Kvinna sitter i bibliotek.

Elever på Värner Rydénskolan gör sina röster hörda med Podradio

Värner Rydénskolans plötsliga stängning för några månader sedan väckte känslor bland många elever. Monique Ghoce, skolbibliotekarie på skolan, upplevde en påtaglig frustration hos eleverna, som i första hand handlade om att de kände att de inte kunde påverka sin situation. Genom att låta eleverna på högstadiet producera Podradio och bemöta stängningen med egna röster, vill Monique stärka deras självförtroende och arbeta för att de bli sedda utifrån ett positivt perspektiv.

– Jag vill ge dem en möjlighet att bemöta det som händer. Att gå på skolan som för många är känd som skolan med sämst resultat i Malmö, gör något med självkänslan, säger Monique. När skolan stängdes på grund av dålig arbetsmiljö, kände jag att vi behöver lyfta elevernas röster och låta dem komma till tals på ett konstruktivt sätt.

Tillsammans med Värner Rydénskolans lärare Jack Elz, satte Monique ihop en radioredaktion som i dagsläget består av sex elever i årskurs 7-8, två programledare, två reportrar, en musikproducent och en redigerare.  Hon vill att det här ska växa och så småningom engagera elever i olika årskurser, samt genera i ökad elevdelaktighet och studieansvar. Målet är att eleverna blir självproducerande.

– Musikproducenten, en elev i årskurs 8 som är oerhört duktig på att spela piano, står för musiken mellan reportagen, berättar Monique.

Svar på frågor

Monique berättar att eleverna har visat stort engagemang. De är väldigt glada över att få lov att bemöta händelser som påverkar deras vardag genom digitala medier och utifrån sina erfarenheter.

– De är viktigt att våra elever kan känna att de har ett kulturellt kapital som de kan använda för att vara med och påverka, säger hon.

Första programmet ”Värners Vänner” är färdigt och innehåller intervjuer med Anders Rubin, kommunalråd för skola och fritid, Sydsvenskans Emma Leijnse (som bevakar skolfrågor) och Värner Rydénskolans rektor Lise-Lott Nilsson.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från SoundCloud. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

– Intervjupersonerna har eleverna valt. Det är personer som de kände kunde ge dem svar på deras frågor. Till Emma Leijnse har eleverna tex ställt frågor som rör medias ansvar av framställning och varför Sydsvenskan valde att publicera innan alla elever visste vad som pågick, säger Monique.

Planering och förberedelse

Appikoner.Eleverna har genomfört intervjuerna i biblioteket. Monique och Jack har funnits med som observatörer och handledare. Inför varje intervju har de hjälpt eleverna att förbereda sig. Tillsammans har de lyssnat på olika radioprogram för att få in känslan och tänka format, klippning och musik. Som redaktion har de observerat olika partier, som t ex programledarens roll och varierande inledningar av program. Programledarna har använts sig av ett manus som redaktionen har hjälpts åt med att ta fram, utifrån intervjuernas innehåll. Intervjuerna är inspelade med Dictaphone, redigerade i GarageBand och publicerade i SoundCloud.

– Jag har också gått igenom intervjuteknik med eleverna, poängterat vikten av att ställa följdfrågor, samt att de ska vara vaksamma på om de får svar på sina frågor, berättar Monique.

Känsla för teknik

Monique ser biblioteket som rummet med oanade resurser. Hon vill utveckla biblioteket till ett mediotek där eleverna har tillgång till både böcker och digitala verktyg, för att söka information eller kommunicera. Radiosändningarna är för Monique ett sätt att öka elevernas språkliga medvetenhet och hitta kanaler för att påverka. Hon ser det också som centralt att eleverna lär sig arbeta med riktiga kameror och filmkameror för att förstå tekniken.

– Visst kan man filma med en Ipad men det är inte samma sak som att fysiskt hantera en filmkamera. Jag vill att de ska känna hur det är att ha kontroll över mediet och på så vis bli aktiva medskapare, säger hon.

– Olika medier kan väcka självmedvetenhet om vad som faktiskt krävs för att kunna påverka. För att t ex redigera måste du kunna så mycket annat än att bara teknik. Du blir inte en duktig klippare genom att bara kunna klippa, du måste också förstå strukturen i en berättelse.

Framtida program

Radioprogrammet kommer att spelas upp i varje klassrum vid givet tillfälle så att alla elever på skolan får ta del av det. Fortsättningsvis är det tänkt att radioprogrammen ska handla om olika ämnen som är kopplade till skolan. Innehåll ska helt utgå från elevernas frågeställningar och funderingar kring valt ämne.

– Det finns bara lärdomar att hitta här, säger Monique. Radiosändningar innebär ett informellt lärande där eleverna lär sig att samarbeta, kunna delegera, hålla deadline och hitta historier. Förmågor som är grunden till mycket. Om jag hade fått gå i skola resten av mitt liv hade jag gjort det. Skolan utmanar ens perspektiv på olika plan, oavsett vilken bakgrund eller kultur man som elev har, avslutar hon.

Text och foto: Marina Walker

line_lightgray_740Kanal på SoundCloud: Värners Vänner