drivit ett nätverk för uteförskolor i Malmö i samarbete med Malmö Naturskola.

Vad tycker du är den största utmaningen i ditt arbete?

En av de största utmaningarna i mitt arbete, och för oss alla som arbetar med utomhuspedagogik, är att försöka få till en förändring i tänkandet kring var lärande sker. Att få fler att gå utanför förskolans väggar och erbjuda barnen en förstahandsupplevelse i deras lärande. Vi förväntar oss att barnen ska abstrahera kring ett ämne innan de ens har upplevt det med sina sinnen och med hela sin kropp.

Andra utmaningar är att öka barns känsla för natur och miljö i en tid då allt fler vuxna saknar erfarenheter kring vistelse i naturen. Barnen har ingen eller mycket liten möjlighet till naturkontakt då deras föräldrar inte överför detta till sina barn. Det kan få konsekvenser i framtiden kring förståelsen för hur den enskilda individens handlingar påverkar miljöutvecklingen.

En barnhand med jord på fingrarna.Förutom att barns hälsa påverkas av för lite rörelse idag ser jag även den växande trygghetsnarkomanin som något förskolan bör försöka motverka. Ett överbeskyddande av barnen leder till att barnen berövas möjligheten till att lära känna sin kropps möjligheter och begränsningar. Att röra sig i många olika miljöer, däribland naturen, ökar barnens självkännedom och ger många positiva upplevelser som barnen bär med sig under resten av sitt liv.

Hur definierar du utomhuspedagogik?

Utomhuspedagogik är att använda hela Malmö stad som en enda stor lärobok! Att lära ute erbjuder oändligt många möjligheter och möten med många olika människor. Utomhuspedagogiken bygger på att ge barn en försthandsupplevelse och att få upptäcka, uppleva och undersöka sin omvärld med alla sina sinnen och reflektera kring det som de upplever. Genom att använda fler sidor av sig själv förstärks lärandet och bidrar till ett ännu bättre lärande.

Utomhuspedagogik som term är ibland missvisande då många tror att det handlar om undervisning i djur, natur och miljö. Egentligen handlar det om att möta omvärlden på plats här och nu.

Tror du att antalet uteavdelningar kommer att öka på förskolorna framöver?

Absolut kommer antalet uteavdelningar att öka. Vi ser ju att intresset för förskolebussar har ökat stort. Även om många pratar om dess verksamheter som om de endast kommer till för att möta plastbristen så har de funnits så pass länge med bra resultat att uteverksamheterna idag har ett eget existensberättigande.

Jag tror även att det ökande intresset för miljön och för barns hälsa ökar efterfrågan hos föräldrar för platser på uteförskolor.

 

Tack, Marie för att du svarat på dessa frågor. Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete på Limhamn Bunkeflo stadsdel.

Text: Bo Lindvall
Foto: Josefine Gustafsson & Ina Alm