Sveriges första ReadMeet i Malmö

Dessa söta, litterära gosedjur kastades på de talare som drog över tiden.

Lässtimulans och läslust var, som namnet låter påskina, temat på Sveriges första ReadMeet. Förväntansfulla pedagoger och bibliotekarier fyllde därför snabbt aulan på Pauli gymnasium i Malmö en sen eftermiddag den 12 september 2012.

ReadMeet var ingen vanlig konferens med inhyrda föreläsare utan det var mer som en knytkonferens där deltagarna fyllde innehållet genom att presentera en idé, ett projekt eller en arbetsmetod som man ville dela med sig av.  Turordningen på talarna lottades fram direkt efter varje presentation. Detta överraskningsmoment höjde stämningen i hela lokalen. Två minuter eller sju minuter kunde man få till sitt förfogande. Insiktsfulla tankar presenterades på löpande band. En form som tilltalar mig. Trots det korta formatet glimrade alla personligheter fram och stora som små erfarenheter vägde lika tungt i detta sammanhang. En läslustkarta i vår närhet ritas upp i realtid. Mycket fascinerande.

Förväntansfulla deltagare och talare fyllde snabbt aulan på Pauli gymnasium.

ReadMeet gav också flera tillfällen för nätverkande i form av förmingel, eftermingel och en middag efteråt som arrangörerna finurligt döpt till ReadEat. Ett gott initiativ, där förmingel och middag var bra för den nätverkssugna. Efterminglet blev dock en mötesstund för mycket.

Hela konceptet är hämtat från TeachMeet.

Hur fungerar konferensformen?

Tobias Sonestedt och Mattias Bystedt såg till att livesändning via bambuser och all annan teknik fungerade.

Jag hade höga förväntningar på formen och innehållet. Dessa infriades. All teknik med tombola, twitterflöden, direktsändning via bambuser fungerade ypperligt liksom de snabba skiftena på talarna. Moderatorn Johanna Karlén var avslappnad, kvick och oerhört skicklig. Publiken var intresserad och talarna förmedlade sitt engagemang.  Jag fick många inspirationskickar under eftermiddagen. Det som slog mig är att det som görs i skolan inte alltid behöver vara så krångligt för att resultatet ska bli gott. Gymnasiet och högstadiet dominerade, men mycket av det som presenterades skulle man kunna göra i lägre årskurser.

Jag tänker att alla som jobbar i skolan och känner att de faktiskt lyckas förmedla en känsla av lust försöker bygga sina idéer på det enkla och leta där de står. På ReadMeet fick vi flera sådana exempel.

Högläsning på gymnasiet

Att läsa en roman högt har Mona Kristoffersson, bibliotekarie Sunnerbogymnasiet i Ljungby jobbat med i många gymnasieklasser. Idén startade i en läsovillig fordonsklass, men har sedan spridit sig till hela skolan. De  elever som ansågs struliga och ointresserade fanns till 100 % på plats när det var högläsning. Här fick Mona bevis för att även de som har blivit stämplade som läsovilliga också älskar läsupplevelser. Det blev konstaterat när en elev sa ”Jag hade ingen aning om att jag hade en sån bio i huvudet”.

Att arbeta med noveller

Att ta in Fulet som högläsning av självaste John Ajvide Lindqvist är en garanti för utvecklande samtal kring mobbning och utanförskap. I alla fall om man får tro Pernilla Dock som undervisar på en skola i Löddeköpinge. Att arbeta med noveller i klassrummet är något som flera ville slå ett slag för bland talarna.

Bokattacker

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

Istället för att ha traditionella bokprat för eleverna har hon rationaliserat och effektiviserat. En och samma titel presenteras för 16 klasser i veckan. Varje bokattack tar fem minuter. Samma procedur upprepas varje vecka och det har nu hunnit bli 40 boktips för alla 16 klasser. Inspirerande och läslustskapande.

Att lyfta flickorna

På Pauli gymnasium i Malmö samarbetar  Kerstin Rynning, specialpedagog och Hanna Ekdahl, lärare kring att stärka flickornas röst i klasser med många dominerande pojkar. Detta har de gjort genom ett läsprojekt. Metoden innebar att boksamtala i grupper som bestod enbart av flickor i en och enbart med pojkar i två grupper. Varje elev fick egen tid att reflektera över givna frågeställningar. Att lyssna på varandra stod i fokus. Genom projektet har en förändring skett. Flickorna vågar ta plats.

Ring en författare

Eftermiddagen har blivit kväll och ReadMeet lider mot sitt slut. Men en spontantalare anmäler sig. På Kungshögsskolan  jobbar man mycket med läsning. Det vore en dröm att få författarbesök kontinuerligt, men ekonomin är knapp. Därför ringer barnen upp författaren. Kontakt etableras och läslust uppstår. Även den gamla hederliga telefonen kan komma till sin rätt.

Pedagoger som gjort bloggar med sina elever, bibliotekarier som jobbar med bokprat på varandras skolor, hur man vidgar skolbiblioteksrummet genom att flytta ut på skolgården och mycket mer presenterades också på konferensen. Astrid Deppert kläckte denna strålande idé och arrangerades av Skolbibliotek Syd, CPI och Pauli gymnasium.

Om ni vill ta del av alla fantastiska presentationer titta på alla filmer här!

Text: Görel Reimer
Foto: Ina Alm