Gröna alger i närbild.

Upplev det marina livet i Öresund med Naturbåten

Naturbåt i Öresund är en båt där elever och allmänheten ska kunna studera fisket, bottenfaunan, marinekologin, vattenkvalitén och fågellivet, och dessutom njuta av en härlig tur till sjöss.

Avsikten är att förverkliga idén med Naturbåten så elever och allmänhet kan få möjlighet att uppleva det marina livet i Öresund. Tanken är att båten ska vara tillgänglig för skolor på vardagarna för att sedan rikta sig till allmänheten under helgerna. Säsongen är april-september.

Malmö Naturskola i samarbete med Miljöförvaltningen i Malmö arbetar just nu med att förverkliga idén med en Naturbåt i Öresund.

Filmen visar mer om hur en ”Naturbåt i Öresund” är tänkt att fungera.

http://youtu.be/C99tarOFXIo

 

Text:
Birger Emanuelsson, Naturpedagog
Sara Arildsson, Redaktör, Pedagog Malmö